"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komunikaty

 • Komunikat 6/2019: Prawo obserwowania obrad Sejmu w świetle ostatniego orzecznictwa sądów administracyjnych

  Komunikat 6/2019: Prawo obserwowania obrad Sejmu w świetle ostatniego orzecznictwa sądów administracyjnych | 2019-03-04

  Konstytucja RP przyznaje obywatelom prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej. Prawo to obejmuje także wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ubiegłoroczne wydarzenia związane z odmową obserwowania obrad Sejmu i niedawne orzeczenia sądów administracyjnych rzucają nowe światło na to zagadnienie oraz każą przyjąć, że na tę chwilę zasady wstępu na posiedzenia izby niższej są uregulowane wadliwie i wymagają pilnej nowelizacji – oczywiście w duchu jawności i poszanowania praw obywateli.

  więcej
 • Komunikat 5/2019: PiS: po nas choćby potop

  Komunikat 5/2019: PiS: po nas choćby potop | 2019-02-25

  PiS zapowiedziało w polityce gospodarczej powtórzenie swoich działań z 2007 roku. Wówczas w szczycie światowej koniunktury rząd PiS uchwalił ustawy, które weszły w życie w trakcie spowolnienia w 2008 i 2009 roku, zwiększając deficyt sektora finansów publicznych o 2% PKB i wymuszając na rządzie PO-PSL szukanie oszczędności. Obecne zapowiedzi również ogłoszono w szczycie koniunktury, ale w pełni wejdą w życie dopiero w kolejnych latach, gdy wedle dostępnych prognoz wzrost gospodarczy będzie wolniejszy i - w konsekwencji - sytuacja finansów publicznych trudniejsza.

  więcej
 • Komunikat 4/2019: Indeks Populizmu 2019: Najwyższe poparcie dla partii populistycznych od 1980 r.

  Komunikat 4/2019: Indeks Populizmu 2019: Najwyższe poparcie dla partii populistycznych od 1980 r. | 2019-02-20

  Szwedzki think-tank Timbro zaprezentował kolejną edycję Indeksu Autorytarnego Populizmu – Authoritarian Populism Index. Celem indeksu jest m.in. diagnoza, na ile partie populistyczne mogą stanowić realne zagrożenie dla liberalnej demokracji w Unii Europejskiej i pięciu innych krajach naszego kontynentu.Trzy partie uwzględnione w indeksie, które w ostatnich wyborach osiągnęły najwyższe poparcie to Fidesz (Węgry), Prawo i Sprawiedliwość (Polska) i Syriza (Grecja).

  więcej
 • Komunikat 3/2019: Indeks Elastyczności Zatrudnienia 2019 – Polska w ogonie

  Komunikat 3/2019: Indeks Elastyczności Zatrudnienia 2019 – Polska w ogonie | 2019-02-08

  Polska zajmuje dopiero 30. miejsce na 41 krajów Unii Europejskiej i OECD w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia 2019, mierzącym elastyczność umów o pracę regulowanych kodeksem pracy. To identyczny wynik jak przed rokiem – zeszłoroczne prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy okazały się fasadowe i koniecznej reformy kodeksu pracy w dalszym ciągu brakuje. Polsce obecnie dwukrotnie bliżej do najgorszej w rankingu Francji niż do najlepszej Danii. Sprawne reformy są jednak możliwe – w tym roku liderem reform była Litwa, która awansowała z 27. na 15. miejsce.

  więcej
 • Komunikat 2/2019: Postępuje monopolizacja rynku energii

  Komunikat 2/2019: Postępuje monopolizacja rynku energii | 2019-01-24

  Państwowa własność przedsiębiorstw zawsze stwarza konflikt interesów, stawiając państwo jednocześnie w roli tworzącego reguły funkcjonowania rynku i właściciela działających na nim firm. Ten konflikt nie jest całkowicie eliminowany przez istnienie niezależnego URE. Przykład wpisania Engie i EDF na listę spółek strategicznych przez ministra Tchórzewskiego, prawdopodobnie w celu uzyskania prawa weta przy sprzedaży ich aktywów, czy wprowadzone przez parlament zmiany we wzorze opłaty zastępczej, mające chronić państwowe spółki energetyczne przed skutkami wcześniej podpisanych kontraktów na zakup zielonych certyfikatów, pokazują dobitnie, że rządzące PiS faworyzuje państwowe spółki energetyczne.

  więcej
 • Komunikat 1/2019: Zmiana ustawy o zakazie handlu w niedziele: pudrowanie złego prawa

  Komunikat 1/2019: Zmiana ustawy o zakazie handlu w niedziele: pudrowanie złego prawa | 2019-01-01

  W listopadzie 2018 r. do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. W ciągu kilku dni przeprowadzono pierwsze czytanie projektu, którym następnie zajęła się sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, proponując drobne poprawki.

  więcej
 • Komunikat 34/2018: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie przywraca praworządności

  Komunikat 34/2018: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie przywraca praworządności | 2018-12-18

  Pod koniec listopada br. do Sejmu trafił projekt kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Rządzący wycofali się z propozycji odesłania prawie 1/3 sędziów SN w stan spoczynku i wpływu prezydenta na możliwość dalszego orzekania po przekroczeniu wieku emerytalnego. Te zmiany dotyczą również sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawa, którą właśnie podpisał prezydent, czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

  więcej
 • Komunikat 33/2018: 3 lata rządów PiS: wzrost gospodarczy pomimo Planu Morawieckiego

  Komunikat 33/2018: 3 lata rządów PiS: wzrost gospodarczy pomimo Planu Morawieckiego | 2018-11-14

  Według szacunków KE gospodarka unijna w 2017 roku osiągnęła szczytowy punkt tego cyklu gospodarczego. Silny wzrost gospodarczy największego partnera handlowego sprzyjał szybkiemu wzrostowi gospodarki naszego kraju, jednak pomimo tak dobrej koniunktury stopa inwestycji w Polsce w zeszłym roku spadła do najniższego poziomu od ponad 20 lat.

  więcej
 • Komunikat 32/2018: 100-lecie odzyskania niepodległości a poziom życia Polaków

  Komunikat 32/2018: 100-lecie odzyskania niepodległości a poziom życia Polaków | 2018-11-08

  Poziom życia Polaków w przededniu I wojny światowej w 1913 roku, na koniec II RP w 1938 roku i na koniec PRL w 1988 roku, oscylował wokół 20% poziomu życia ówczesnych Amerykanów. Dzięki rozwojowi w III RP, dzisiaj jest to już ok. 50%.
   

  więcej
 • Komunikat 31/2018: Nieporozumienia ws. podniesienia ratingu Polski przez agencję Standard & Poor’s

  Komunikat 31/2018: Nieporozumienia ws. podniesienia ratingu Polski przez agencję Standard & Poor’s | 2018-10-29

  Podniesienie ratingu Polski przez agencję Standard & Poor’s wzbudziło wiele różnych interpretacji, wśród nich mylnych lub przesadnych reakcji, dlatego zdecydowaliśmy się opublikować niniejszy komunikat.

  więcej