"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Linki dotyczące poszczególnych regionów

Europa:

http://europa.eu/
Oficjalny portal internetowy Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich. Zawiera opis działalności UE, dokumenty unijne, prawa obywateli UE, szanse, jakie Unia oferuje młodym ludziom, a także linki do stron instytucji UE.

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Strona Europejskiego Banku Centralnego, na której można znaleźć informacje, publikacje oraz dane liczbowe przede wszystkim z zakresu działalności prowadzonej przez EBC.


Transformacja gospodarcza:

http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1
Analiza i ocena procesu transformacji oraz rozwoju w prawie 120 krajach przygotowana przez fundację Bertelsmanna na podstawie takich zmiennych jak stan demokracji oraz stopień zaawansowania mechanizmów rynkowych w gospodarce. Oprócz tego raporty oceniające poszczególne kraje pod kątem wyników gospodarczych i jakości władzy politycznej.

http://www.iue.it/LIB/Guides/Economics/Statistics/Descriptions/tm.shtml
27 krajów Europy Środkowej i Wschodniej porównanych za pomocą wskaźników ekonomicznych, społecznych i demograficznych.

http://info.worldbank.org/governance/beeps/
22 kraje przechodzące transformację zostały zbadane pod kątem relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami a państwem. Obszary objęte badaniem to lobbing, korupcja i otoczenie biznesu. Podstawą do analiz były wywiady z przedsiębiorcami.

http://www.ebrd.com/pubs/econo/series/tr.htm
Źródło informacji o krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Narodów (ang. Commonwealth). Opisane zostały takie obszary tematyczne jak wielkość produkcji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz infrastruktura.

http://www.case.com.pl/
Strona międzynarodowego centrum badawczo-doradczego zajmującego się m.in. problematyką transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, w Azji Środkowej oraz na Zakaukaziu, integracji europejskiej i sytuacji gospodarczej na świecie.

http://www.ebrd.org/
Strona Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, którego misją jest budowa gospodarek rynkowych i systemów demokratycznych w krajach od Europy Centralnej do Azji Środkowej. Na stronie znajduje się m.in. opis projektów pomocowych Banku oraz informacje o jego działalności na rzecz ochrony środowiska.

http://www.iiasa.ac.at/Research/ETI/
Strona internetowa projektu, w ramach którego badano m.in. kwestie wymiany handlowej, produkcji, przepływów finansowych i reform podjętych w krajach przechodzących transformację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0967-0750
Artykuły na temat transformacji gospodarczej i instytucjonalnej oraz problematyki wzrostu gospodarczego. Analizy teoretyczne i ekonometryczne dotyczące wprowadzanych reform, m.in. ich skutków dla sytuacji makroekonomicznej w krajach przechodzących transformację.

http://www.databasece.com/
Wyniki badań krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których szczególny nacisk położono na analizę wysokości kosztów pracy i zarobków. (płatny)


Rynki wschodzące:

http://www.ceicdata.com/
Dane z poszczególnych sektorów gospodarki takich jak ubezpieczenia, telekomunikacja a także informacje ekonomiczne i finansowe z krajów azjatyckich i rynków wschodzących. (płatny)

http://www.securities.com/
Informacje makroekonomiczne, finansowe oraz sektorowe z takich regionów jak Ameryka Łacińska, Azja, Afryka, Bliski Wschód czy Europa Południowa, Środkowo-Wschodnia oraz Południowo-Wschodnia. (płatny)


Stany Zjednoczone:

http://www.bea.gov/index.htm
Strona Departamentu Handlu USA, na której można zapoznać się z danymi mikro- i makroekonomicznymi, w tym finansowymi na poziomie federalnym i stanowym. Analiza dotyczy także różnych sektorów gospodarki m.in. turystyki i badań naukowo-rozwojowych.

http://origin.www.gpoaccess.gov/eop/
Raporty przewodniczącego zespołu doradców ekonomicznych prezydenta USA, w których dokonywana jest coroczna analiza sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

http://research.stlouisfed.org/publications/net/
Bank Rezerwy Federalnej w St. Louis prezentuje informacje m.in. na temat: produkcji, inflacji, rynku pracy i wydatków inwestycyjnych w USA.

http://www.census.gov/compendia/statab/
Publikowany w USA od 1878 r. zbiór danych statystycznych o tematyce ekonomicznej, społecznej i politycznej. Dużo kategorii tematycznych, w tym m.in.: rynki pracy, energetyka, inflacja, system ubezpieczeń społecznych, a także wybory parlamentarne i prezydenckie.

http://www.usc.edu/schools/sppd/lusk/casden/research/data.html
Dane liczbowe dotyczące dochodów, oszczędności, wynagrodzeń w społeczeństwie amerykańskim, inflacji, stóp procentowych oraz rynku nieruchomości w USA.Azja:

http://www.apec.org/
Strona internetowa organizacji APEC, zrzeszającej kraje Azji i Pacyfiku, która stawia sobie za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego, wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji. Na stronie publikacje i informacje o działalności w tym zakresie.

http://www.adb.org/
Publikacje, dane liczbowe oraz opis projektów Azjatyckiego Banku Rozwoju, zajmującego się wsparciem dla krajów regionu Azji i Pacyfiku.


Ameryka Łacińska:

http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp
Informacje liczbowe dotyczące kwestii związanych z demografią, edukacją, stanem zdrowia, wynagrodzeniami i poziomem ubóstwa w krajach Ameryki Łacińskiej i Morza Karaibskiego.

http://oxlad.qeh.ox.ac.uk/
Dane statystyczne z takich dziedzin jak demografia, rynek pracy, infrastruktura, handel zagraniczny i finanse publiczne obejmujące cały XX wiek i dotyczące krajów Ameryki Łacińskiej.

http://www.latin-focus.com/
Sfera realna, rynki finansowe i handel zagraniczny oraz prognozy gospodarcze dla krajów Ameryki Łacińskiej.

http://www.iadb.org/
Strona największego i najstarszego banku regionalnego na świecie, który zajmuje się finansowaniem rozwoju społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego w krajach Ameryki Łacińskiej i Morza Karaibskiego. Na stronie znajdują się informacje o krajach członkowskich i o projektach realizowanych w tym zakresie.


Kraje islamskie:

http://www.sesrtcic.org/
Edukacja, sprawy społeczne, wydatki, oszczędności, inwestycje, a także demografia i wiele innych zagadnień w raportach i badaniach dotyczących krajów islamskich.