"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Analizy

 • Analiza 8/2018: Tylko 5,6 mln osób wytwarza połowę polskiego PKB

  Analiza 8/2018: Tylko 5,6 mln osób wytwarza połowę polskiego PKB | 2018-07-19

  Tocząca się w Polsce dyskusja na temat dużego zróżnicowania płac oraz nierówności dochodowych skupia się na podziale wartości dodanej wytwarzanej w gospodarce między pracowników (płace), pracodawców (zyski) i państwo (podatki). Pomija to kluczowy problem  dużego zróżnicowania produktywności w gospodarce. Tymczasem wysiłek wielu osób w Polsce pracujących w niewydajnych podmiotach jest nieefektywny, co przekłada się na ich niskie płace i mały wkład we wzrost gospodarczy.  

  więcej
 • Analiza 7/2018: Potrzebujemy imigrantów. Jak zatrzymać ukraińskich pracowników w Polsce?

  Analiza 7/2018: Potrzebujemy imigrantów. Jak zatrzymać ukraińskich pracowników w Polsce? | 2018-07-17

  W ostatnich latach do Polski napłynęli liczni pracownicy ze Wschodu – w 2017 roku według szacunków NBP przebywało w Polsce przeciętnie 900 tys. pracowników z Ukrainy. Większość pracuje tymczasowo na podstawie ważnych kilka miesięcy oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, które nie pozwalają ubiegać się o prawo stałego pobytu. Polska administracja bardzo niechętnie przyznaje polskie obywatelstwo – w 2016 roku osobom spoza UE przyznano ich tylko 3,5 tys. – na czym gospodarczo tracimy.

  więcej
 • Analiza 6/2018: Kto ceni wolność, powinien bronić praworządności w Polsce

  Analiza 6/2018: Kto ceni wolność, powinien bronić praworządności w Polsce | 2018-07-11

  Od lat najniżej ocenianą składową indeksów praworządności lub raportów Doing Business jest długość postępowań przed sądami oraz ich nieuzasadniona przewlekłość. Dotychczasowe działania podjęte przez PiS nie skupiały się na poprawie tych kwestii. Przeciwnie, poprzez utrzymywanie wakatów w sądach powszechnych czy destabilizację systemu prawnego potęgowały wcześniejsze problemy.

  więcej
 • Analiza CEP: Strategy for Plastics

  Analiza CEP: Strategy for Plastics | 2018-05-29

  Przedmiotem najnowszej analizy Centrum für Europäische Politik jest unijna propozycja ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Propozycja ta, zawarta w komunikacie ze stycznia 2018 r., powstała w ramach istniejącego od 2015 r. planu utworzenia w UE tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) – gospodarki, która unika powstawania nieużytecznych odpadów tak bardzo, jak to tylko możliwe. Tym razem Unia chce sprawić, żeby recyklingowi podlegało niemal 100 proc. – a nie tylko 30 proc. – z około 25 mln ton odpadów plastikowych, jakie corocznie są wytwarzane w europejskiej gospodarce. Nie bez znaczenia jest fakt, że rocznie nawet 500 ton plastikowych odpadów z terytorium UE ląduje w oceanach.

  więcej
 • Analiza 5/2018: Czy Mieszkanie plus spowolni rozwój?

  Analiza 5/2018: Czy "Mieszkanie plus" spowolni rozwój? | 2018-05-23

  Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w Polsce jest niższa niż w Europie Zachodniej, ponieważ jesteśmy biedniejszym krajem. Przy mieszkaniach obowiązują te same zasady co przy innych dobrach – bogate społeczeństwa stać na więcej. Dlatego państwo przede wszystkim powinno wspierać wzrost PKB, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia Polski i innych krajów, liczba mieszkań też będzie rosła.

  więcej
 • Analiza CEP: Reform delivery tool to support structural reforms

  Analiza CEP: Reform delivery tool to support structural reforms | 2018-04-26

  W opublikowanym w kwietniu br. opracowaniu Centrum für Europäische Politik analizuje ważny pomysł Komisji Europejskiej, jakim jest utworzenie systemu wspierania przez UE reform strukturalnych w państwach członkowskich (tzw. „reform delivery tool”). 

  więcej
 • Analiza 4/2018: Rząd marnuje owoce dobrej koniunktury na kupowanie głosów wyborców

  Analiza 4/2018: Rząd marnuje owoce dobrej koniunktury na kupowanie głosów wyborców | 2018-04-17

  Szybki wzrost gospodarczy w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat jest efektem bardzo dobrej koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych, których gospodarki rosną w tempie najszybszym od 2011 roku. Rząd PiS nie wykorzystuje dobrej koniunktury do naprawy finansów publicznych – spadek długu publicznego w 2017 roku o 3 mld zł był wynikiem tylko i wyłącznie umocnienia się złotego – gdyby nie efekty kursowe, dług publiczny wzrósłby o 22 mld zł. W ciągu ostatnich 2 lat w 20 państwach UE dług publiczny w relacji do PKB spadł silniej niż w Polsce.

  więcej
 • Analiza 3/2018: Antyprywatyzacyjna mitologia

  Analiza 3/2018: Antyprywatyzacyjna mitologia | 2018-04-06

  W 1989 roku Polska wraz z innymi krajami bloku wschodniego stanęła przed historyczną szansą przekształcenia skrajnie niewydajnej gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową na wzór zachodni. Socjalizm, system zakładający monopol własności państwowej i totalną dominację państwa nad sferą ekonomiczną, poniósł klęskę. Nakazy i przydziały wypierające dobrowolną rynkową współpracę nie zdały egzaminu. W sferze politycznej w wielu krajach położono kres dyktaturze, wprowadzając instytucje demokratyczne.

  więcej
 • Analiza 2/2018: Zadbajmy o rozwój prywatnego rynku najmu mieszkań

  Analiza 2/2018: Zadbajmy o rozwój prywatnego rynku najmu mieszkań | 2018-03-21

  Dobrze funkcjonujący prywatny rynek najmu pomaga młodym osobom rozpocząć samodzielne życie. Potrzeby mieszkaniowe zaliczane są do podstawowych potrzeb człowieka. Najpopularniejszą formą zaspokojenia tych potrzeb jest zakup nieruchomości. Dla wielu osób ta opcja jest często ograniczona przez zbyt niski poziom oszczędności lub niewystarczającą zdolność kredytową. W takim przypadku alternatywą jest najem mieszkania, co wymaga jednak dobrze funkcjonującego prywatnego rynku najmu. Rynek ten jest szczególnie istotny dla osób rozpoczynających dorosłe życie, dla których najem mieszkania jest często jedyną możliwością, aby usamodzielnić się.

  więcej
 • Analiza 1/2018: Skrócenie okresu przedawnienia roszczeń - słuszny kierunek, niedopracowane rozwiązania

  Analiza 1/2018: Skrócenie okresu przedawnienia roszczeń - słuszny kierunek, niedopracowane rozwiązania | 2018-02-12

  Projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości proponuje skrócenie okresu przedawnienia w kodeksie cywilnym (dot. osób fizycznych i prawnych) z 10 do 6 lat. To słuszny kierunek, ale projekt wymaga dopracowania.

  więcej