"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Organizacje pozarządowe i fundacje


Friedrich Naumann Stiftung - http://www.freiheit.org/


Cato Institute - http://www.cato.org/


Heritage Fundation - http://www.heritage.org/
 

Liberal Institute (Czech Rep.) - http://libinst.cz/
 

F.A.Hayek Foundation (Slovakia) - http://www.hayek.sk/
 

Lithuanian Free Market Institut - LFMI (Liithuania) - http://www.lrinka.lt/


Centrum Edukacji Obywatelskiej - http://www.ceo.org.pl/pl


Fundacja im. Stefana Batorego - http://www.batory.org.pl/


Instytut Spraw Publicznych - http://www.isp.org.pl/


Fundacja Konrada Adenaura w Polsce - http://www.kas.de/


TEP Towarzystwo Ekonomistów Polskich - http://www.tep.org.pl/


Instytut Misesa - http://www.mises.pl/


Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - http://www.fundacja.edu.pl/


Projekt Polska - http://www.projektpolska.pl/