"Skutecznie promujemy wolność"

EN

RPP

  • Narodowy Bank Polski musi chronić wartość polskiego pieniądza

    Narodowy Bank Polski musi chronić wartość polskiego pieniądza | 2021-10-04

    Polska ma dramatyczne doświadczenia z kosztami inflacji. U schyłku PRL przeszła przez okres galopującej inflacji, która jest zabójcza dla nowoczesnej gospodarki, opierającej się na wymianie i specjalizacji. Później musiała ponosić koszty jej zbijania. Wyciągając lekcję z tych doświadczeń, w Konstytucji (w art. 227) nałożono na Narodowy Bank Polski odpowiedzialność za dbanie o wartość pieniądza, co uszczegółowiono w ustawie  o NBP (w art. 3), określając  jako podstawowy cel działalności banku centralnego utrzymanie  stabilnego poziomu cen.

    więcej
    • FOR ostrzega (nr 53) Nowelizacja ustawy o NBP ogranicza kompetencje  Rady Polityki Pieniężnej