"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Unia Europejska

 • Krysiaka saldo błędów i opuszczeń

  Krysiaka saldo błędów i opuszczeń | 2021-09-24

  Zaprezentowane na konferencji zorganizowanej przez Patryka Jakiego „saldo Krysiaka” to tendencyjne, błędne metodologicznie, wybiórcze zestawienie liczb służące temu, by pokazać, że w wyniku członkostwa w UE przez 17 lat Polska straciła gigantyczne kwoty.​

  więcej
 • Miliardy korzyści z Unii - Rafał Trzeciakowski, Sławomir Dudek, Rzeczpospolita

  Miliardy korzyści z Unii - Rafał Trzeciakowski, Sławomir Dudek, Rzeczpospolita | 2021-09-22

  Bilans członkostwa w Unii Europejskiej jest dla nas jednoznacznie korzystny​.

  więcej
  • Stanowisko Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy „Lex TVN”

   Stanowisko Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy „Lex TVN” | 2021-07-13

   W państwie opartym na zasadzie pluralizmu mediów istotne jest, by debatę publiczną  kształtowało jak najwięcej różnych głosów. Wszelkie działania państwa zmierzające, bezpośrednio lub pośrednio, do monopolizacji tej debaty – w tym takie jak przewidziane w omawianym projekcie – utrudniają obywatelom dostęp do rzetelnej informacji, a w konsekwencji uniemożliwiają rzeczywistą kontrolę działalności rządzących sprawowaną w imieniu obywateli przez media.

   więcej
   • Prokuratura Europejska, czyli czego boi się prokuratura PiS?

    Prokuratura Europejska, czyli czego boi się prokuratura PiS? | 2021-05-27

    Pomysł na utworzenie Prokuratury Europejskiej powstał w związku z dostrzeżeniem faktu, że kiedy za faktyczne ściganie przestępstw naruszających interesy finansowe UE odpowiedzialne są jedynie organy państw członkowskich, nie zawsze dochodzi do skutecznego zakończenia postępowań. Intensyfikacja walki z przestępstwami naruszającymi interesy finansowe UE jako cel działań krajowych organów ścigania nie zawsze była dotychczas realizowany w wystarczającym zakresie. Dlatego też, zgodnie z zasadą pomocniczości, państwa przystępujące do PE zadecydowały o podjęcia próby osiągnięcia go na poziomie unijnym, motywując to doniosłością problemu.​

    więcej
   • Reforma sądownictwa za środki unijne: jak to robią na Słowacji?

    Reforma sądownictwa za środki unijne: jak to robią na Słowacji? | 2021-05-20

    Z końcem kwietnia większość państw członkowskich Unii Europejskiej przedstawiło Komisji projekty krajowych planów odbudowy. W swoim dokumencie rząd Słowacji zawnioskował o przyznanie grantów z unijnego Funduszu Odbudowy w wysokości ok. 6,6 mld euro. Z tej kwoty 255 mln euro ma dotyczyć reformy sądownictwa, w ramach której na cyfrową i zieloną transformację przeznaczono odpowiednio 36 i 18 mln euro.

    więcej
   • Krajowy Plan Odbudowy – dużo wydatków, mało prawdziwych reform

    Krajowy Plan Odbudowy – dużo wydatków, mało prawdziwych reform | 2021-05-14

    Dyskusja nad „Krajowym Planem Odbudowy” skupia się przede wszystkim na wydatkach: na tym, w jakich obszarach wydatki należałoby zwiększyć, a w jakich obciąć. Jest to więc bardziej dyskusja o krajowej liście wydatków niż o planie. A w końcu KPO stał się przedmiotem targu politycznego. Na ostatniej prostej wrzucono do niego 75 tys. mieszkań na wynajem (w przeważających części finansowanych środkami krajowymi). To pokazuje, że politycy traktują KPO jak listę wydatków, a nie plan reform. W końcu opisana powyżej wrzutka nie rozwiązuje strukturalnych problemów mieszkalnictwa.

    więcej
  • Sławomir Dudek: Finansowa porażka demokracji, Rzeczpospolita

   Sławomir Dudek: Finansowa porażka demokracji, Rzeczpospolita | 2021-02-25

   Polska jest na pierwszym miejscu wśród dużych krajów Unii z najbardziej nieprzejrzystymi finansami. Przed nami znalazł się tylko mały Cypr. U nas różnica między prawdziwym obrazem budżetu centralnego, a tym, nad czym kontrolę ma parlament, wniosła 6,6 proc. PKB, tj. 150 mld zł w 2020 r. – bije dzisiaj na alarm dr. Sławomir Dudek, były wieloletni dyrektor w Ministerstwie Finansów i główny ekonomista Pracodawców RP, od niedawna główny ekonomista Fundacji FOR.

   więcej