"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Informacje ogólne nt. różnych krajów

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
Serwis amerykańskiej CIA będący bogatym źródłem podstawowych informacji z zakresu gospodarki, demografii, infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej czy też obrony narodowej w różnych krajach i regionach świata.

http://www.imf.org/external/country/index.htm
Publikacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego z zakresu gospodarki i finansów poszczególnych państw. Na stronie można znaleźć informacje na temat m.in. rezerw walutowych oraz rozliczeń poszczególnych państw z MFW.

http://www.infoplease.com/countries.html
Informacje o historii, gospodarce, polityce i demografii poszczególnych krajów świata. Strona oferuje indeks map i flag państw świata, wiadomości na temat światowych religii, języków, walut, liderów politycznych, walki z korupcją, obciążeń podatkowych w różnych krajach, konfliktów zbrojnych na świecie i wiele innych.

http://earthtrends.wri.org/
Baza informacji o państwach ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska, zasobów naturalnych, zmian klimatycznych oraz zagadnień społecznych. Przedstawione są tu również informacje na temat rolnictwa, zalesienia, terenów chronionych oraz problematyki głodu w poszczególnych krajach.

http://www.countryreports.org/economy/electricityresources.aspx?Countryname=Germany&countryId=91
Interesująca baza danych, z której, oprócz podstawowych informacji takich jak dane geograficzne, ogólne dane ekonomiczne oraz polityczne można dowiedzieć się m.in. o modzie, zwyczajach kulinarnych poszczególnych krajów a także zagrać w gry edukacyjne. (płatny)