"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Konkurs na komiks i animację - III edycja 2011

Dodano: 15.06.2011

We wtorek 14 czerwca br. odbyła się uroczysta gala na zakończenie konkursu na komiks i animację o tematyce ekonomicznej, którego organizatorem była Fundacja FOR oraz Bank Zachodni WBK. Grand Prix konkursu za najlepszy komiks otrzymali Jakub Grochola i Michał Chojnacki (kategoria „Dobre prawo – lepszy rozwój), a za najlepszą animację – Karol Kaźmierczak (kategoria „Czy dobrze jest być w Unii Europejskiej?”).

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków oraz obalanie mitów związanych z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi nas wszystkich. Zagadnienia tegorocznej edycji związane są z systemem emerytalnym, wydatkami państwa, wpływem prawa na rozwój gospodarki oraz z Unią Europejską. Pula nagród w konkursie wyniosła ponad 30 tys. zł.

Uroczyste zakończenie konkursu miało miejsce w księgarni Traffic Club w Warszawie, a udział w nim wzięli autorzy nagrodzonych prac oraz jury w składzie: prof. Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady Fundacji FOR oraz Tomasz Bagiński, Jacek Fedorowicz, Michał Ogórek, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki - twórcy Jeża Jerzego, Marek Raczkowski, Antoni Rodowicz oraz Artur Adamski z Banku Zachodniego WBK.

- Dwie poprzednie edycje konkursu okazały się sukcesem, dlatego zależało nam, aby trzecia edycja również zaowocowała ciekawymi komiksami i animacjami. Jurorzy jak zwykle mieli trudne zadanie, ponieważ prace zgłoszone na konkurs były bardzo różnorodne. Ostatecznie nagrodzono 29 komiksów i 7 animacji. – powiedziała Alicja Defratyka z Fundacji FOR, koordynator projektu.

Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach: komiks i animacja. Za najlepsze komiksy przyznano trzy nagrody: za I miejsce w wysokości 5 tys. zł, za II – 3 tys. zł oraz za III miejsce – 2 tys. zł. W kategorii animacji jury nagrodziło dwie prace i przyznało za I miejsce 5 tys. zł, a za II – 3 tys.

Grand Prix za najlepszą animację otrzymał Karol Kaźmierczak, drugie miejsce zajął Wojciech Różowski. Obie nagrodzone prace dotyczą kategorii „Czy dobrze jest być w Unii Europejskiej?”

Nagrodzonych zostało jeszcze pięć animacji (nagrody po 1 tys. zł). Ich autorami są: Michał Ogiński, Joanna Kaczmarczyk, Piotr Zacheja, Karolina Lewandowska, Marek Adrian i Maciej Adrian.

Grand Prix za najlepszy komiks otrzymali Jakub Grochola (rysunki) i Michał Chojnacki (scenariusz). Drugą nagrodę otrzymał Bogumił Łach, a trzecią – zespół autorów: Krzysztof Chalik, Marzena Markowicz-Chalik i Mirosław Górecki.

Dodatkowo nagrodzone zostały najlepsze komiksy w kategoriach tematycznych (nagrody w wysokości 1 tys. zł). Największe uznanie jury w kategorii „Z budżetu, czyli z naszych podatków - o absurdalnych wydatkach” zdobyły ex aequo dwie prace: Miłosza Sosnowskiego i Piotra Rosnera oraz Tomasza Niewiadomskiego i Grzegorza Janusza. W kategorii „Od czego zależy nasza emerytura?” autorem najlepszej pracy okazał się Andrzej Milewski. W kategorii „Dobre prawo - lepszy rozwój” zwyciężył Krzysztof Boruszewski.

W kategorii wiekowej do lat 16 jury przyznało jedną nagrodę w wysokości 1 tys., którą otrzymał Szymon Kuś.

Każdy z członków jury przyznał również nagrodę dla komiksu, który chciał w szczególny sposób wyróżnić. Autorzy wybranych prac otrzymali nagrody rzeczowe. Prof. Leszek Balcerowicz nagrodził pracę Jarosława Kaźmierczaka, Tomaszowi Bagińskiemu i Jackowi Fedorowiczowi najbardziej podobał się komiks Krzysztofa Chalika, Marzeny Markowicz-Chalik i Mirosława Góreckiego, Michał Ogórek wyróżnił Tomasza Niewiadomskiego i Grzegorza Janusza, zarówno Tomasz Leśniak jak i Rafał Skarżycki nagrodzili Jakuba Grocholę i Michała Chojnackiego. Nagrodę Marka Raczkowskiego otrzymała Anna Nalewajko, Antoni Rodowicz wyróżnił komiks Macieja Jasińskiego i Bartłomieja Kuczyńskiego, a Artur Adamski - pracę Łukasza Ziomackiego i Krzysztofa Stelmarczyka.

Dodatkowo 19 prac zostało wyróżnionych nagrodami pieniężnymi po 100 zł.

Nagrody pieniężne zostały przekazane nagrodzonym osobom w formie kart prepaid Banku Zachodniego WBK z logotypami konkursu oraz Fundacji FOR.

