"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Fundajca Fabryka Talentów
Adres:
ul. Trzy Lipy 3
Telefon:
(58) 739 6161
Fax:
(58) 739 6161
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Nasza wizja
Stwórzmy świat, w którym nauka i technologia są celebrowane, gdzie młodzi ludzie marzą, aby stać się bohaterami nauki i technologii.
Oto sentencja, która przyświeca naszej fundacji. Pragniemy promować ideę "nauki poprzez zabawę", "nauki poprzez praktykę" i tym samym zafascynować dzieci nowymi zdobyczami techniki
Naszą misją jest
* wspieranie działań promujących kreatywne i innowacyjne rozwiązania w drodze nauki i rozwoju młodego człowieka,
* rozbudzanie zainteresowania nauką i technologią,
* rozbudzanie ducha pracy grupowej,
* wspieranie dzieci i młodzieży w poszukiwaniu rozwiązań złożonych problemów,
* pobudzanie kreatywnego myślenia i twórczej wyobraźni dzieci.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Głównym działaniem Fundacji jest organizacja Międzynarodowego Turnieju FIRST LEGO LEague, której rezultatem jest rozwój intelektualny uczestników turnieju. Młodzi ludzie poprzez zabawę i rywalizację uczą się: kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i odporności na stres. Dzieci w wieku od 10 do 16 lat pracują w zespołach i badają ściśle określone zagadnienie, które zmienia się każdego roku. Zespół wspólnie projektuje, konstruuje, a następnie programuje autonomicznego robota, który może wykonać ściśle określoną misję. W czasie pracy nad projektem zespoły stawiają czoła tym samym wyzwaniom, które napotyka się w trakcie realizacji prawdziwych produktów: rozwiązanie problemów pod presją czasu, ograniczone zasoby, nieznana konkurencja itp. FLL jest więc mikrokosmosem rzeczywistego świata innowacyjnej przedsiębiorczości.
Przygotowania do turnieju trwają około 8 tygodni. 7 września zostaną ogłoszone szczegóły tegorocznego konkursu (2009), którego hasło brzmi: "Smart Move". Hasło turnieju FLL zmienia się co roku i odzwierciedla najbardziej palące potrzeby świata. W zeszłym roku (2008) hasłem turnieju było "Climate Connections" i wiązało się ono ze zmianami klimatycznymi, istotnym przedmiotem badań naukowych ostatnich lat.
Drużyna, która wygra polski finał reprezentowała Nas na środkowoeuropejskim Finale w Paderborn w Niemczech, gdzie zajęli 1 miejsce w kategorii projekt badawczy (16 w ogólnej kwalifikacji)
Fundacja też współorganizuje Międzynarodowy Turniej Robotów BotBALL oraz Ligę Zadaniową.


Międzynarodowy Turniej Robotów - First LEGO League (FLL)

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Ogółnopolski, finał - światowy
Rodzaj pomocy:
Edukacja i rozwijanie pasji w młodzieży.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Dzieci, już w wieku 10 lat, poprzez zabawę i współzawodnictwo poznają świat nauki i techniki oraz tajniki robotyki i programowania. Jest to wspaniała okazja do zainteresowania młodych ludzi przedmiotami ścisłymi. Dzięki inicjatywom, takim jak FLL możemy rozwijać pasje przyszłych inżynierów.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
FLL to wspaniała okazja do zainteresowania młodych ludzi przedmiotami ścisłymi. Dzięki inicjatywom, takim jak FLL możemy rozwijać pasje przyszłych inżynierów.Głównym rezultatem jest rozwój intelektualny 400 uczestników turnieju. Młodzi ludzie poprzez zabawę i rywalizację uczą się: kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i odporności na stres. Przede wszystkim jednak projekt rozwija zainteresowanie nauką i nowoczesną techniką. FLL to wydarzenie światowe, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem (ponad 500 osobowa widownia w Gdańsku ubiegłego roku).
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
7 listopad 2009 -Polski Finał FLL w Gdańsku
14 listopad 2009- Polski Finał FLL w Warszawie
5 grudnia 2009 - Europejski finał w Padernborn w Niemczech


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS