"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Strony z linkami do przydatnych zasobów ekonomicznych

http://einstein.library.emory.edu/courses/eu.html
Linki do stron internetowych o tematyce ekonomicznej, politycznej oraz do stron prezentujących poglądy opinii publicznej w różnych państwach świata, a także adresy internetowe wielu instytucji międzynarodowych.

http://einstein.library.emory.edu/intlinks.html
Linki do stron zajmujących się problematyką stosunków międzynarodowych oraz ekonomią polityczną.

http://www.johanlagerlof.org/page19.html
Linki do stron zajmujących się problemem korupcji, a także ekonometrią, polityką pieniężną i rynkiem pracy.

http://www.econlib.org/library/data.html
Linki do stron internetowych instytucji państwowych i międzynarodowych, baz danych a także publikacji i materiałów tworzonych przez publiczne i prywatne instytucje.

http://rfe.org/
Internetowy przewodnik po stronach z zakresu ekonomii przeznaczony dla studentów, osób zajmujących się ekonomią w praktyce i innych osób zainteresowanych tą nauką. Polecane strony prezentują zasłużonych ekonomistów, szkoły ekonomiczne, słowniki i encyklopedie tematyczne, linki do organizacji naukowych i inne.

http://www.bls.gov/bls/other.htm
Linki do stron instytucji statystycznych różnych państw świata ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskich.

http://faculty.philau.edu/russowl/russow.html
Linki do stron zajmujących się sprawami m.in. edukacji, biznesu międzynarodowego i branży turystycznej, a także do instytucji międzynarodowych.

http://www.intute.ac.uk/socialsciences/economics/
Serwis przeznaczony dla studentów i naukowców, polecający strony z zakresu podatków, finansów publicznych, bankowości, nauk społecznych, historii myśli ekonomicznej i wielu innych kategorii.

http://www.economicsnetwork.ac.uk/
Niezbędnik nauczyciela ekonomii w Wielkiej Brytanii: jak uczyć? jakie książki polecać studentom?

http://www.un.org/databases/index.html
Na stronie informacje Organizacji Narodów Zjednoczonych z zakresu tematyki społecznej i problemów humanitarnych, którymi zajmuje się ONZ, a także dokumenty i umowy międzynarodowe.

http://www.nber.org/cgi-bin/get_bars.pl?bar=data
Informacje liczbowe i linki do stron agencji rządu amerykańskiego, raportu prezydenta USA o gospodarce oraz serwisu Komisji Budżetowej Kongresu USA rekomendowane przez National Research of Economic Bureau.

http://www.gksoft.com/govt/en/
Linki do stron o rządach, partiach i innych instytucjach politycznych na świecie.