"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Piotr Oliński

 • Kontrola konstytucyjności obostrzeń covidowych – jak robią to Niemcy?

  Kontrola konstytucyjności obostrzeń covidowych – jak robią to Niemcy? | 2021-08-04

  WPolsce Trybunał Konstytucyjny w czasie pandemii zasłynął przede wszystkim wyrokiem w sprawie przesłanki embriopatologicznej w tzw. ustawie antyaborcyjnej, czym doprowadził do masowych protestów społecznych. Nie odegrał jednak właściwie żadnej roli w zakresie badania proporcjonalności i legalności wprowadzanych przez rząd obostrzeń. Warto przyjrzeć się, jak kontrola konstytucyjności działała w czasie pandemii u naszych sąsiadów.

  więcej
 • Kolejne problemy z jawnością w Trybunale Konstytucyjnym – FOR składa skargę do WSA

  Kolejne problemy z jawnością w Trybunale Konstytucyjnym – FOR składa skargę do WSA | 2021-07-05

  W zakładce „oświadczenia majątkowe” na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego oświadczenia Jarosława Wyrembaka i Rafała Wojciechowskiego, będących jednocześnie wykładowcami uniwersyteckimi, zamazano informacje o zatrudnieniu na uczelniach w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

  więcej
  • Zarówno konstytucja, jak i ustawa o dostępie do informacji publicznej, wprowadzają domniemanie jawności działań organów państwa - Piotr Oliński, Prawo.pl

   Zarówno konstytucja, jak i ustawa o dostępie do informacji publicznej, wprowadzają domniemanie jawności działań organów państwa - Piotr Oliński, Prawo.pl | 2021-05-29

   W razie wątpliwości co do charakteru danej informacji urzędnicy powinni opowiadać się za jej udostępnienie. Sam fakt wprowadzenia tajemnicy dyplomatycznej (którą przecież będzie trzeba stosować) i obwarowanie jej naruszenia odpowiedzialnością dyscyplinarną niewątpliwie odwróci tę relację i ograniczy jawność.

   więcej
   • Tajemnica dyplomatyczna osłabi jawność działania służby zagranicznej

    Tajemnica dyplomatyczna osłabi jawność działania służby zagranicznej | 2021-05-24

    Rzeczywisty sposób funkcjonowania tajemnicy dyplomatycznej pokaże praktyka działania służby dyplomatycznej i orzecznictwo sądów administracyjnych. Dla wszystkich ceniących jawność życia publicznego istotne powinno być niepogarszanie standardu dostępu do informacji, co w kontekście omawianych przepisów powinno być lepiej widoczne w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych regulacji.

    więcej
    • Ochrona własności prywatnej a gminna ewidencja zabytków

     Ochrona własności prywatnej a gminna ewidencja zabytków | 2021-04-28

     Z całą pewnością należy stwierdzić, że obowiązujący przepis zbyt lakoniczne reguluje zasady wpisywania nieruchomości do ewidencji zabytków, nie zapewnia jawności postępowań i narusza standardy ochrony własności. Obecnie wszystkie czynności związane z wpisem mogą toczyć się bez udziału i wiedzy właściciela nieruchomości.

     więcej
   • Skutki „reform wynikających z prezydenckiej ustawy z 2017 roku okazały się mierne i wątpliwe, pozwalając na sformułowanie uzasadnionej tezy o negatywnym bilansie obu eksperymentów w Sądzie Najwyższym - Piotr Oliński, Rzeczpospolita

    Skutki „reform" wynikających z prezydenckiej ustawy z 2017 roku okazały się mierne i wątpliwe, pozwalając na sformułowanie uzasadnionej tezy o negatywnym bilansie obu eksperymentów w Sądzie Najwyższym - Piotr Oliński, Rzeczpospolita | 2021-03-23

    Pomimo „reform" prokuratury ta nie poradziła sobie z napływem wniesionych do niej skarg, choć rzekomo miała działać lepiej. W obu przypadkach wydłużenie terminów należy ocenić jako nietrafione.

    więcej
    • Prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym – więcej arbitralności, mniej niezależności

     Prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym – więcej arbitralności, mniej niezależności | 2021-03-23

     W niniejszym komunikacie przyglądamy się najważniejszym zmianom oraz podejmujemy się ich oceny z perspektywy efektywności „reform” w SN oraz zasad demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej oraz jawności życia publicznego. 

     więcej
     • Piotr Oliński: Niemiecka ustawa o mediach społecznościowych – dobre chęci, nieprzewidziane skutki, Bezprawnik

      Piotr Oliński: Niemiecka ustawa o mediach społecznościowych – dobre chęci, nieprzewidziane skutki, Bezprawnik | 2021-01-28

      Od 1 stycznia 2018 roku w Niemczech obowiązuje ustawa NetzDG dotycząca nowych obowiązków nałożonych na media społecznościowe w zakresie usuwania i rozpatrywania skarg na treści sprzeczne z prawem RFN. Kontrowersje budziła już na etapie ministerialnego projektu i po dziś dzień jest tematem medialnych dyskusji u naszych zachodnich sąsiadów. W związku z coraz częstszym pojawianiem się propozycji regulowania social mediów i powoływaniem się na “model niemiecki” warto przyjrzeć się bliżej tej ustawie i jej konsekwencjom.

      więcej
      • Nicolas Sarkozy na wokandzie

       Nicolas Sarkozy na wokandzie | 2020-12-03

       Przyczyna obecnych kłopotów prawnych byłego Prezydenta Francji datuje się jeszcze na jego poprzednią sprawę sądową. W 2014 roku toczyło się śledztwo w tzw. sprawie Bettencourt, w ramach której Sarkozy miał przyjmować nielegalne płatności od miliarderki związanej z koncernem L’Oreal. Wówczas to śledczy dotarli do rozmowy telefonicznej pomiędzy Sarkozym a Herzogiem, z której wynikało, że starali się oni o uzyskanie niejawnych dokumentów od sędziego Aziberta w zamian za pomoc w karierze sędziego.​

       więcej