"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Dariusz Filar

  • Komunikat FOR 4/2023: Wysoka inflacja w Polsce to dzieło RPP

    Komunikat FOR 4/2023: Wysoka inflacja w Polsce to dzieło RPP | 2023-02-06

    Inflacja bazowa w Polsce w grudniu 2022 roku wynosiła 11,5%, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej była na poziomie 5,97%, a w samej strefie euro 5,2%. Te ogromne różnice w inflacji bazowej dowodzą, że polska polityka pieniężna była proinflacyjna. Te proinflacyjne błędy musiały zostać popełnione głównie w latach 2020–2021.

    więcej