"Skutecznie promujemy wolność"

EN

KRS

  • O rozbieżności pomiędzy sędziowskim i powszechnym rozumieniem sprawiedliwości oraz sposobach jej usuwania, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa, 4/2017, s. 29

    O rozbieżności pomiędzy sędziowskim i powszechnym rozumieniem sprawiedliwości oraz sposobach jej usuwania, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa, 4/2017, s. 29 | 2018-01-03

    CIEKAWE ARTYKUŁY | M. Matczak porusza ważny temat rozbieżności w postrzeganiu sprawiedliwości. To, co jest sprawiedliwe dla prawnika, oznacza sprawiedliwość formalną, tj. zgodną z obowiązującymi normami prawnymi. Często różni się od niej sprawiedliwość społeczna, która wynika z panujących zasad, przekonań i postrzegania świata. Te dwie rozbieżności powodują, że obywatele oceniają wyroki sądowe, jako niesprawiedliwe, chociaż w sensie formalnym są zgodne z obowiązującym prawem.

    więcej
    • FOR: ustawy o sądach stanowią zagrożenie dla wolności obywateli i dla wzrostu gospodarczego, Money.pl