"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komunikaty

 • Komunikat 15/2019: Pętla Kaczyńskiego na szyi podatnika

  Komunikat 15/2019: Pętla Kaczyńskiego na szyi podatnika | 2019-04-25

  Koszty obietnic z 5-ki Kaczyńskiego kumulują się z kosztami wcześniej ogłoszonych programów rządowych, wymuszając podwyżki podatków oraz ograniczenie wydatków na inne cele, przede wszystkim na usługi publiczne. Pomimo wysokich kosztów nowe programy nie rozwiązują żadnych istotnych problemów, a nastawione są przede wszystkim na efekt wyborczy.

  więcej
 • Komunikat 14/2019: Ministerialna ocena zakazu handlu: nierzetelna, stronnicza i antyprzedsiębiorcza

  Komunikat 14/2019: Ministerialna ocena zakazu handlu: nierzetelna, stronnicza i antyprzedsiębiorcza | 2019-04-18

  Na początku kwietnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawiło Ocenę wpływu ograniczenia handlu w niedziele. Opracowanie to miało odpowiedzieć na pytanie o sens nie tylko utrzymania, lecz także rozszerzenia restrykcji, czyli objęcia zakazem wszystkich niedziel od 2020 roku. W raporcie faktycznie taką odpowiedź można znaleźć – resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego zakazu, sugerując jedynie modyfikację przepisów „w kierunku dalszego wzmocnienia małych, polskich sklepów”. Lektura opracowania nie pozwala jednak uznać, że propozycje MPiT znajdują oparcie w zaprezentowanych danych. 

  więcej
 • Komunikat 13/2019: Mniej wolności przez osłabianie praworządności – Polska w Indeksie Wolności Człowieka

  Komunikat 13/2019: Mniej wolności przez osłabianie praworządności – Polska w Indeksie Wolności Człowieka | 2019-04-11

  W najnowszej edycji Indeksu Wolności Człowieka – Human Freedom Index 2018, który obejmuje pierwszy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, Polska zajęła 39. miejsce na 162 kraje z wynikiem 7,81 pkt. To spadek o 3 pozycje w rankingu i pogorszenie indeksu 0,18 pkt. Za większość tego spadku odpowiada pogorszenie wskaźnika wolności osobistej, w tym w dużej mierze poziomu praworządności. Tylko w trzech innych krajach na świecie poziom oceny wolności zmalał bardziej. 

  więcej
 • Komunikat 12/2019: Kto zapłaci za nową „Piątkę Kaczyńskiego”?

  Komunikat 12/2019: Kto zapłaci za nową „Piątkę Kaczyńskiego”? | 2019-04-04

  Nowe obietnice wyborcze PiS, czyli „Piątka Kaczyńskiego” to dla polskich finansów publicznych roczny koszt rzędu 40 mld zł. Ponadto, rząd PiS uchwalił na kolejne lata wzrost szeregu wydatków, przede wszystkim na ochronę zdrowia i armię. Realizacja „Piątki Kaczyńskiego”, tak jak przedtem obietnic wyborczych PiS z 2015 roku, wymusi na rządzie relatywne ograniczenie wydatków na inne cele, podwyżki podatków i wzrost deficytu.

  więcej
 • Komunikat 11/2019: Test przedsiębiorcy – więcej władzy w ręce urzędników

  Komunikat 11/2019: Test przedsiębiorcy – więcej władzy w ręce urzędników | 2019-03-29

  W proponowanym przez Ministerstwo Finansów teście przedsiębiorcy urzędnicy będą ustalać, czy dany podatnik może być uznany za przedsiębiorcę i korzystać z 19% PIT, czy powinien być traktowany jak pracownik i stosownie do tego płacić PIT według skali oraz pełny ZUS. Ma to ograniczyć możliwość stosowania liniowego 19% PIT przez osoby pracujące dla jednej firmy i zwiększyć dochody państwa. Takie rozwiązanie walczy z symptomami, a nie przyczynami nadużywania samozatrudnienia, jakimi są duże różnice w opodatkowaniu oraz oskładkowaniu samozatrudnienia i pracy na umowie o pracę.

