"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Rafał Trzeciakowski

 • „Polski Ład” – wydmuszka marketingowa

  „Polski Ład” – wydmuszka marketingowa | 2021-05-19

  Dokument „Polski Ład” to wydmuszka marketingowa bez kompleksowych reform oraz adekwatnych i skutecznych działań. To nie jest plan zwiększania dobrobytu, tylko plan wydawania pieniędzy i dokupywania głosów w tych obszarach, gdzie władza ma swój elektorat i może uzyskać jeszcze jakieś punkty.

  więcej
  • Kluczem do zwiększenia dostępności mieszkań jest zmniejszenie barier administracyjnych - Rafał Trzeciakowski, Obserwator Gospodarczy

   Kluczem do zwiększenia dostępności mieszkań jest zmniejszenie barier administracyjnych - Rafał Trzeciakowski, Obserwator Gospodarczy | 2021-05-15

   We wspomnianym czasie, liczba mieszkań rosła szybciej jedynie w 8 państwach. Co istotne - wzrost w 5 z nich to wynik innych okoliczności. Litwa, Bułgaria i Estonia doświadczyły bardzo dużych spadków populacji, a  Portugalia i Cypr jako małe kraje turystyczne doświadczyły boomów budowlanych napędzanych przez cudzoziemców i niskie stopy procentowe w strefie euro - komentuje Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR.​

   więcej
   • Krajowy Plan Odbudowy – dużo wydatków, mało prawdziwych reform

    Krajowy Plan Odbudowy – dużo wydatków, mało prawdziwych reform | 2021-05-14

    Dyskusja nad „Krajowym Planem Odbudowy” skupia się przede wszystkim na wydatkach: na tym, w jakich obszarach wydatki należałoby zwiększyć, a w jakich obciąć. Jest to więc bardziej dyskusja o krajowej liście wydatków niż o planie. A w końcu KPO stał się przedmiotem targu politycznego. Na ostatniej prostej wrzucono do niego 75 tys. mieszkań na wynajem (w przeważających części finansowanych środkami krajowymi). To pokazuje, że politycy traktują KPO jak listę wydatków, a nie plan reform. W końcu opisana powyżej wrzutka nie rozwiązuje strukturalnych problemów mieszkalnictwa.

    więcej
    • Dlaczego brakuje mieszkań?

     Dlaczego brakuje mieszkań? | 2021-05-07

     Liczba mieszkań na 1000 osób w ostatnich 30 latach rosła w Polsce wraz z dochodem na mieszkańca, szybciej niż w większości krajów OECD. Ze względu na niski punkt startu po PRL pozostaje jednak ciągle niska. Szybki wzrost gospodarczy w przyszłości będzie kluczowy dla dalszego zwiększania podaży mieszkań. 

     więcej
     • Rachunek od państwa za 2020 rok

      Rachunek od państwa za 2020 rok | 2021-04-30

      W 2020 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na przeciętnego obywatela wyniosły prawie 30 tys. zł. Już po raz dziesiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) publikuje „Rachunek od państwa”, czyli zestawienie wydatków publicznych za poprzedni rok w przeliczeniu na mieszkańca Polski niezależnie od wieku. Jak co roku, w FOR prowadzimy akcję informacyjną w okresie składania deklaracji podatkowych, aby w przystępny sposób zobrazować podatnikom, za co płacą.

      więcej
      • Rafał Trzeciakowski: Spadek inwestycji w małych i średnich firmach, Money.pl

       Rafał Trzeciakowski: Spadek inwestycji w małych i średnich firmach, Money.pl | 2021-03-13

       Ekonomista FOR, Rafał Trzeciakowski zwraca uwagę, że ostatnie dwie dekady charakteryzują Polskę jako kraj, który nie wyróżnia się pod kątem inwestycji na tle innych posocjalistycznych państw, które są członkami Unii Europejskiej.

       więcej