"Skutecznie chronimy wolność"

EN

Projekty Edukacyjne

Forum Obywatelskiego Rozwoju, w zgodzie ze swoją misją, bierze czynny udział w szerzeniu wiedzy ekonomicznej wśród młodych Polaków. To zadanie realizuje głównie dzięki dwóm sztandarowym projektom, które od lat nieprzerwanie cieszą się zainteresowaniem uczniów i studentów:

wspierają nas