"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Marek Tatała

  • Raport FOR: Jak zakończyć kryzys praworządności i zreformować wymiar sprawiedliwości?

    Raport FOR: Jak zakończyć kryzys praworządności i zreformować wymiar sprawiedliwości? | 2020-12-29

    Forum Obywatelskiego Rozwoju prezentuje czwarty z serii raportów na temat kryzysu praworządności w Polsce. Ostatnia część dotyczy wychodzenia z tego kryzysu i odwracania zmian wprowadzonych przez rządzących w najważniejszych instytucjach wymiaru sprawiedliwości od końca 2015 roku. W raporcie wskazujemy również kluczowe obszary, w których konieczne będą reformy w przyszłości.

    więcej
    • Marek Tatała: Po kryzysie związanym z COVID-19 będziemy potrzebowali bodźców do szybszego rozwoju, takich jak deregulacja i zniesienie części restrykcji dotykających przedsiębiorców i pracowników, Telewizja Republika