"Skutecznie promujemy wolność"

EN

podatki

 • Rachunek od państwa za 2021 rok

  Rachunek od państwa za 2021 rok | 2022-06-23

  W 2021 roku „Rachunek od państwa” wyniósł 30 736 zł na mieszkańca Polski i był o 982 zł wyższy niż rok wcześniej. Łączne wydatki publiczne na mieszkańca były w 2021 roku o 1300 zł wyższe od dochodów. W rezultacie dług publiczny na mieszkańca wzrósł do 37 405 zł (z czego 6946 zł poza konstytucyjną definicją długu i poza kontrolą parlamentu) i był o 2138 zł wyższy niż w 2020 roku. Z powodu nakręcanej przez polityków spirali populizmu wiele wydatków w tym i przyszłym roku wzrośnie. Dodatkowo wzrosną też odsetki od długu publicznego: według „Wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2022–2025” odsetki na mieszkańca w tym roku wyniosą 1258 zł, a w roku przyszłym aż 1705 zł.

   

  więcej
 • Niepewność systemu podatkowego od lat jest zgłaszana przez przedsiębiorców jako główna bariera dla biznesu w Polsce - Rafał Trzeciakowski, AleBank

  Niepewność systemu podatkowego od lat jest zgłaszana przez przedsiębiorców jako główna bariera dla biznesu w Polsce - Rafał Trzeciakowski, AleBank | 2021-12-23

  Projekcje organizacji międzynarodowych wskazują, że dotychczasowe źródła wzrostu polskiej gospodarki się wyczerpują i w następnych dekadach trudno będzie nam się rozwijać w dotychczasowym tempie bez wzrostu stopy inwestycji.​

  więcej
  • Czeki z tektury na pokaz. Straty władz lokalnych na Polskim Ładzie

   Czeki z tektury na pokaz. Straty władz lokalnych na Polskim Ładzie | 2021-12-17

   Władze lokalne stracą w 2022 roku 13,5 mld zł z powodu obniżenia klina podatkowego PIT w „Polskim Ładzie” Prawa i Sprawiedliwości. Tylko w ciągu dekady strata ta urośnie do 125 mld zł (w cenach stałych z 2022 roku). Do tej pory rząd zapowiedział środki kompensujące te straty na kwotę 66 mld zł, z czego połowa w 2021 i 2022 roku. Wciąż nie wiadomo, czy ubytki te będą kompensowane w latach kolejnych. Nie wiadomo również, jak zapowiedziane wydatki zostaną sfinansowane – długiem, wzrostem podatków czy cięciem innych wydatków?
   więcej
   • Kalkulator kosztów pracy: jakimi kosztami obciążona jest twoja praca?

    Kalkulator kosztów pracy: jakimi kosztami obciążona jest twoja praca? | 2021-11-23

    Kalkulator stworzyliśmy po to, by informować ludzi o tym, z jakich kosztów składa się ich zatrudnienie, czyli jak rozkłada się całkowity koszt ponoszony przez pracodawcę. Całkowity koszt pracodawcy to nie tylko wynagrodzenie netto, jakie pracownik otrzymuje na rękę za swoją pracę, ale też wynagrodzenie za czas nieprzepracowany (wynikający z chorób, urlopów czy świąt państwowych) oraz podatki i składki. Ten koszt jest wyższy od wynikającego z umowy wynagrodzenia brutto, gdyż pracodawca musi opłacić też leżące po jego stronie składki na ubezpieczenie społeczne, których całkowity koszt jest wyższy niż składek po stronie pracownika.

    więcej
    • Obniżka akcyzy powinna przynieść spadek cen nośników energii, nie ma jednak co liczyć na wyraźne obniżki, ani tym bardziej na zahamowanie inflacji - Sławomir Dudek, Radio ZET

     Obniżka akcyzy powinna przynieść spadek cen nośników energii, nie ma jednak co liczyć na wyraźne obniżki, ani tym bardziej na zahamowanie inflacji - Sławomir Dudek, Radio ZET | 2021-11-22

     Ekonomista wskazał, że inflacja bazowa, czyli wzrost cen po wyłączeniu żywności, energii, paliw, gazu, jest w Polsce od końca 2019 roku najwyższa w całej Unii Europejskiej, a z pierwszego miejsca podium strąciła nas dopiero w październiku 2021 Litwa, przebijając o 0,1 punktu procentowego. ​

     więcej