"Skutecznie promujemy wolność"

EN

prawo

 • #PatoPrawo: Rozporządzenie: instrukcja obsługi ustawy, nie narzędzie władzy absolutnej

  #PatoPrawo: Rozporządzenie: instrukcja obsługi ustawy, nie narzędzie władzy absolutnej | 2021-10-26

  Ze względu na swój mechanizm – pozostawiający w dużej mierze w gestii podmiotu wydającego dane rozporządzenie jego treść – akt ten winien być stosowany w sposób ograniczony jego celem: wykonaniem regulacji zawartych w ustawie. Tymczasem, rozporządzenia coraz częściej stają się wygodnym narzędziem wykorzystywanym w sposób sprzeczny wobec zasady demokratycznego państwa prawa jako obejście bardziej skomplikowanej drogi legislacyjnej, jaką jest zmiana lub przyjęcie nowej ustawy. Rozporządzenie nie jest jednak aktem jedynowładztwa i nie powinno jako takie być traktowane.

  więcej
 • Stanowisko Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy „Lex TVN”

  Stanowisko Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy „Lex TVN” | 2021-07-13

  W państwie opartym na zasadzie pluralizmu mediów istotne jest, by debatę publiczną  kształtowało jak najwięcej różnych głosów. Wszelkie działania państwa zmierzające, bezpośrednio lub pośrednio, do monopolizacji tej debaty – w tym takie jak przewidziane w omawianym projekcie – utrudniają obywatelom dostęp do rzetelnej informacji, a w konsekwencji uniemożliwiają rzeczywistą kontrolę działalności rządzących sprawowaną w imieniu obywateli przez media.

  więcej
 • Jak zwykle, po głośniejszej tragedii mamy wysyp przykładów 'populizmu penalnego - Eliza Rutynowska, Konkret24

  Jak zwykle, po głośniejszej tragedii mamy wysyp przykładów 'populizmu penalnego - Eliza Rutynowska, Konkret24 | 2021-07-09

  "W obecnym stanie prawnym wprowadzenie jakiejś formy konfiskaty samochodu pijanego sprawcy wypadku może budzić wiele wątpliwości, choć były próby orzekania tzw. przepadku samochodów pijanych kierowców" - dodaje prawniczka w opinii dla Konkret24.

  więcej
 • Prokuratura Europejska, czyli czego boi się prokuratura PiS?

  Prokuratura Europejska, czyli czego boi się prokuratura PiS? | 2021-05-27

  Pomysł na utworzenie Prokuratury Europejskiej powstał w związku z dostrzeżeniem faktu, że kiedy za faktyczne ściganie przestępstw naruszających interesy finansowe UE odpowiedzialne są jedynie organy państw członkowskich, nie zawsze dochodzi do skutecznego zakończenia postępowań. Intensyfikacja walki z przestępstwami naruszającymi interesy finansowe UE jako cel działań krajowych organów ścigania nie zawsze była dotychczas realizowany w wystarczającym zakresie. Dlatego też, zgodnie z zasadą pomocniczości, państwa przystępujące do PE zadecydowały o podjęcia próby osiągnięcia go na poziomie unijnym, motywując to doniosłością problemu.​

  więcej
 • Zakaz udziału w zgromadzeniach. Prawnicy alarmują: wprowadzany pod przykrywką obostrzeń Covid-owych - Eliza Rutynowska, Radio TOK FM

  Zakaz udziału w zgromadzeniach. Prawnicy alarmują: wprowadzany pod przykrywką obostrzeń Covid-owych - Eliza Rutynowska, Radio TOK FM | 2021-04-27

  Gościem w programie Twój problem - moja sprawa w Radio TOK FM była prawniczka FOR - Eliza Rutynowska.​

  więcej