"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Patryk Wachowiec

 • Komunikat FOR 7/2023: Komisja Europejska skarży do TSUE upolityczniony TK. Czy wpłynie to na KPO?

  Komunikat FOR 7/2023: Komisja Europejska skarży do TSUE upolityczniony TK. Czy wpłynie to na KPO? | 2023-03-02

  Po skargach Komisji do Trybunału Sprawiedliwości dotyczących sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej czy tzw. ustawy kagańcowej tym razem instytucja ta wytoczyła najcięższe działo. Do trybunału w Luksemburgu trafiła jej skarga związana z upolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego i podważeniem przez niego fundamentów prawa UE. Część komentatorów, podobnie jak w przypadku poprzednich skarg, stwierdza bezrefleksyjnie, że Unia nie ma kompetencji do zajmowania się polskimi sądami. Jest to mit, który w kontekście sprawy dotyczącej TK warto rozwiać. Wreszcie należy zastanowić się nad wpływem tej skargi na ewentualną wypłatę Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

  więcej
  • Wzajemne wyłączanie się od orzekania przez sędziów Sądu Najwyższego jest oczywiście pokłosiem wątpliwości co do procedury powołania części składu tego sądu - Patryk Wachowiec, Prawo.pl

   Wzajemne wyłączanie się od orzekania przez sędziów Sądu Najwyższego jest oczywiście pokłosiem wątpliwości co do procedury powołania części składu tego sądu - Patryk Wachowiec, Prawo.pl | 2023-02-24

   - Dalsze utrzymywanie się praktyki wyłączania legalnych sędziów SN na podstawie nieuprawnionych i nieznajdujących oparcia w konwencji standardów prowadzić będzie niechybnie do osłabienia ochrony prawnej obywateli i ich prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki przez sąd, którego skład nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości – ocenia Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju.

   więcej
   • Komunikat FOR 5/2023: Sąd administracyjny na straży państwa prawa. Skuteczna interwencja FOR

    Komunikat FOR 5/2023: Sąd administracyjny na straży państwa prawa. Skuteczna interwencja FOR | 2023-02-07

    Grudniowe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (sprawa III SA/Gd 1173/21) jest bez wątpienia przełomowe. Po raz pierwszy bowiem sąd administracyjny uchylił zarządzenie prezesa sądu w sprawie miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych sędziego, uznając się wcześniej za właściwy do kontroli tego aktu.

    więcej
    • Konstytucja przewiduje podział władz, ale także podział właściwości wewnątrz władzy sądowniczej - Patryk Wachowiec, Rzeczpospolita

     Konstytucja przewiduje podział władz, ale także podział właściwości wewnątrz władzy sądowniczej - Patryk Wachowiec, Rzeczpospolita | 2023-01-17

     – Konstytucja przewiduje podział władz, ale także podział właściwości wewnątrz władzy sądowniczej. I tak sądy administracyjne zajmują się kontrolą działalności organów administracji, a jeśli doda się im tysiące spraw dyscyplinarnych i „testowych”, to NSA, który już ma duże opóźnienia, zablokuje się zupełnie. A to będzie niekorzystne dla obywateli – mówi Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

     więcej
     • 7 lat kryzysu praworządności. Jak TSUE i ETPC broniły rządów prawa w Polsce w 2022 roku?

      7 lat kryzysu praworządności. Jak TSUE i ETPC broniły rządów prawa w Polsce w 2022 roku? | 2022-12-29

      Mijający rok trwającego kryzysu praworządności w Polsce zajęła głównie kwestia „kamieni milowych” dołączonych do KPO i spór wewnątrz koalicji rządzącej co do sposobu ich osiągnięcia. Z kolei na poziomie europejskim niezwykle aktywny w polskich sprawach był zarówno TSUE, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Przyjrzyjmy się ich działalności.

      więcej
      • Organy państwa powinny działać w zgodzie z zasadą transparentności - Patryk Wachowiec, press.pl

       Organy państwa powinny działać w zgodzie z zasadą transparentności - Patryk Wachowiec, press.pl | 2022-10-28

       – Organy państwa powinny działać w zgodzie z zasadą transparentności, która jest jednym z podstawowych elementów demokratycznej kontroli władzy. Ograniczenie jawności powinno być zatem wyjątkiem, a nie regułą oraz mieć miejsce proporcjonalne do celu, jakiemu to służy – Patryk Wachowiec, analityk prawny Fundacji FOR.

       więcej
      • Europejskie stowarzyszenia sędziowskie skarżą decyzję o zatwierdzeniu polskiego KPO. Czy to ma sens?

       Europejskie stowarzyszenia sędziowskie skarżą decyzję o zatwierdzeniu polskiego KPO. Czy to ma sens? | 2022-08-31

       Skarga czterech organizacji sędziowskich na decyzję Rady o zatwierdzeniu polskiego KPO jest bez wątpienia krokiem bez precedensu. W całym przedsięwzięciu nie chodzi jednak o zablokowanie polskim obywatelom i firmom dostępu do środków z Funduszu Odbudowy, lecz o pryncypialne trzymanie się fundamentów prawa unijnego. Rada i Komisja nie mogą bowiem wybierać z orzeczeń TSUE tylko tych fragmentów, które wydają im się politycznie atrakcyjne, przez co łatwiej będzie im realizować poszczególne polityki. Przeciwnie: instytucje powinny stosować prawo unijne w całości – szczególnie w okolicznościach, w których w części państw członkowskich obserwujemy wyraźny regres rządów prawa, na co zwracają uwagę europejskie sądy.
       więcej
       • Trzeba patrzeć na konkretne okoliczności towarzyszące nominacji takich osób - Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna

        Trzeba patrzeć na konkretne okoliczności towarzyszące nominacji takich osób - Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna | 2022-08-16

        – Główny element użytego testu opiera się na uchwale trzech izb Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 r. Stwierdzono w niej, że w przypadku sędziów sądów niższych instancji, którzy zostali powołani na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie należy z góry przesądzać o nienależytym obsadzeniu składu. Trzeba patrzeć na konkretne okoliczności towarzyszące nominacji takich osób. Jeżeli przejrzymy to orzeczenie Izby Karnej, to w uzasadnieniu przedstawiona jest cała ścieżka kariery sędziego Daniluka, potem zaś szczegółowo omówiono okoliczności jego awansu, wcześniej jego przeniesienia do innego sądu. To wszystko łącznie skłoniło Sąd Najwyższy do uznania, że taka osoba nie daje rękojmi niezawisłości. W związku z tym sąd był nienależycie obsadzony. Mam wrażenie, że to jednak inny poziom badania niż ze strony ETPC czy TSUE – mówi Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju.
        więcej