  więcej
 • Komunikat 10/2019: Polska praworządność przed unijnym Trybunałem: refleksje po rozprawie ws. Izby Dyscyplinarnej i nowej KRS

  Komunikat 10/2019: Polska praworządność przed unijnym Trybunałem: refleksje po rozprawie ws. Izby Dyscyplinarnej i nowej KRS | 2019-03-26

  Czy Izba Dyscyplinarna jest niezależnym sądem, skoro została w całości ukształtowana przez nową Krajową Radę Sądownictwa, wybraną w większości przez polityków? Z takim pytaniem Sądu Najwyższego przyszło zmierzyć się Trybunałowi Sprawiedliwości UE podczas wtorkowej rozprawy w Luksemburgu. Precedensowy charakter sprawy oraz argumenty podnoszone w czasie wysłuchania, jak i spodziewane rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, zdają się sugerować, że końcowe orzeczenie może (przynajmniej częściowo) przyczynić się do ograniczenia wpływu polityków na polski wymiar sprawiedliwości.

  więcej
 • Komunikat 9/2019: Rozbudowa lotniska w Radomiu nie ma żadnego uzasadnienia

  Komunikat 9/2019: Rozbudowa lotniska w Radomiu nie ma żadnego uzasadnienia | 2019-03-19

  Przez ostatnie miesiące opinia publiczna była przekonywana przez polityków PiS, władze rządowe i Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, że drugim lotniskiem dla Warszawy powinien być Radom, a nie Modlin i w związku tym trzeba dokonać inwestycji w to właśnie lotnisko. Przyjęcie tych argumentów napotyka na wielorakie trudności logiczne i empiryczne.

  więcej
 • Komunikat 8/2019: Wyliczanka-cacanka Morawieckiego

  Komunikat 8/2019: Wyliczanka-cacanka Morawieckiego | 2019-03-08

  Niemal cały wczorajszy wywiad z Mateuszem Morawieckim dla Rzeczpospolitej, pt. „Chcemy dać Polakom święty spokój i dostatnie życie” opierał się na twierdzeniach urągających inteligencji przeciętnego obywatela oraz refleksjach dotyczących polityki gospodarczej, jaskrawo sprzecznych z badaniami empirycznymi. A to oznacza, że Morawiecki albo nie wie co mówi, albo wie, ale pomimo tego decyduje się mówić nieprawdę, którą okrasza magicznymi pojęciami-zaklęciami.

  więcej
 • Komunikat 7/2019: Fundusz Inwestycji Kapitałowych – kolejny instrument nacjonalizacji gospodarki

  Komunikat 7/2019: Fundusz Inwestycji Kapitałowych – kolejny instrument nacjonalizacji gospodarki | 2019-03-06

  W czwartek 21 lutego br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Przewiduje ona powołanie Funduszu Inwestycji Kapitałowych – funduszu celowego, z którego premier będzie mógł finansować nabywanie bądź obejmowanie przez państwo akcji spółek. Będzie to kolejny instrument w arsenale nacjonalizacyjnym PiS.

  więcej
 • Komunikat 6/2019: Prawo obserwowania obrad Sejmu w świetle ostatniego orzecznictwa sądów administracyjnych

  Komunikat 6/2019: Prawo obserwowania obrad Sejmu w świetle ostatniego orzecznictwa sądów administracyjnych | 2019-03-04

  Konstytucja RP przyznaje obywatelom prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej. Prawo to obejmuje także wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ubiegłoroczne wydarzenia związane z odmową obserwowania obrad Sejmu i niedawne orzeczenia sądów administracyjnych rzucają nowe światło na to zagadnienie oraz każą przyjąć, że na tę chwilę zasady wstępu na posiedzenia izby niższej są uregulowane wadliwie i wymagają pilnej nowelizacji – oczywiście w duchu jawności i poszanowania praw obywateli.

  więcej