- Jesteśmy bardzo zainteresowani upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej. Mądre komiksy i animacje okazują się bardzo skutecznym materiałem edukacyjnym, do którego chętnie sięgają nie tylko młodzi ludzie. – powiedział Artur Adamski z Banku Zachodniego WBK, który zasiadał w jury konkursu.

Zobacz wszystkie nagrodzone i wyróżnione komiksy i animacje

Komiksy zostaną opublikowane w zbiorczej antologii, a animacje wydane na płytach DVD.

Patroni Konkursu: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Metro, TOK FM, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Gildia.pl, Aleja Komiksu, Dlaczego.com.pl

Media o konkursie:

TVN24 - Szkło kontaktowe
Dziennik METRO


Zobacz galerię zdjęć z gali


 
Dodano: 7.03.2011
 
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę jaką jest komiks oraz animacja komputerowa.
 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja FOR
Partnerem konkursu jest BZ WBK S.A.
 

Konkurs ma charakter otwarty.
 

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

Do wyboru jest JEDEN TEMAT spośród czterech kategorii tematycznych:
 

- Z budżetu, czyli z naszych podatków - o absurdalnych wydatkach - zobacz materiał pomocniczy
- Czy dobrze jest być w Unii Europejskiej? - zobacz materiał pomocniczny
- Od czego zależy nasza emerytura? - zobacz materiał pomocniczy
- Dobre prawo - lepszy rozwój - zobacz materiał pomocniczy


Technika wykonywania prac:
 
komiksowych: dowolna, umożliwiająca reprodukcję,
multimedialnych/animownych: dowolna (m.in. 2D, 3D), umożliwiająca powielanie
(prezentacje w Power Poincie nie spełniają warunków konkursu i nie będą brane pod uwagę). 

 

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.
 

Uczestnik konkursu może przysłać TYLKO JEDNĄ PRACĘ KOMIKSOWĄ stanowiącą zamkniętą całość, o objętości do max 8 STRON A4 (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna, format A4 - 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy)
lub TYLKO JEDNĄ PRACĘ MULTIMEDIALNĄ (czas trwania: od 60 sekund do 120 sekund, technika dowolna (2D i 3D), format: MP4 lub inny dający się odtworzyć w Media Player lub Quick Time).

Uczestnik NIE MOŻE WYSŁAĆ JEDNOCZEŚNIE prac komiksowych i multimedialnych.

Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, w przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.

Prace nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe.

 
Na każdej stronie pracy komiksowej, wyłącznie na odwrocie należy czytelnie podać:
· kategorię tematyczną
· kategorię wiekową
· imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora
· numer strony
 
Na płycie z pracą multimedialną należy czytelnie podać:
· kategorię tematyczną
· imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora
 

Prace komiksowe powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę. Prosimy w miarę możliwości o dołączanie do komiksów płyt CD z pracami w wersji elektronicznej.
Prace multimedialne należy dostarczyć na płytach CD lub DVD.
Organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikom konkursu.
 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia:
9 MAJA 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja FOR, al. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na komiks i animację ekonomiczną".
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2011 r. Nazwiska zwycięzców i zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.for.org.pl po oficjalnym wręczeniu nagród.
 
 

JURY KONKURSU
 
- Leszek Balcerowicz,
- Tomasz Bagiński,
- Jacek Fedorowicz,
- Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki - twórcy Jeża Jerzego,
- Michał Ogórek,
- Marek Raczkowski,
- Antoni Rodowicz,
- Artur Adamski
 

PRACE BĘDĄ OCENIANE POD WZGLĘDEM:
 
- zgodności z zaproponowanym opisem tematu,
- oryginalności artystycznej,
- atrakcyjności wizualnej.

Prace komiksowe są oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. do ostatniej klasy gimnazjum włącznie
 2. powyżej gimnazjum (nie ma górnego ograniczenia wiekowego, każdy kto ukończył gimnazjum czyli 15/16 lat może wziąć udział w konkursie)
 
Prace multimedialne są oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.
 

NAGRODY za prace komiksowe (I, II i III miejsce wybierane jest ze wszystkich prac nadesłanych z obu grup wiekowych)
 
 • I miejsce - 5000 zł
 • II miejsce - 3000 zł
 • III miejsce - 2000 zł
 • Wyróżnienia w każdej z czterech kategorii tematycznych w grupie wiekowej do ostatniej klasy gimnazjum - po 1000 zł
 • Wyróżnienia w każdej z czterech kategorii tematycznych w grupie wiekowej powyżej gimnazjum - po 1000 zł
 
NAGRODY za prace multimedialne (bez podziału na kategorie wiekowe)
 
 • I miejsce - 5000 zł
 • II miejsce - 3000 zł
 • III miejsce - 2000 zł
 • Wyróżnienia w każdej z czterech kategorii tematycznych - po 1000 zł
 
Wybrane prace zostaną opublikowane.
 
 
 

Dane Organizatora Konkursu
Fundacja FOR, al. Szucha 2/4 lok 20 , 00-582 Warszawa,
e-mail: info@for.org.pl,

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Alicją Defratyką
tel. 0601 717 192
 

Partner konkursu:

 

Patroni konkursu: