"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Analizy

 • Analiza 2/2020: Podatek cukrowy to podatek od biednych

  Analiza 2/2020: Podatek cukrowy to podatek od biednych | 2020-03-11

  Rządowy projekt dodatkowego podatku od napojów słodzonych cukrem i słodzikami, a także zawierających kofeinę i taurynę, został uchwalony przez Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy. Teraz oczekuje na dalsze prace w Senacie. 

  więcej
 • Analiza 1/2020: Macedońska karuzela ustrojowa: Od demokracji ku ustrojowi niedemokratycznemu i z powrotem (wstęp: Leszek Balcerowicz)

  Analiza 1/2020: Macedońska karuzela ustrojowa: Od demokracji ku ustrojowi niedemokratycznemu i z powrotem (wstęp: Leszek Balcerowicz) | 2020-01-28

  „Macedońska karuzela ustrojowa” – od demokratycznie wygranych wyborów przez rządy autorytarne do ich obalenia – stanowi rzadki przypadek odwróconej autorytarnej transformacji ustrojowej. W szczególności kazus Macedonii pozwala na zbadanie mechanizmów, które doprowadziły do: a) wyborczego zwycięstwa ugrupowania, które potem zaczęło wprowadzać autorytaryzm; b) konsolidacji władzy w rękach ugrupowań autorytarnych; i w końcu c) odwrotu od niedemokratycznych przemian.

  więcej
 • Analiza 5/2019: Prokuratura w rękach władzy, czyli na co pozwala prawo

  Analiza 5/2019: Prokuratura w rękach władzy, czyli na co pozwala prawo | 2019-08-27

  8 lipca 2019 r. prokurator Mariusz Krasoń został oddelegowany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do odległej o prawie 300 km i niższej o dwa szczeble w hierarchii Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Jako przyczynę przeniesienia Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wskazuje zainicjowanie przez prokuratora Krasonia w maju 2019 r. uchwały Zgromadzenia Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Uchwała ta sygnalizuje m.in. ograniczanie niezależności prokuratorów.

  więcej
 • Analiza 4/2019: System dyscyplinarny sędziów pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości

  Analiza 4/2019: System dyscyplinarny sędziów pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości | 2019-02-15

  Uzależnienie od polityków decyzji o zarzutach dyscyplinarnych wobec sędziów zagraża niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Takim mechanizmem w bardzo łatwy sposób można wpływać na wydawane przez sędziów wyroki i postanowienia. Obecny system może służyć do zastraszania sędziów, a nie do faktycznego dbania o jakość ich pracy i orzecznictwa. To bardzo niebezpieczny kierunek zmian.

  więcej
 • Analiza 3/2019: Mit niemieckiej deglomeracji

  Analiza 3/2019: Mit niemieckiej deglomeracji | 2019-01-31

  Niemcy w polskiej debacie publicznej są przedstawiane jako kraj, który dokonał pomyślnej deglomeracji w sensie rozproszenia siedzib urzędów centralnych po kraju i osiągnął tym samym zrównoważone tempo rozwoju miast różnych wielkości – bez niekontrolowanego wzrostu miast dużych i wyludniania się miast małych. Taki obraz jest nieprawdziwy.

  więcej
 • Analiza 2/2019: Deglomeracja – kosztowna redystrybucja prestiżu

  Analiza 2/2019: Deglomeracja – kosztowna redystrybucja prestiżu | 2019-01-14

  Nie należy mylić deglomeracji z decentralizacją. Polsce potrzebna jest decentralizacja, która polega na przenoszeniu decyzji na niższy poziom administracji, bliżej obywateli. Niestety deglomeracja nie zmienia wpływu obywateli na podejmowane decyzje, a jest jedynie działaniem fasadowym, które redystrybuuje prestiż z Warszawy do małych miast. 

  więcej
 • Analiza 1/2019: Masowe demonstracje we Francji to reakcja na skutki interwencjonizmu, nie liberalizmu

  Analiza 1/2019: Masowe demonstracje we Francji to reakcja na skutki interwencjonizmu, nie liberalizmu | 2019-01-09

  Wbrew twierdzeniom niektórych komentatorów, to interwencjonizm, a nie liberalizm doprowadził do sytuacji, w której ludzie wyszli na ulice. Niestety protestujący przedstawiają postulaty obniżania podatków i zwiększania wydatków, czyli jednoczesnego zmniejszania i zwiększania roli państwa. To prosta droga do pogłębienia stagnacji francuskiej gospodarki. To natomiast będzie potencjalnie prowadziło do kolejnych protestów i dalszych populistycznych postulatów. 

  więcej
 • Analiza CEP: Access to Social Protection

  Analiza CEP: Access to Social Protection | 2018-12-11

  W marcu br. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy, którego treść jest nie tylko istotna dla społeczno-gospodarczego życia w Unii Europejskiej, ale także pozwala jeszcze raz zadać pytanie o zakres, jaki powinna mieć wspólnotowa legislacja.
  więcej
 • Analiza CEP: Establishing an European Labour Authority

  Analiza CEP: Establishing an European Labour Authority | 2018-09-27

  W 2017 roku przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Rozwinięciem tej propozycji jest opublikowany w marcu kilkudziesięciostronicowy komunikat Komisji. W jakim celu tworzyć kolejny urząd?

  więcej
 • Analiza 11/2018: „Konstytucja biznesu” - propagandowe hasła zamiast prawdziwych reform

  Analiza 11/2018: „Konstytucja biznesu” - propagandowe hasła zamiast prawdziwych reform | 2018-09-19

  Rząd PiS głosi, że „konstytucja biznesu” to „najważniejsza reforma polskiego prawa gospodarczego od prawie 30 lat”. Najistotniejsze z jej deklarowanych celów to zwiększenie jakości tworzenia prawa gospodarczego oraz poprawa relacji między administracją publiczną i przedsiębiorcami. Można wymienić pięć powodów, dla których takie przedstawienie sprawy jest czystą propagandą.

  więcej