"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Patryk Wachowiec

 • Blog FOR: Sąd administracyjny: podpisy kandydatów do nowej KRS muszą być jawne

  Blog FOR: Sąd administracyjny: podpisy kandydatów do nowej KRS muszą być jawne | 2018-07-12

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dziś wyrok w opisywanej przez nas głośnej sprawie utajnienia podpisów poparcia pod kandydaturami do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W ropzrawie uczestniczył analityk prawny FOR, Patryk Wachowiec.

  więcej
 • Sąd uchylił decyzję Kancelarii Sejmu ws. KRS, Radio TOK FM

  Sąd uchylił decyzję Kancelarii Sejmu ws. KRS, Radio TOK FM | 2018-07-12

  Kancelaria Sejmu powinna opublikować nazwiska sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa - stwierdził dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrując skargę stowarzyszenia Watchdog Polska. Według analityka prawnego z Forum Obywatelskiego Rozwoju - Patryka Wachowca, wyrok sądu broni jawności życia publicznego.

  więcej
 • Odpowiedź na materiał polskiego rządu na temat ostatnich reform w wymiarze sprawiedliwości

  Odpowiedź na materiał polskiego rządu na temat ostatnich reform w wymiarze sprawiedliwości | 2018-06-20

  Od kilku dni rząd przekazuje w Brukseli materiał na temat rzekomych "ustępstw" w ustawach regulujących wymiar sprawiedliwości. Dzięki niemu pozycja negocjacyjna Polski w sporze z Komisją Europejską miała się zwiększyć na tyle, aby przedstawiciele UE przyznali, że problem naruszenia zasad praworządności nie występuje już w naszym kraju. Niestety, dokument ten – celowo lub z powodu braku wiedzy – zawiera wiele informacji niezgodnych z prawdą.

  Nasz analityk prawny, Patryk Wachowiec, we współpracy z prawnikami z innych organizacji pozarządowych, podjął się wysiłku skomentowania tego materiału i ukazania prawdziwego stanu rzeczy. Wymaga tego rzetelność prowadzenia debaty z naszymi partnerami w Unii Europejskiej.

  Opublikowany dokument przedstawia najważniejsze przykłady manipulacji zawartych w notatce polskiego rządu – wraz z komentarzem pokazującym rzeczywistą sytuację w danej materii.

  Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

  więcej
 • Patryk Wachowiec: No Transparency of Election of Judges to New Polish National Council of the Judiciary, 4Liberty

  Patryk Wachowiec: No Transparency of Election of Judges to New Polish National Council of the Judiciary, 4Liberty | 2018-05-23

  Three months after Civil Development Forum (FOR) inquired the Minister of Justice about the judges who supported the candidates for the new National Council of the Judiciary (NCJ), we have received answers with mostly… blank pages. As the Minister did not provide all the requested information we face yet another legal battle (after the lawsuit against the decision of the Chief of the Chancellery of the Sejm – lower chamber of the Polish Parliament) in the administrative court for the openness and transparency of public life.

  więcej
 • Patryk Wachowiec: No Transparency of Election of Judges to New Polish National Council of the Judiciary, 4Liberty

  Patryk Wachowiec: No Transparency of Election of Judges to New Polish National Council of the Judiciary, 4Liberty | 2018-05-23

  Three months after Civil Development Forum (FOR) inquired the Minister of Justice about the judges who supported the candidates for the new National Council of the Judiciary (NCJ), we have received answers with mostly… blank pages. As the Minister did not provide all the requested information we face yet another legal battle (after the lawsuit against the decision of the Chief of the Chancellery of the Sejm – lower chamber of the Polish Parliament) in the administrative court for the openness and transparency of public life.

  więcej
 • Komunikat 14/2018: Powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością wymaga dopracowania

  Komunikat 14/2018: Powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością wymaga dopracowania | 2018-05-21

  Komisja Europejska, z początkiem maja, formalnie zainicjowała proces przyjmowania wieloletnich ram finansowych UE (zwanych potocznie perspektywą budżetową) na lata 2021–2027. W oparciu o te ramy uchwalane będą budżety Unii na kolejne lata. Zaprezentowany pakiet aktów prawnych w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzie przedmiotem wielostronnych negocjacji dotyczących wysokości środków przypadających na konkretne cele i przeznaczonych dla każdego z państw członkowskich.

  więcej
 • Patryk Wachowiec pyta o rządowe nagrody, Gazeta Wyborcza

  Patryk Wachowiec pyta o rządowe nagrody, Gazeta Wyborcza | 2018-05-21

  Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju, 17 maja – dwa dni po terminie wyznaczonym przez prezesa Kaczyńskiego na oddanie nagród – wysłał pisma z prośbą o ujawnienie listy darczyńców do 45 diecezji Caritasu.

  więcej
 • Komunikat 12/2018: Kolejne zmiany w ustawach o sądach – kolejna część pozorowanego dialogu z Komisją Europejską

  Komunikat 12/2018: Kolejne zmiany w ustawach o sądach – kolejna część pozorowanego dialogu z Komisją Europejską | 2018-05-10

  Trwa proces pozorowanych „ustępstw” wobec Komisji Europejskiej ze strony rządzącej większości. Opisywaliśmy już jego pierwszy etap w postaci trzech projektów ustaw, które stały się obowiązującym prawem i niedługo wejdą w życie. Na początku maja do laski marszałkowskiej wpłynęła kolejna nowelizacja ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa, mająca rzekomo wzmocnić pozycję Polski w negocjacjach z Komisją. Ostatecznym celem strony polskiej jest wstrzymanie procedury z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, a tym samym potwierdzenie przez Unię, że w naszym kraju nie dochodzi już do naruszenia zasad praworządności.

  więcej
 • Patryk Wachowiec o nowej ustawie o sądach i KRS, Radio TOK FM

  Patryk Wachowiec o nowej ustawie o sądach i KRS, Radio TOK FM | 2018-05-07

  Sąd Najwyższy, KRS, zakaz wstępu do Sejmu, Trybunał Konstytucyjny, praworządność - podczas majówki wiele się działo

  więcej
 • Ustawa o zniewoleniu, WPROST

  Ustawa o zniewoleniu, WPROST | 2018-05-06

  Zakaz handlu na razie pozostawił nam dwie handlowe niedziele w miesiącu, w 2019 r. – jedną, w 2020 r. zaś sklepy i hipermarkety stracą możliwość funkcjonowania w tym dniu. Rafał Trzeciakowski i Maciej Orczyk z Forum Obywatelskiego Rozwoju wyliczyli negatywne skutki ustawy, m.in. spowolnienie produktywności sektora, przewidywany spadek zatrudnienia czy problemy dla tych konsumentów, którzy z powodu nieelastycznych godzin pracy wolą robić zakupy w niedzielę.

  więcej