"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komunikaty

 • Komunikat 19/2018: Indeks Państwowego Paternalizmu: krytycy i entuzjaści paternalistycznych regulacji unijnych w Parlamencie Europejskim

  Komunikat 19/2018: Indeks Państwowego Paternalizmu: krytycy i entuzjaści paternalistycznych regulacji unijnych w Parlamencie Europejskim | 2018-07-13

  Indeks Państwowego Paternalizmu – The Nanny State Index – mierzy poziom restrykcyjności przepisów regulujących sprzedaż i konsumpcję jedzenia, napojów bezalkoholowych, alkoholu, tytoniu i e-papierosów w 28 krajach UE. 

  więcej
 • Komunikat 18/2018: Pytania prezydenta Dudy ujawniają etatyzm potencjalnej nowej konstytucji

  Komunikat 18/2018: Pytania prezydenta Dudy ujawniają etatyzm potencjalnej nowej konstytucji | 2018-07-02

  Prezydent Duda zaproponował, aby w ramach referendum konstytucyjnego zapytać o zagwarantowanie świadczeń socjalnych oraz obniżony wiek emerytalny. Twierdząca odpowiedź na te pytania grozi uniemożliwieniem niezbędnych reform i utrwaleniem sytuacji, w której zadłużenie państwa – a wraz z nim obciążenia podatkowe jednostek – rosną, aby dotrzymać zapisanym w konstytucji „gwarancjom dobrobytu”, które w rzeczywistości będą stawać się fałszywe.

  więcej
 • Komunikat 17/2018: Licytacja na wysokość płacy minimalnej nikomu nie służy

  Komunikat 17/2018: Licytacja na wysokość płacy minimalnej nikomu nie służy | 2018-06-13

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje powrót do szkodliwej polityki rządu PiS skokowych podwyżek płacy minimalnej z lat 2016-2017 (łącznie 14,3%). W 2019 roku płaca minimalna miałaby wzrosnąć z obecnych 2100 zł do 2250 zł. Oznaczałoby to szybszy wzrost płacy minimalnej (7,1%) od prognozowanego wzrostu płac w gospodarce (5,6%). Zmianę słusznie blokuje Ministerstwo Finansów. Kwota płacy minimalnej wynikająca z ustawy to 2217 zł, co oznaczałoby wzrost analogiczny do wynagrodzeń w gospodarce (5,6%).

  więcej
 • Komunikat 16/2018: Wystąpienie Leszka Balcerowicza z okazji nadania nazwy ronda 4 czerwca 1989 r.

  Komunikat 16/2018: Wystąpienie Leszka Balcerowicza z okazji nadania nazwy ronda "4 czerwca 1989 r." | 2018-06-04

  Jestem zaszczycony, że mogę dzisiaj stać obok Lecha Wałęsy, którego od momentu, kiedy objawił się Polsce i światu w historycznych dniach sierpnia 1980 roku, uważałem za bohatera w historii Polski i nadal tak sądzę

  więcej
 • Komunikat 15/2018: Kolejny podatek: tym razem obciążający kierowców

  Komunikat 15/2018: Kolejny podatek: tym razem obciążający kierowców | 2018-05-30

  Wzrost ryzyka politycznego na Bliskim Wschodzie i osłabienie złotówki doprowadziły do znacznego wzrostu cen paliw – pod koniec kwietnia za litr benzyny EU95 płaciliśmy 4,88 zł, a obecnie ok. 5,10 zł. Mimo to rząd PiS nie wycofuje się z planów nałożenia na paliwa „opłaty emisyjnej”, która podniesie opodatkowanie litra benzyny (i ropy naftowej) o 10 groszy. Tymczasem już dzisiaj podatki stanowią 55% ceny benzyny.

  więcej
 • Komunikat 14/2018: Powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością wymaga dopracowania

  Komunikat 14/2018: Powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością wymaga dopracowania | 2018-05-21

  Komisja Europejska, z początkiem maja, formalnie zainicjowała proces przyjmowania wieloletnich ram finansowych UE (zwanych potocznie perspektywą budżetową) na lata 2021–2027. W oparciu o te ramy uchwalane będą budżety Unii na kolejne lata. Zaprezentowany pakiet aktów prawnych w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzie przedmiotem wielostronnych negocjacji dotyczących wysokości środków przypadających na konkretne cele i przeznaczonych dla każdego z państw członkowskich.

  więcej
 • Komunikat 13/2018: Danina solidarnościowa” - kolejny wzrost podatków

  Komunikat 13/2018: "Danina solidarnościowa” - kolejny wzrost podatków | 2018-05-16

  Proponowana tzw. „danina solidarnościowa” jest kolejną podwyżką podatków wprowadzoną przez rząd PiS. Poza wprowadzeniem nowego podatku od kredytów rząd efektywnie zwiększa opodatkowanie zamrażając stawki PIT, utrzymując podwyższoną stawkę VAT, znosząc 30-krotność limitu składek ZUS oraz zmieniając zasady rozliczania podatku CIT. Pomimo że działaniom tym towarzyszą obniżki podatków dla wybranych grup (osoby o najniższych dochodach, twórcy, inwestujący przedsiębiorcy), to łącznym efektem jest postępujący wzrost obciążeń podatkowych.

  więcej
 • Komunikat 12/2018: Kolejne zmiany w ustawach o sądach – kolejna część pozorowanego dialogu z Komisją Europejską

  Komunikat 12/2018: Kolejne zmiany w ustawach o sądach – kolejna część pozorowanego dialogu z Komisją Europejską | 2018-05-10

  Trwa proces pozorowanych „ustępstw” wobec Komisji Europejskiej ze strony rządzącej większości. Opisywaliśmy już jego pierwszy etap w postaci trzech projektów ustaw, które stały się obowiązującym prawem i niedługo wejdą w życie. Na początku maja do laski marszałkowskiej wpłynęła kolejna nowelizacja ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa, mająca rzekomo wzmocnić pozycję Polski w negocjacjach z Komisją. Ostatecznym celem strony polskiej jest wstrzymanie procedury z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, a tym samym potwierdzenie przez Unię, że w naszym kraju nie dochodzi już do naruszenia zasad praworządności.

  więcej
 • Komunikat 11/2018: 5 wykresów o pracy na święto pracy

  Komunikat 11/2018: 5 wykresów o pracy na święto pracy | 2018-05-01

  To nie socjalizm deklarujący troskę o los pracownika, a reformy rynkowe rozpoczęte w 1989 roku przyczyniły się do gwałtownego wzrostu płac polskich pracowników. Podczas gdy przez 29 lat socjalizmu, między 1960 a 1989 rokiem nominalna wartość przeciętnej płacy w polskiej gospodarce wzrosła tylko o 105 dolarów, to między 1989 a 2017 rokiem wzrost wyniósł 987 dolarów. 

  więcej
 • Komunikat 10/2018: Polacy wyjeżdżają z wielu miejscowości „Mieszkania plus”

  Komunikat 10/2018: Polacy wyjeżdżają z wielu miejscowości „Mieszkania plus” | 2018-04-30

  W ramach programu „Mieszkanie plus” rząd PiS wszedł w rolę inwestora finansującego budowę mieszkań. Jednak program zamiast wspierać rozwój polskiej gospodarki może go hamować: znaczna część mieszkań jest planowana w małych miejscowościach z których Polacy wyjeżdżają, zamiast w dużych miastach, do których przyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i wyższych zarobków. 

  więcej