"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Analizy

 • Analiza 10/2018: Pracownicze Plany Kapitałowe nie zastąpią dłuższego wieku emerytalnego

  Analiza 10/2018: Pracownicze Plany Kapitałowe nie zastąpią dłuższego wieku emerytalnego | 2018-09-10

  W rozdziale pierwszym porównuję najważniejsze założenia OFE i PPK, natomiast w rozdziałach drugim i trzecim analizuję wpływ PPK odpowiednio na wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo emerytalne Polaków, umieszczając proponowane zmiany w kontekście całokształtu polityki rządu PiS.

  więcej
 • Analiza 9/2018: Chilijski system emerytalny (wstęp: Leszek Balcerowicz)

  Analiza 9/2018: Chilijski system emerytalny (wstęp: Leszek Balcerowicz) | 2018-08-07

  Reforma emerytalna w Chile z 1980 r. była pionierskim programem przejścia z repartycyjnego do kapitałowego systemu emerytalnego 

  więcej
 • Analiza CEP: Unfair Trading Practices

  Analiza CEP: Unfair Trading Practices | 2018-07-24

  Opublikowana 17 lipca br. analiza Centrum für Europäische Politik poświęcona jest przedstawionemu wiosną przez Komisję Europejską projektowi dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

  więcej
 • Analiza 8/2018: Tylko 5,6 mln osób wytwarza połowę polskiego PKB

  Analiza 8/2018: Tylko 5,6 mln osób wytwarza połowę polskiego PKB | 2018-07-19

  Tocząca się w Polsce dyskusja na temat dużego zróżnicowania płac oraz nierówności dochodowych skupia się na podziale wartości dodanej wytwarzanej w gospodarce między pracowników (płace), pracodawców (zyski) i państwo (podatki). Pomija to kluczowy problem  dużego zróżnicowania produktywności w gospodarce. Tymczasem wysiłek wielu osób w Polsce pracujących w niewydajnych podmiotach jest nieefektywny, co przekłada się na ich niskie płace i mały wkład we wzrost gospodarczy.  

  więcej
 • Analiza 7/2018: Potrzebujemy imigrantów. Jak zatrzymać ukraińskich pracowników w Polsce?

  Analiza 7/2018: Potrzebujemy imigrantów. Jak zatrzymać ukraińskich pracowników w Polsce? | 2018-07-17

  W ostatnich latach do Polski napłynęli liczni pracownicy ze Wschodu – w 2017 roku według szacunków NBP przebywało w Polsce przeciętnie 900 tys. pracowników z Ukrainy. Większość pracuje tymczasowo na podstawie ważnych kilka miesięcy oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, które nie pozwalają ubiegać się o prawo stałego pobytu. Polska administracja bardzo niechętnie przyznaje polskie obywatelstwo – w 2016 roku osobom spoza UE przyznano ich tylko 3,5 tys. – na czym gospodarczo tracimy.

  więcej
 • Analiza 6/2018: Kto ceni wolność, powinien bronić praworządności w Polsce

  Analiza 6/2018: Kto ceni wolność, powinien bronić praworządności w Polsce | 2018-07-11

  Od lat najniżej ocenianą składową indeksów praworządności lub raportów Doing Business jest długość postępowań przed sądami oraz ich nieuzasadniona przewlekłość. Dotychczasowe działania podjęte przez PiS nie skupiały się na poprawie tych kwestii. Przeciwnie, poprzez utrzymywanie wakatów w sądach powszechnych czy destabilizację systemu prawnego potęgowały wcześniejsze problemy.

  więcej
 • Analiza CEP: Strategy for Plastics

  Analiza CEP: Strategy for Plastics | 2018-05-29

  Przedmiotem najnowszej analizy Centrum für Europäische Politik jest unijna propozycja ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Propozycja ta, zawarta w komunikacie ze stycznia 2018 r., powstała w ramach istniejącego od 2015 r. planu utworzenia w UE tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) – gospodarki, która unika powstawania nieużytecznych odpadów tak bardzo, jak to tylko możliwe. Tym razem Unia chce sprawić, żeby recyklingowi podlegało niemal 100 proc. – a nie tylko 30 proc. – z około 25 mln ton odpadów plastikowych, jakie corocznie są wytwarzane w europejskiej gospodarce. Nie bez znaczenia jest fakt, że rocznie nawet 500 ton plastikowych odpadów z terytorium UE ląduje w oceanach.

  więcej
 • Analiza 5/2018: Czy Mieszkanie plus spowolni rozwój?

  Analiza 5/2018: Czy "Mieszkanie plus" spowolni rozwój? | 2018-05-23

  Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w Polsce jest niższa niż w Europie Zachodniej, ponieważ jesteśmy biedniejszym krajem. Przy mieszkaniach obowiązują te same zasady co przy innych dobrach – bogate społeczeństwa stać na więcej. Dlatego państwo przede wszystkim powinno wspierać wzrost PKB, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia Polski i innych krajów, liczba mieszkań też będzie rosła.

  więcej
 • Analiza CEP: Reform delivery tool to support structural reforms

  Analiza CEP: Reform delivery tool to support structural reforms | 2018-04-26

  W opublikowanym w kwietniu br. opracowaniu Centrum für Europäische Politik analizuje ważny pomysł Komisji Europejskiej, jakim jest utworzenie systemu wspierania przez UE reform strukturalnych w państwach członkowskich (tzw. „reform delivery tool”). 

  więcej
 • Analiza 4/2018: Rząd marnuje owoce dobrej koniunktury na kupowanie głosów wyborców

  Analiza 4/2018: Rząd marnuje owoce dobrej koniunktury na kupowanie głosów wyborców | 2018-04-17

  Szybki wzrost gospodarczy w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat jest efektem bardzo dobrej koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych, których gospodarki rosną w tempie najszybszym od 2011 roku. Rząd PiS nie wykorzystuje dobrej koniunktury do naprawy finansów publicznych – spadek długu publicznego w 2017 roku o 3 mld zł był wynikiem tylko i wyłącznie umocnienia się złotego – gdyby nie efekty kursowe, dług publiczny wzrósłby o 22 mld zł. W ciągu ostatnich 2 lat w 20 państwach UE dług publiczny w relacji do PKB spadł silniej niż w Polsce.

  więcej