"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komunikaty

 • Komunikat 20/2019: Jawność wyborów do KRS: 7 do 0 dla obywateli

  Komunikat 20/2019: Jawność wyborów do KRS: 7 do 0 dla obywateli | 2019-05-27

  27 maja 2019 r. zapadł siódmy wyrok na korzyść jawności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że Prezes NSA nie miał prawa odmówić udostępnienia nazwisk sędziów z sądów administracyjnych, którzy poparli kandydatów do nowej KRS.

  więcej
 • Komunikat 19/2019: Polacy głosują nogami za wolnością gospodarczą

  Komunikat 19/2019: Polacy głosują nogami za wolnością gospodarczą | 2019-05-02

  Polacy od XVIII wieku emigrują na Zachód w poszukiwaniu pełniejszych możliwości samorealizacji, które stwarza nie tylko dobrobyt tamtejszych społeczeństw, ale i zwykle większy zakres wolności. Również po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ci, którzy wyjechali, wybierali jedne z najbardziej wolnych gospodarczo krajów Europy i świata – Wielką Brytanię, Niemcy, Irlandię czy Holandię.

  więcej
 • Komunikat 18/2019: Ile płacy mamy z pracy?

  Komunikat 18/2019: Ile płacy mamy z pracy? | 2019-05-01

  Sektor przedsiębiorstw niefinansowych jest sercem polskiej gospodarki, gdzie powstaje ponad 70% polskiego PKB.  W 2017 roku osoba pracująca w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych przeciętnie miesięcznie wytwarzała dobra i usługi o wartości 9,7 tys. zł, ale jej wynagrodzenie netto wyniosło tylko 3,1 tys. zł. Co się stało z pozostałymi 6,6 tys. zł?

  więcej
 • Komunikat FOR 17/2019: Alkohol, papierosy, jedzenie i napoje – Polska bardziej restrykcyjna niż Niemcy i Czechy

  Komunikat FOR 17/2019: Alkohol, papierosy, jedzenie i napoje – Polska bardziej restrykcyjna niż Niemcy i Czechy | 2019-04-30

  Indeks Państwowego Paternalizmu – Nanny State Index 2019 – mierzy poziom restrykcyjności przepisów regulujących sprzedaż oraz konsumpcję jedzenia, napojów bezalkoholowych, alkoholu, tytoniu i e-papierosów. Im wyższa pozycja danego kraju w rankingu, tym bardziej restrykcyjne przepisy. Polska nadal znajduje się w gronie krajów o silnych restrykcjach i zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu. 

  więcej
 • Komunikat 16/2019: Rachunek od Państwa za 2018 rok

  Komunikat 16/2019: Rachunek od Państwa za 2018 rok | 2019-04-30

  30 kwietnia 2019 r. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) zaprezentowało „Rachunek od Państwa za 2018 r.”, który pokazuje strukturę wydatków naszego państwa. Jak co roku – ta ósma już edycja projektu – zorganizowana została ostatniego dnia składania zeznań podatkowych za ubiegły rok. Pracownicy i wolontariusze FOR pod urzędami skarbowymi w Warszawie, Poznaniu i Kamieniu Pomorskim informowali petentów o stanie finansów państwa.

  więcej
 • Komunikat 15/2019: Pętla Kaczyńskiego na szyi podatnika

  Komunikat 15/2019: Pętla Kaczyńskiego na szyi podatnika | 2019-04-25

  Koszty obietnic z 5-ki Kaczyńskiego kumulują się z kosztami wcześniej ogłoszonych programów rządowych, wymuszając podwyżki podatków oraz ograniczenie wydatków na inne cele, przede wszystkim na usługi publiczne. Pomimo wysokich kosztów nowe programy nie rozwiązują żadnych istotnych problemów, a nastawione są przede wszystkim na efekt wyborczy.

  więcej
 • Komunikat 14/2019: Ministerialna ocena zakazu handlu: nierzetelna, stronnicza i antyprzedsiębiorcza

  Komunikat 14/2019: Ministerialna ocena zakazu handlu: nierzetelna, stronnicza i antyprzedsiębiorcza | 2019-04-18

  Na początku kwietnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawiło Ocenę wpływu ograniczenia handlu w niedziele. Opracowanie to miało odpowiedzieć na pytanie o sens nie tylko utrzymania, lecz także rozszerzenia restrykcji, czyli objęcia zakazem wszystkich niedziel od 2020 roku. W raporcie faktycznie taką odpowiedź można znaleźć – resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego zakazu, sugerując jedynie modyfikację przepisów „w kierunku dalszego wzmocnienia małych, polskich sklepów”. Lektura opracowania nie pozwala jednak uznać, że propozycje MPiT znajdują oparcie w zaprezentowanych danych. 

  więcej
 • Komunikat 13/2019: Mniej wolności przez osłabianie praworządności – Polska w Indeksie Wolności Człowieka

  Komunikat 13/2019: Mniej wolności przez osłabianie praworządności – Polska w Indeksie Wolności Człowieka | 2019-04-11

  W najnowszej edycji Indeksu Wolności Człowieka – Human Freedom Index 2018, który obejmuje pierwszy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, Polska zajęła 39. miejsce na 162 kraje z wynikiem 7,81 pkt. To spadek o 3 pozycje w rankingu i pogorszenie indeksu 0,18 pkt. Za większość tego spadku odpowiada pogorszenie wskaźnika wolności osobistej, w tym w dużej mierze poziomu praworządności. Tylko w trzech innych krajach na świecie poziom oceny wolności zmalał bardziej. 

  więcej
 • Komunikat 12/2019: Kto zapłaci za nową „Piątkę Kaczyńskiego”?

  Komunikat 12/2019: Kto zapłaci za nową „Piątkę Kaczyńskiego”? | 2019-04-04

  Nowe obietnice wyborcze PiS, czyli „Piątka Kaczyńskiego” to dla polskich finansów publicznych roczny koszt rzędu 40 mld zł. Ponadto, rząd PiS uchwalił na kolejne lata wzrost szeregu wydatków, przede wszystkim na ochronę zdrowia i armię. Realizacja „Piątki Kaczyńskiego”, tak jak przedtem obietnic wyborczych PiS z 2015 roku, wymusi na rządzie relatywne ograniczenie wydatków na inne cele, podwyżki podatków i wzrost deficytu.

  więcej
 • Komunikat 11/2019: Test przedsiębiorcy – więcej władzy w ręce urzędników

  Komunikat 11/2019: Test przedsiębiorcy – więcej władzy w ręce urzędników | 2019-03-29

  W proponowanym przez Ministerstwo Finansów teście przedsiębiorcy urzędnicy będą ustalać, czy dany podatnik może być uznany za przedsiębiorcę i korzystać z 19% PIT, czy powinien być traktowany jak pracownik i stosownie do tego płacić PIT według skali oraz pełny ZUS. Ma to ograniczyć możliwość stosowania liniowego 19% PIT przez osoby pracujące dla jednej firmy i zwiększyć dochody państwa. Takie rozwiązanie walczy z symptomami, a nie przyczynami nadużywania samozatrudnienia, jakimi są duże różnice w opodatkowaniu oraz oskładkowaniu samozatrudnienia i pracy na umowie o pracę.

  więcej