"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komunikaty

 • Komunikat 28/2018: Budżet 2019 - nowe podatki

  Komunikat 28/2018: Budżet 2019 - nowe podatki | 2018-10-04

  Utrzymujący się od 2014 roku szybki wzrost gospodarczy związany z dobrą koniunkturą w gospodarce światowej w sposób naturalny zwiększa dochody państwa, co w połączeniu z ograniczonym tempem wzrostu szeregu wydatków daje rządowi większe pole do manewru. Niestety, rząd PiS wykorzystuje sprzyjającą sytuację gospodarczą na finansowanie nowych wydatków (500+, obniżenie wieku emerytalnego), a nie na ograniczanie deficytu i przygotowanie finansów publicznych na następne spowolnienie. Na tym polu Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych krajów UE – kiedy wedle prognoz Komisji Europejskiej 13 państw członkowskich planuje nadwyżki, deficyt polskich finansów publicznych w 2019 roku wyniesie 1,4% PKB.

  więcej
 • Komunikat FOR 27/2018: Praworządność pod ostrzałem: przegląd postępowań w obronie zasad państwa prawa

  Komunikat FOR 27/2018: Praworządność pod ostrzałem: przegląd postępowań w obronie zasad państwa prawa | 2018-10-03

  Ostatnie dni przyniosły kilka zaskakujących zwrotów w sprawach dotyczących naruszenia zasad praworządności przez obecną większość. Postępowania, których rozstrzygnięcie miało być tylko kwestią czasu napotkały na różne formy obstrukcji ze strony najważniejszych aktorów tego sporu. W niniejszym tekście przypomnę i uporządkuję „stan gry” dotyczący rządów prawa w Polsce, opisując najważniejsze procedury – tak krajowe, jak i unijne – których wspólnym mianownikiem jest dążenie do zatrzymania dalszej erozji praworządności.

  więcej
 • Komunikat 26/2018: Minister Brudziński cofa reformy i przywraca przywileje policji

  Komunikat 26/2018: Minister Brudziński cofa reformy i przywraca przywileje policji | 2018-09-28

  Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński zapowiedział przywrócenie znacznej części przywilejów policji sprzed reform rządu PO-PSL.

  więcej
 • Komentarz FOR: Ograniczyć segmentację rynku pracy

  Komentarz FOR: Ograniczyć segmentację rynku pracy | 2018-09-27

  Należy minimalizować różnice w regulacji różnych form zatrudnienia. Nadmiernie restrykcyjna regulacja umów o pracę na czas nieokreślony, przy znacznie łagodniejszej regulacji innych form zatrudnienia, może prowadzić do segmentacji rynku pracy na dwie grupy pracujących: jedną silnie chronioną przed zwolnieniem, złożoną ze starszych, lepiej zarabiających pracowników, oraz drugą nie objętą takimi przywilejami – to jeden z głównych wniosków publikowanego przez FOR raportu Lithuanian Free Market Institute

  więcej
 • Komunikat 25/2018: Za dużo polityki w płacy minimalnej

  Komunikat 25/2018: Za dużo polityki w płacy minimalnej | 2018-09-17

  Upolitycznienie procesu płacy minimalnej w Polsce, podobnie jak w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Litwie i Słowacji praktycznie uniemożliwia racjonalne wykorzystanie tego instrumentu polityki gospodarczej. Zmiany płacy minimalnej mają niezamierzone negatywne konsekwencje dla części najsłabszych uczestników rynku pracy. Dlatego konieczna jest daleko idąca ostrożność w jej stosowaniu. Niestety w Polsce cały proces jest upolityczniony, a raport LFMI (2018) wskazuje, że sytuacja wygląda podobnie w innych analizowanych państwach regionu – Bułgarii, Czechach, Estonii, na Litwie i Słowacji. 

  więcej
 • Komunikat 24/2018: Ulga na start: ministerialne notki nie rozwiązują problemu interpretacji wydanej przez gdański ZUS

  Komunikat 24/2018: Ulga na start: ministerialne notki nie rozwiązują problemu interpretacji wydanej przez gdański ZUS | 2018-09-03

  W świetle jedynej dotychczasowej interpretacji – wydanej przez oddział ZUS w Gdańsku – obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostaje przerzucony z przedsiębiorców korzystających z ulgi na start bądź prowadzących działalność nierejestrową na kontrahentów, którzy z takimi przedsiębiorcami podpisali umowę agencyjną, umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

  więcej
 • Komunikat 23/2018: Budżet 2019: nieprzygotowany na spowolnienie gospodarcze

  Komunikat 23/2018: Budżet 2019: nieprzygotowany na spowolnienie gospodarcze | 2018-08-31

  Pomimo utrzymującej się bardzo dobrej koniunktury prognozowany na 2019 rok deficyt sektora finansów publicznych w Polsce pozostaje wysoki na tle pozostałych państw UE. Budżet państwa stanowi mniej niż 45% wydatków państwa, na które składają się także wydatki samorządów, ZUS, KRUS, NFZ i szeregu mniejszych podmiotów. Z punktu widzenia finansów publicznych kluczowe znaczenie ma deficyt całego sektora finansów publicznych, a nie tylko samego budżetu państwa. 

  więcej
 • Komunikat 22/2018: Gry kulturowe czy kultura lobbingu?

  Komunikat 22/2018: "Gry kulturowe" czy kultura lobbingu? | 2018-08-23

  Kiedy politycy rozdają pieniądze podatników to zachęcają do lobbingu, wtedy nawet przodujące branże zaczynają udawać, że potrzebują wsparcia. Nie inaczej jest z polską branżą gier wideo. 

  więcej
 • Komunikat 21/2018: Zawieszenie stosowania przepisów krajowych i skierowanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Sąd Najwyższy są zgodne z prawem

  Komunikat 21/2018: Zawieszenie stosowania przepisów krajowych i skierowanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Sąd Najwyższy są zgodne z prawem | 2018-08-09

  W ubiegły czwartek Sąd Najwyższy (SN) zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o interpretację prawa unijnego w kontekście przymusowego przeniesienia niektórych sędziów SN w stan spoczynku bądź uzależnienia ich dalszego orzekania od niczym nieskrępowanej zgody władzy wykonawczej.

  więcej
 • Komunikat 20/2018: Popularność ekonomii współdzielenia – wnioski z Sharing Economy Index

  Komunikat 20/2018: Popularność ekonomii współdzielenia – wnioski z Sharing Economy Index | 2018-07-26

  Indeks Ekonomii Współdzielenia (Sharing Economy Index) autorstwa szwedzkiej organizacji Timbro porównuje popularność usług ekonomii współdzielenia w ponad 200 państwach i terytoriach zależnych na świecie.

  więcej