"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komunikaty

 • Komunikat 23/2019: Obietnice wyborcze PSL - ale to już było

  Komunikat 23/2019: Obietnice wyborcze PSL - ale to już było | 2019-06-18

  W trakcie ostatniej rady krajowej PSL powtórzyło szereg swoich wcześniejszych postulatów, których realizacja doprowadziłaby do pogorszenia stanu finansów publicznych.  Powracanie do propozycji w sytuacji rosnącego deficytu spowodowanego realizacją obietnic wyborczych PiS  jest niebezpieczne dla polskich finansów publicznych.

  więcej
 • Komunikat 22/2019: Mity transformacji gospodarczej w Polsce

  Komunikat 22/2019: Mity transformacji gospodarczej w Polsce | 2019-06-03

  Mimo wielkiego sukcesu, jaki Polska odniosła po 1989 roku, wokół transformacji gospodarczej narosło sporo mitów. Ich popularność wynika z nieświadomości zmian, jakie zaszły w naszym kraju, niewiedzy na temat sytuacji w innych gospodarkach kapitalistycznych czy z emocjonalnego rzucania pojedynczymi liczbami w oderwaniu od innych danych potrzebnych do dokonania trafnej oceny. Skuteczne zwalczanie mitów wymaga dokonywania porównań. Dzisiejszy komunikat FOR rozprawia się przynajmniej z częścią najpopularniejszych w naszym kraju mitów dotyczących polskiej gospodarki po 1989 roku.

  więcej
 • Komunikat 21/2019: Polski cud gospodarczy - Droga na Zachód
 • Komunikat 20/2019: Jawność wyborów do KRS: 7 do 0 dla obywateli

  Komunikat 20/2019: Jawność wyborów do KRS: 7 do 0 dla obywateli | 2019-05-27

  27 maja 2019 r. zapadł siódmy wyrok na korzyść jawności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że Prezes NSA nie miał prawa odmówić udostępnienia nazwisk sędziów z sądów administracyjnych, którzy poparli kandydatów do nowej KRS.

  więcej
 • Komunikat 19/2019: Polacy głosują nogami za wolnością gospodarczą

  Komunikat 19/2019: Polacy głosują nogami za wolnością gospodarczą | 2019-05-02

  Polacy od XVIII wieku emigrują na Zachód w poszukiwaniu pełniejszych możliwości samorealizacji, które stwarza nie tylko dobrobyt tamtejszych społeczeństw, ale i zwykle większy zakres wolności. Również po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ci, którzy wyjechali, wybierali jedne z najbardziej wolnych gospodarczo krajów Europy i świata – Wielką Brytanię, Niemcy, Irlandię czy Holandię.

  więcej
 • Komunikat 18/2019: Ile płacy mamy z pracy?

  Komunikat 18/2019: Ile płacy mamy z pracy? | 2019-05-01

  Sektor przedsiębiorstw niefinansowych jest sercem polskiej gospodarki, gdzie powstaje ponad 70% polskiego PKB.  W 2017 roku osoba pracująca w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych przeciętnie miesięcznie wytwarzała dobra i usługi o wartości 9,7 tys. zł, ale jej wynagrodzenie netto wyniosło tylko 3,1 tys. zł. Co się stało z pozostałymi 6,6 tys. zł?

  więcej
 • Komunikat FOR 17/2019: Alkohol, papierosy, jedzenie i napoje – Polska bardziej restrykcyjna niż Niemcy i Czechy

  Komunikat FOR 17/2019: Alkohol, papierosy, jedzenie i napoje – Polska bardziej restrykcyjna niż Niemcy i Czechy | 2019-04-30

  Indeks Państwowego Paternalizmu – Nanny State Index 2019 – mierzy poziom restrykcyjności przepisów regulujących sprzedaż oraz konsumpcję jedzenia, napojów bezalkoholowych, alkoholu, tytoniu i e-papierosów. Im wyższa pozycja danego kraju w rankingu, tym bardziej restrykcyjne przepisy. Polska nadal znajduje się w gronie krajów o silnych restrykcjach i zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu. 

  więcej
 • Komunikat 16/2019: Rachunek od Państwa za 2018 rok

  Komunikat 16/2019: Rachunek od Państwa za 2018 rok | 2019-04-30

  30 kwietnia 2019 r. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) zaprezentowało „Rachunek od Państwa za 2018 r.”, który pokazuje strukturę wydatków naszego państwa. Jak co roku – ta ósma już edycja projektu – zorganizowana została ostatniego dnia składania zeznań podatkowych za ubiegły rok. Pracownicy i wolontariusze FOR pod urzędami skarbowymi w Warszawie, Poznaniu i Kamieniu Pomorskim informowali petentów o stanie finansów państwa.

  więcej
 • Komunikat 15/2019: Pętla Kaczyńskiego na szyi podatnika

  Komunikat 15/2019: Pętla Kaczyńskiego na szyi podatnika | 2019-04-25

  Koszty obietnic z 5-ki Kaczyńskiego kumulują się z kosztami wcześniej ogłoszonych programów rządowych, wymuszając podwyżki podatków oraz ograniczenie wydatków na inne cele, przede wszystkim na usługi publiczne. Pomimo wysokich kosztów nowe programy nie rozwiązują żadnych istotnych problemów, a nastawione są przede wszystkim na efekt wyborczy.

  więcej
 • Komunikat 14/2019: Ministerialna ocena zakazu handlu: nierzetelna, stronnicza i antyprzedsiębiorcza

  Komunikat 14/2019: Ministerialna ocena zakazu handlu: nierzetelna, stronnicza i antyprzedsiębiorcza | 2019-04-18

  Na początku kwietnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawiło Ocenę wpływu ograniczenia handlu w niedziele. Opracowanie to miało odpowiedzieć na pytanie o sens nie tylko utrzymania, lecz także rozszerzenia restrykcji, czyli objęcia zakazem wszystkich niedziel od 2020 roku. W raporcie faktycznie taką odpowiedź można znaleźć – resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego zakazu, sugerując jedynie modyfikację przepisów „w kierunku dalszego wzmocnienia małych, polskich sklepów”. Lektura opracowania nie pozwala jednak uznać, że propozycje MPiT znajdują oparcie w zaprezentowanych danych. 

  więcej