"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Patryk Wachowiec

 • Zasady delegowania sędziów do natychmiastowej poprawy

  Zasady delegowania sędziów do natychmiastowej poprawy | 2021-06-01

  Obowiązujące regulacje dotyczące delegowania sędziego do pełnienia czynności w innym sądzie są niezwykle skomplikowane. W zależności od podstawy prawnej decyzje o delegacji podejmują różne organy (z wiodącą rolą Ministra Sprawiedliwości); podobnie zróżnicowane są kryteria pozwalające na delegowanie oraz dotyczące okresu czy miejsca delegacji. Zarazem nie istnieją żadne zasady pozwalające obiektywnie stwierdzić potrzebę delegowania czy ocenić zasadność delegowania konkretnego sędziego. Brak jest również kontroli sądowej nad rozstrzygnięciem zarówno o delegowaniu, jak i o skróceniu delegacji.

  więcej
  • Reforma sądownictwa za środki unijne: jak to robią na Słowacji?

   Reforma sądownictwa za środki unijne: jak to robią na Słowacji? | 2021-05-20

   Z końcem kwietnia większość państw członkowskich Unii Europejskiej przedstawiło Komisji projekty krajowych planów odbudowy. W swoim dokumencie rząd Słowacji zawnioskował o przyznanie grantów z unijnego Funduszu Odbudowy w wysokości ok. 6,6 mld euro. Z tej kwoty 255 mln euro ma dotyczyć reformy sądownictwa, w ramach której na cyfrową i zieloną transformację przeznaczono odpowiednio 36 i 18 mln euro.

   więcej
   • Ograniczenia ingerujące w wolność przemieszczania się mogą być ustanawiane tylko i wyłącznie w drodze ustawy - Patryk Wachowiec, NaTemat

    Ograniczenia ingerujące w wolność przemieszczania się mogą być ustanawiane tylko i wyłącznie w drodze ustawy - Patryk Wachowiec, NaTemat | 2021-05-19

    Patryk Wachowiec, analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju wygrał sądowy spór z policją. Sprawa dotyczyła mandatu za organizację zgromadzenia w Sylwestra. Obowiązywały wtedy – przynajmniej w teorii – restrykcje dotyczące pandemii koronawirusa.

    więcej
   • W Unii nie wolno osłabiać praworządności. Wyrok TSUE w sprawie sędziów z Malty

    W Unii nie wolno osłabiać praworządności. Wyrok TSUE w sprawie sędziów z Malty | 2021-04-27

    Ustanowienie zasady niepogarszania poziomu ochrony wartości unijnych, a co za tym idzie także zakazu przyjmowania przepisów, które zagrażają m.in. niezawisłości sędziów, pozwoli skuteczniej oceniać różnorodne mechanizmy powoływania sędziów w państwach członkowskich. Najbliższe miesiące powinny pokazać, w jaki sposób Trybunał czyni użytek z tej zasady.​

    więcej
    • Niezbędne jest wyposażenie obywateli w rzetelną wiedzę pozwalającą na demaskowanie nieprawdy w rządowych przekazach - Patryk Wachowiec, Demagog.org

     Niezbędne jest wyposażenie obywateli w rzetelną wiedzę pozwalającą na demaskowanie nieprawdy w rządowych przekazach - Patryk Wachowiec, Demagog.org | 2021-04-20

     Najnowszy raport »Demagoga«, obejmujący kwestie mianowania i odwoływania sędziów w kilkudziesięciu państwach Europy i świata, wypełnia tę niszę i służy poprawie stanu debaty publicznej na temat wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe omówienie zasad powoływania sędziów – w tym wymogów stawianych kandydatom czy składu organów nominujących – podobnie jak kwestii utraty mandatu sędziowskiego, stanowi niezwykle cenne źródło informacji.​

     więcej