"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Piotr Oliński

 • Reglamentowana działalność gospodarcza do przeglądu

  Reglamentowana działalność gospodarcza do przeglądu | 2022-01-11

  W dzisiejszej Polsce różnym formom reglamentacji działalności gospodarczej podlega łącznie niemal 50 rodzajów działalności gospodarczej, ostatnia istotna liberalizacja w tym zakresie odbyła się w poprzednim wieku. W niniejszym komunikacie dokonujemy przeglądu działalności reglamentowanej oraz wskazujemy na potrzebną deregulację.
  więcej
 • Planetę uratuje własność prywatna, wolne rynki i innowacje - Piotr Oliński, Gazeta Wyborcza

  Planetę uratuje własność prywatna, wolne rynki i innowacje - Piotr Oliński, Gazeta Wyborcza | 2021-12-21

  Wolnorynkowy kapitalizm przez ostatnie 300 lat ograniczył do najniższego poziomu w historii głód i ubóstwo, wydłużył życie i poprawił jego jakość oraz zagwarantował wolność jednostki i demokratyczny system polityczny. Nie ma podstaw, by twierdzić, że przy odpowiednich ramach prawnych nie poradzi sobie również z wyzwaniami klimatycznymi. 

  więcej
 • Dlaczego nie ma w Polsce prywatnych cmentarzy? Niepotrzebny monopol w świetle przepisów prawa polskiego oraz ustawodawstwa innych państw

  Dlaczego nie ma w Polsce prywatnych cmentarzy? Niepotrzebny monopol w świetle przepisów prawa polskiego oraz ustawodawstwa innych państw | 2021-11-02

  Prywatne miejsca pochówku funkcjonują z powodzeniem w wielu krajach. Polska ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych w brzmieniu zarówno obecnym, jak i projektowanym w ramach prac rządowych zawiera w zakresie tworzenia cmentarzy regulację niekorzystną dla konsumentów, wyraźnie uprzywilejowującą jeden podmiot, jakim jest Kościół katolicki. Ograniczenie konkurencji w zakresie tworzenia i zarządzania cmentarzami wydaje się niezrozumiałe w świetle konstytucyjnych zasad proporcjonalności i swobody działalności gospodarczej.
  więcej
  • Rozwój regulatorów. Nowe wyzwanie dla wolności? - Piotr Oliński, Gazeta Wyborcza

   Rozwój regulatorów. Nowe wyzwanie dla wolności? - Piotr Oliński, Gazeta Wyborcza | 2021-10-20

   Ważna jest świadomość istnienia drugiej strony medalu: za każdą kolejną regulację uiszczamy opłatę w postaci fragmentu naszej wolności. Na poświęcenie jakiej jej części możemy sobie pozwolić?​

   więcej
   • Rekordy Prezesa UOKiK – dlaczego warto rozmawiać o urzędach regulacyjnych?

    Rekordy Prezesa UOKiK – dlaczego warto rozmawiać o urzędach regulacyjnych? | 2021-10-11

    Ostatnie dwa lata były dla Prezesa UOKiK rekordowe –pod kątem zarówno wysokości kar, ich sumy, jak i liczby odwołań sądowych od jego decyzji. Jak rozwija się polski organ antymonopolowy? I dlaczego to temat wykraczający poza dyskusję o specjalistycznych przepisach?​

    więcej
    • Konieczna profesjonalizacja ławników - Piotr Oliński, Dziennik Gazeta Prawna

     Konieczna profesjonalizacja ławników - Piotr Oliński, Dziennik Gazeta Prawna | 2021-09-08

     Choć udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest wymogiem konstytucyjnym, to ich obecność na salach rozpraw jest sukcesywnie ograniczana​.

     więcej
    • Ławnicy wymagają reform

     Ławnicy wymagają reform | 2021-09-07

     Pomysł wprowadzenia ławników do Sądu Najwyższego od samego początku ocenić należało jako nietrafiony. Sąd Najwyższy, którego podstawowymi zadaniami są rozpatrywanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz nadzór nad sądownictwem powszechnym i wojskowym pod kątem zachowania jednolitości orzecznictwa, rozpatruje bowiem niemal wyłącznie trudne przypadki dylematów w zakresie wykładni prawa, gdzie branżowa wiedza osób niebędących prawnikami nie jest w żaden sposób potrzebna.

     więcej