"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Blog FOR

 • Nowy indeks jakości demokracji Freedom House: spadek Polski i regionu

  Nowy indeks jakości demokracji Freedom House: spadek Polski i regionu | 2020-05-11

  W tegorocznym rankingu Nations in Transit autorstwa Freedom House Polska traci status skonsolidowanej demokracji. Spadek zaliczają również inne kraje regionu.​

  więcej
 • Pseudowybory metodą „na wnuczka”

  Pseudowybory metodą „na wnuczka” | 2020-05-04

  Projekt Ustawy z dnia 6 kwietnia br. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP, stanowi bezprecedensowy w historii wolnej Polski atak ustawodawców na jej demokratyczny system wyborczy, a co za tym idzie – na sam ustrój państwa.​

  więcej
 • Pełzający, koronawirusowy zamach stanu

  Pełzający, koronawirusowy zamach stanu | 2020-04-16

  Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych środków. Rządzący w całej Europie wprowadzają bezprecedensowe rozwiązania polityczne w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się COVID-19. W sytuacji niepewności politycznej niektóre autorytarne rządy wykorzystują pandemię do realizacji własnych celów politycznych i masowego poszerzania zakresu władzy. Pomimo bezprecedensowego charakteru kryzysu, nie można pozostawić autokratom wolnej ręki, aby jeszcze bardziej wzmocnili swoją władzę – zwłaszcza gdy dzieje się to w kraju Unii Europejskiej.

  więcej
 • Organizacje wolnościowe a koronawirus [ŚWIAT WOLNOŚCI]

  Organizacje wolnościowe a koronawirus [ŚWIAT WOLNOŚCI] | 2020-03-24

  Kryzys związany z COVID-19 wymaga w krótkiej perspektywie rozważnego działania ze strony pracowników ochrony zdrowia, opiekunów osób starszych, a także nas wszystkich, członków społeczności, którzy są poddawani bezprecedensowym obciążeniom.

   

  więcej
 • Blog FOR: SLB 2019 - Szkoła, która kształtuje myśli i postawę proobywatelską

  Blog FOR: SLB 2019 - Szkoła, która kształtuje myśli i postawę proobywatelską | 2020-01-17

  Całe cztery dni wypełnione były spotkaniami z ekspertami i pasjonatami z dziedzin prawa, ekonomii, biznesu, historii, szeroko pojętych mediów i polityki. Panele zaplanowane zostały w taki sposób, aby uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia swobodnej dyskusji nie tylko z ekspertami, ale również pomiędzy sobą. Czas upływał nam w mgnieniu oka, a wiele interesujących rozmów toczyło się jeszcze długo po zakończeniu oficjalnych zajęć.

  więcej
  • Blog FOR: To koszty socjalizmu były zbyt wysokie

   Blog FOR: To koszty socjalizmu były zbyt wysokie | 2020-01-08

   Zgodnie z oczekiwaniami, trzydziesta rocznica przedstawienia planu Balcerowicza jest dla wielu osób okazją do przypomnienia pobrzmiewających od lat sloganów na temat polskiej transformacji. To smutna konstatacja, bo polskie reformy rynkowe, wprowadzone wcześnie i w sposób radykalny, pozwoliły uniknąć wysokich kosztów ratowania dziedzictwa socjalizmu i rozpocząć proces niwelowania zacofania rozwojowego względem Zachodu.

   więcej
  • Blog FOR: Liberalne think tanki są potrzebne

   Blog FOR: Liberalne think tanki są potrzebne | 2020-01-02

   Przemówienie wygłoszone 17 grudnia 2019 r. podczas konferencji z okazji 30-lecia przemian gospodarczych w Polsce, którą zorganizowała Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

   więcej
  • Blog FOR: Różne narzędzia, ten sam cel – wolność, Świat Wolności

   Blog FOR: Różne narzędzia, ten sam cel – wolność, Świat Wolności | 2019-12-18

   Wkolejnym odcinku „Świata Wolności” ponownie odwiedzamy kilka krajów i kontynentów. Możemy przekonać się, jak różnorodne są projekty realizowane przez wolnościowe organizacje – od przedsiębiorczości, przez walkę z ubóstwem, po tolerancję dla mniejszości i praworządność. Od wielu lat obserwuję też rosnący poziom profesjonalizmu wielu organizacji pozarządowych, możliwy m.in. dzięki szkoleniom, nagrodom i wsparciu Atlas Network. Dzięki temu wzrasta skuteczność grup, które korzystając z różnych narzędzi walczą o realizację podobnych celów, z większą wolnością dla jednostek na czele.

   więcej
  • Blog FOR: Organizacje wolnościowe – to działa!, Świat Wolności

   Blog FOR: Organizacje wolnościowe – to działa!, Świat Wolności | 2019-12-11

   Studia przypadku – czyli case studies – pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób poszczególnym organizacjom wolnościowym na świecie udało się doprowadzić do realnych dobrych zmian w polityce gospodarczej kraju. Właśnie m.in. takim historiom sukcesów poświęcony jest kolejny odcinek cyklu „Świat Wolności”. Organizacje z Libanu, Ukrainy i Sri Lanki w opisach swoich przypadków wyjaśniają, jakie były ich cele, jakie narzędzia zostały zastosowane do ich realizacji i z jakimi największymi wyzwaniami musiały się mierzyć. Warto z tych inspiracji korzystać także w Polsce.

   więcej
  • Blog FOR: Afryka potrzebuje wolności, Świat Wolności

   Blog FOR: Afryka potrzebuje wolności, Świat Wolności | 2019-12-03

   W kolejnym odcinku cyklu „Świat Wolności” zaczynamy podróż po inicjatywach wolnościowych organizacji pozarządowych od Afryki, gdzie działa coraz więcej grup, zajmujących się promocją liberalnych idei, w tym wolnego rynku, tolerancji i praworządności. Liberałowie w Afryce pracują często w bardzo trudnym otoczeniu, pokazując alternatywę dla wielu złych, etatystycznych polityk, które osłabiają potencjał rozwojowy tego kontynentu. W debacie publicznej pojawia się coraz więcej wolnościowych recept dla Afryki, a niektóre z nich udaje się wprowadzać w życie.

   więcej