"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Marek Tatała

 • Marek Tatała: Imigracyjne strachy na Lachy, Liberté!

  Marek Tatała: Imigracyjne strachy na Lachy, Liberté! | 2019-07-15

  - "Nie ma się czego bać”, czyli popularne powiedzenie "strachy na Lachy”, to właściwa odpowiedź na różnego rodzaju lęki, podkręcane w związku ze zjawiskiem imigracji. Łatwo budować emocjonalne przekazy na podstawie jednostkowych wydarzeń, w których biorą udział imigranci, ale tym przekazom warto przeciwstawiać fakty i dane, które pokazują bezpodstawność wielu obaw - pisze marek Tatała, wiceprezes zarządu FOR w swoim artykule dla "Liberté!".

  więcej
 • Marek Tatała: Failed State Policies and Freedom-driven Development, Liberty International

  Marek Tatała: Failed State Policies and Freedom-driven Development, Liberty International | 2019-07-05

  As part of this episode of the “World of Freedom,” I focus on the events that gained popularity in the world of freedom-oriented NGOs, primarily in April. Conferences, indexes, useful online tools, legislative successes or interesting analyses are just some of the events worth paying attention to. The “World of Freedom” is not only a source of information but, above all, an encouragement for civic activity, supporting freedom organizations and joining in their work.

  więcej
 • Blog FOR: Nagrody za pracę na rzecz wolności, Świat Wolności

  Blog FOR: Nagrody za pracę na rzecz wolności, Świat Wolności | 2019-07-04

  Warto doceniać wyróżniające się organizacje wolnościowe i ludzi z tych organizacji. Jednym ze sposobów są nagrody, które przyznają m.in. Atlas Network i America’s Future Foundation, o których przeczytacie w najnowszym odcinku z cyklu „Świat Wolności”. Tym razem odwiedzimy m.in. Indie, Grecję, Serbię i kontynent afrykański, od którego zaczniemy przegląd najciekawszych działań organizacji wolnościowych, o których mogliśmy usłyszeć i przeczytać w maju.

  więcej
 • Marek Tatała: Alcohol, Cigarettes, Food, Beverages: Poland More Restrictive Than Germany and the Czech Republic, 4Liberty

  Marek Tatała: Alcohol, Cigarettes, Food, Beverages: Poland More Restrictive Than Germany and the Czech Republic, 4Liberty | 2019-06-27

  The Nanny State Index 2019 measures the level of restrictive regulations governing the sale and consumption of food, non-alcoholic beverages, alcohol, tobacco, and e-cigarettes. The higher a country’s ranking, the more restrictive the regulations. Poland is still among the countries with strong restrictions and currently ranks 12th in the ranking. The improvement from the ninth place in the previous edition does not result from the liberalization of regulations in our country, but only from minor changes in methodology and deterioration of the situation in other countries.

  więcej
 • Blog FOR: Nieudane polityki państwa i rozwój dzięki wolności, Świat Wolności

  Blog FOR: Nieudane polityki państwa i rozwój dzięki wolności, Świat Wolności | 2019-06-24

  W ramach kolejnego odcinka „Świata Wolności” Marek Tatała skupia się na wydarzeniach, o których było głośno w świecie wolnościowych organizacji pozarządowych, przede wszystkim w kwietniu. Konferencje, indeksy, przydatne narzędzia online, sukcesy legislacyjne czy ciekawe analizy to tylko niektóre z wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę. Skoro udaje się w innych krajach, to dlaczego ma nie udać się w Polsce? 

  więcej
 • Marek Tatała o propozycjach szybkich zmian w przepisach dotyczących oświadczeń majątkowych, TVN24

  Marek Tatała o propozycjach szybkich zmian w przepisach dotyczących oświadczeń majątkowych, TVN24 | 2019-05-21

  - Ja bym to nazwał uchwalaniem prawa w oparciu o polityczną histerię - mówił Marek Tatała o propozycjach szybkich zmian w przepisach dotyczących oświadczeń majątkowych w programie "Tak Jest" na antrnie TVN24.

  więcej
 • Blog FOR: Organizacje wolnościowe przeciw ubóstwu i za otwartym rynkiem, Świat Wolności

  Blog FOR: Organizacje wolnościowe przeciw ubóstwu i za otwartym rynkiem, Świat Wolności | 2019-05-06

  - W kolejnym odcinku z cyklu „Świat Wolności” chciałbym przedstawić przykłady inspirujących działań organizacji wolnościowych z całego świata, o których było głośno w lutym i marcu br. Są tacy, które twierdzą, że działania organizacji pozarządowych nie mają sensu i że nic się nie da zmienić. To nieprawda. Wiele przykładów ze świata pokazuje, że realne dobre zmiany w kierunku większego poziomu wolności, a co za tym idzie poprawy sytuacji materialnej osób z tej wolności korzystających, są jak najbardziej możliwe - pisze Marek Tatała, wiceprezes zarządu FOR.

  więcej
 • Komunikat FOR 17/2019: Alkohol, papierosy, jedzenie i napoje – Polska bardziej restrykcyjna niż Niemcy i Czechy

  Komunikat FOR 17/2019: Alkohol, papierosy, jedzenie i napoje – Polska bardziej restrykcyjna niż Niemcy i Czechy | 2019-04-30

  Indeks Państwowego Paternalizmu – Nanny State Index 2019 – mierzy poziom restrykcyjności przepisów regulujących sprzedaż oraz konsumpcję jedzenia, napojów bezalkoholowych, alkoholu, tytoniu i e-papierosów. Im wyższa pozycja danego kraju w rankingu, tym bardziej restrykcyjne przepisy. Polska nadal znajduje się w gronie krajów o silnych restrykcjach i zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu. 

  więcej
 • Marek Tatała o zaletach aplikacji przewozowych, Dziennik Gazeta Prawna

  Marek Tatała o zaletach aplikacji przewozowych, Dziennik Gazeta Prawna | 2019-04-19

  Wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju Marek Tatała, dodaje, że nad działaniem aplikacji klient ma kontrolę. Widzi i szacunkową cenę, może kontrolować trasę przejazdu i wreszcie po zakończonym kursie ocenia jakość usługi, przez co najsłabsi kierowcy mają potem kłopoty ze znalezieniem klientów.

  więcej
 • Marek Tatała: Polska spada w Indeksie Wolności Człowieka, eGospodarka

  Marek Tatała: Polska spada w Indeksie Wolności Człowieka, eGospodarka | 2019-04-18

  Indeks Wolności Człowieka to wartościowy zbiór danych na temat wolności na świecie. Przypomina on, że wolność powinna być rozumiana jako pakiet, w którego skład wchodzą zarówno wolność osobista, jak i gospodarcza. Obszary te wzajemnie się przenikają. Kraje o wysokim poziomie wolności to kraje zamożne, praworządne, z wysoko ocenianą jakością systemu demokratycznego. Pokazuje to, dlaczego także w Polsce powinniśmy dążyć do zatrzymania obecnego trendu osłabiania wolności, przede wszystkim na skutek osłabiania praworządności, a także działać na rzecz poprawy pozycji Polski w rankingu.

  więcej