"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Informacje ogólneCztery organizacje pozarządowe zawiązały Inicjatywę na Rzecz Uczciwej Debaty. Jej celem jest prostowanie nierzetelnych informacji dotyczących gospodarki i ustroju, pojawiających się w debacie publicznej.

Członkowie Inicjatywy
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Bezpośredni adresaci
Internauci, media, administracja publiczna, organizacje pozarządowe.

Zakres merytoryczny
Gospodarka i ustrój.

Zasady działania Inicjatywy

 1. Inicjatywa komentuje wypowiedzi, w których osoby publiczne podają nieprawdziwe dane lub fałszują fakty.
 2. Komentarze przygotowywane są wyłącznie w formie pisemnej z podaniem źródła nierzetelnej informacji oraz źródła sprostowania.
 3. Komentarze Inicjatywy mogą być publikowane zgodnie z treścią przekazaną w komunikacie. Zmiany w treści wymagają uzyskania zgody Inicjatywy.


Lista ekspertów

 1. prof. Elżbieta Adamowicz
 2. Jacek Aleksandrowicz
 3. Jarosław Bełdowski
 4. dr Mieczysław Błoński
 5. Piotr Bogdanowicz
 6. dr Michał Boni
 7. Michał Chałaczkiewicz
 8. Piotr Ciżkowicz
 9. Piotr Denderski
 10. Sebastian Dyrda
 11. Łukasz Dziekoński
 12. Filip Gorczyca
 13. dr Irena Herbst
 14. dr Maciej Krzak
 15. dr Małgorzata Krzysztoszek
 16. Marcin Łolik
 17. dr Jacek Męcina
 18. Jeremi Mordasewicz
 19. Michał Olszewski
 20. Maciej Powolny
 21. Marek Radzikowski
 22. dr Andrzej Rzońca
 23. Mariusz Turski
 24. dr Katarzyna Tymowska
 25. prof. Jan Winiecki
 26. dr Bohdan Wyżnikiewicz
 27. Dariusz Żuk