"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Konferencja dla nauczycieli „Po co nam ta ekonomia? Czyli jak skutecznie jej uczyć"

Aktualizacja, 10.05.2016 r.

22 kwietnia 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej już po raz III odbyła się konferencja dla nauczycieli, zorganizowana przez Forum Obywatelskiego Rozwoju prz wyspółpracy z Bankiem Zachodnim WBK. Tegoroczna edycja, pt. „Po co nam ta ekonomia? Czyli jak skutecznie jej uczyć?”, zgromadziła ponad 120 nauczycieli z całej Polski. Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa oraz ekonomii w praktyce. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Ekonomia dotyczy każdego z nas. Dlatego edukacja ekonomiczna powinna towarzyszyć młodemu człowiekowi już od pierwszych lat nauki. Niestety, mimo przeprowadzenia wielu reform edukacyjnych w ostatnich latach, poziom nauczania ekonomii w naszym kraju wciąż nie jest satysfakcjonujący. Naszym celem jest pokazanie nauczycielom sposobów, którymi mogą zachęcić uczniów do aktywnego sięgania po wiedzę” – mówi Jakub Przeździecki, koordynator projektów Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Konferencja została zainaugurowana przez Agatę Stremecką – prezesa zarządu FOR oraz  prof. dr hab. Tomasza Szapiro – rektora Szkoły Głównej Handlowej. Następnie odbył się główny punkt konferencji, czyli panel dyskusyjny „Podejścia do edukacji ekonomicznej w Polsce”. Dyskusja miała na celu zaprezentowanie różnych metod stosowanych w nauczaniu ekonomii, dostosowanych do wieku odbiorców. Moderatorem panelu był dziennikarz Marcin Piasecki, a w dyskusji udział wzięli: prof. Ewelina Nojszewska - wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Krystyna Brząkalik – metodyk oraz Marek Tatała – ekonomista, wiceprezes FOR.

Eksperci, a także sami uczestnicy, mieli okazję do wymienienia się swoimi doświadczeniami. W trakcie konferencji pojawiło się mnóstwo sugestii, które odpowiadały na główne pytanie, czyli „Jak skuteczniej uczyć ekonomii?”. Przede wszystkim zwracano uwagę na konieczność praktycznego podejścia do prowadzenia przedmiotu. Podręczniki powinny być uzupełnione o opisy rzeczywistych przypadków firm i historii polskich przedsiębiorców, ponieważ dzięki temu uczniowie mieliby szansę zobaczyć praktyczne zastosowanie zdobytej przez nich wiedzy. Aby kształcić postawy, trzeba pokazywać wzorce, które młodzież może naśladować. Ponadto sygnalizowano, że obowiązkową naukę ekonomii powinno się wprowadzić znacznie wcześniej - w gimnazjum, a nawet w szkole podstawowej. Eksperci podkreślili, że z badań wynika, iż 35% rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów, a połowa z tych, którzy podejmują takie próby, robi to sporadycznie. Przez to tę elementarną wiedzę młodzież musi wynieść ze szkoły.

W ramach konferencji odbyło się również kilka sesji wykładowych. Na drugi panel składała się część dotycząca komiksów ekonomicznych i innowacji w nauczaniu ekonomii w szkołach. Jakub Przeździecki przybliżył nauczycielom projekt „Komiksy ekonomiczne”, który pomaga w obrazowy sposób zapoznać uczniów z często złożonymi zagadnieniami ekonomicznymi, a także podzielił się osobistymi doświadczeniami w zakresie nauczania ekonomii w szkołach. Zaś Barbara Czepik, wieloletni doradca metodyczny w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, zaprezentowała najważniejsze metody pomagające nauczycielom w omawianiu zagadnień ekonomicznych.

Na trzeci panel składały się prezentacje gier ekonomicznych. Teresa Notz i Marzena Atkielska z Banku Zachodniego WBK zaprezentowały coraz popularniejsze gry ekonomiczne, zaś dr Magdalena Cicharska, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, opowiedziała o grze ekonomicznej, która podbiła serca graczy na całym świecie – Cashflow. Konferencję zakończyło wystąpienie dr hab. Andrzej Rzońcy, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, który starał się odpowiedzieć na kluczowe pytanie: „Dlaczego warto uczyć się ekonomii?”.

 

Więcej informacji udziela Jakub Przeździecki ([email protected], +48 667 290 555)

Organizator: Forum Obywatelskiego Rozwoju
Partner projektu: Bank Zachodni WBK               
Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji
Partnerzy Merytoryczni: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Patroni medialni: NBPortal.pl, Studentnews.pl, Gildia.pl, Supernauczyciel.pl, Edukacja Internet Dialog
 


Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Bankiem Zachodnim WBK mają przyjemność zaprosić nauczycieli na kolejne spotkanie ze znakomitymi ekonomistami oraz specjalistami w dziedzinie innowacyjnego nauczania ekonomii w szkołach

 

 

Konferencje, które odbyły się w poprzednich latach: „Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach” i „Edukacja ekonomiczna w XXI wieku”, cieszyły się dużym zainteresowaniem m.in. nauczycieli, dyrektorów szkół i metodyków. Wierzymy, że tegoroczne wydarzenie pozwoli na spotkanie i dyskusję, w szerokim gronie, na temat edukacji oraz nauczania ekonomii. 

Ze względu na przystępną treść oraz różnorodne ćwiczenia, opracowane przez nas materiały cieszą się rosnącą popularnością oraz uznaniem zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Współpracujący z nami metodycy dołożyli wszelkich starań, aby przedstawiane na lekcjach zagadnienia społeczno-gospodarcze interesowały, a na pewno nie były nudne.

Tegoroczna konferencja pt. „Po co nam ta ekonomia? Czyli jak skutecznie jej uczyć” odbędzie się w piątek 22 kwietnia 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 162 w Auli VII.

NA KONFERENCJĘ OBOWIĄZUJE REJESTRACJA PRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY PONIŻEJ. 

Na zgłoszenia czekamy do 21 kwietnia 2016 r. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorem wydarzenia jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Ośrodek Rozwoju Edukacji objął nad nim honorowy patronat.

Konferencja składać się będzie z czterech paneli tematycznych. Rozpoczniemy od panelu dyskusyjnego „Podejścia do edukacji ekonomicznej w Polsce”. Debata będzie miała na celu zmierzenie się z pytaniem "Po co nam ta Ekonomia?" i jak skutecznie jej nauczać. Każdy z ekspertów przedstawi swoje spostrzeżenia związane z nauczaniem ekonomii oraz zaprezentuje swoje rekomendacje. Moderatorem będzie dziennikarz Marcin Piasecki, zaś w loży ekspertów zasiądą: Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR, Krystyna Brząkalik, metodyk, prof. Ewelina Nojszewska - autorka podręczników ekonomicznych i wykładowczyni  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W ramach konferencji przewidujemy również dwie serie warsztatowe. Pierwszą, zatytułowaną „O komiksach i innowacjach w edukacji ekonomicznej”, poprowadzą: Barbara Czepik, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wiedzy o społeczeństwie z Warszawskiego Centrum Innowacji Ekonomiczno-Społecznych i Szkoleń oraz Jakub Przeździecki, koordynator projektów FOR. Podczas tego panelu zaprezentowane zostaną nowoczesne metody nauczania ekonomii i podstaw przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem wiodącego projektu edukacyjnego Forum Obywatelskiego Rozwoju – „Komiksów Ekonomicznych”.

Panel „Gry ekonomiczne – od teorii do praktyki” przedstawi kolejną, cieszącą się coraz większą popularnością alternatywę w nauce ekonomii – gry uczące zasad rządzących ekonomią. Zostaną one zaprezentowane przez: Katarzynę Teter i Teresę Notz z Banku Zachodniego WBK. W dalszej części dr Magdalena Cicharska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ujawni tajemnice rozpowszechnionej na całym świecie gry planszowej o zarządzaniu kapitałem – Cash Flow.

Zwieńczeniem konferencji będzie wykład prof. Leszka Balcerowicza, który oceni stan edukacji ekonomicznej w Polsce. Omówiona zostanie ewolucja nauczania ekonomii w polskich szkołach z punktu widzenia ekonomisty i wykładowcy, co pokaże nauczycielom jak jeszcze skuteczniej pogłębiać wiedzę i zainteresowanie młodzieży ekonomią.

Konferencja jest częścią VII edycji projektu edukacyjnego „Komiksy Ekonomiczne”. Celem konkursu jest propagowanie edukacji ekonomicznej oraz zwiększanie świadomości obywatelskiej wśród uczniów gimnazjów i liceów. Na podstawie nadesłanych prac, FOR wydaje specjalny album zawierający wybrane komiksy ekonomiczne wraz ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli, które można zamawiać poprzez formularz na stronie: www.for.org.pl

Po każdym z paneli przewidziana jest dyskusja.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 kwietnia 2016r. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie 2 antologie VII edycji komiksów ekonomicznych, do których dołączone są płyty ze scenariuszami lekcji oraz opowieść biograficzną Leszka Balcerowicza „Trzeba się bić”. Uczestnicy otrzymają również zaświadczenie o udziale w konferencji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny poniżej.