"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Lewiatan Business Angels
Adres:
ul. Klonowa 6 00-591 Warszawa
Telefon:
+48 22 565 18 18
Fax:
+48 22 565 18 00
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:

Wspieramy przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju, za którymi stoi mocno zmotywowany zespół, a pomysł biznesowy opiera się na innowacji, która jest źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie mamy specjalizacji sektorowej, poszukujemy zatem projektów ze wszystkich branż.
Współpracujemy z kilkudziesięcioma inwestorami. Są to starannie wybrani przedsiębiorcy lub menedżerowie, którzy dysponują kapitałem w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Oprócz zaangażowania finansowego w nowy projekt wnoszą również wsparcie merytoryczne, doświadczenie i kontakty biznesowe, a także wspierają wiarygodność nowego przedsięwzięcia swoją reputacją.
Transakcje obsługują natomiast doświadczeni specjaliści, wykształceni przez najlepszych, międzynarodowych ekspertów. Jesteśmy członkiem European Business Angels Network - EBAN.
Dużo wysiłku wkładamy w propagowanie idei Aniołów Biznesu i aktywizację rynku. LBA staje się więc naturalnym miejscem spotkań doświadczonych biznesmenów i menedżerów oraz przedsiębiorców poszukujących inwestorów, także ludzi młodych, którzy chcą rozwinąć swój biznes.
Dotychczas doprowadziliśmy do zawarcia dziesięciu transakcji (to najlepszy wynik w Polsce). Dzięki naszemu wsparciu powstały firmy:

  • W Biegu Cafe (sieć kawiarni)
  • Ozumi films (firma producencka w branży filmowej)
  • Legic Kompania Importowa Dóbr Luksusowych
  • ANT Industrial Software Systems (oprogramowanie)
  • Likwidator Pomoc Ubezpieczeniowa
  • Medicalgorythmics (urządzenia do monitoringu pracy akcji serca)
  • Flashbook.pl (wydawnictwo)
  • GoldenEgg (doradztwo finansowe)
  • Apeiron Synthesis (produkcja chemiczna)
  • Polidea (oprogramowanie)

W grudniu 2008 roku PKPP Lewiatan pozyskała finansowanie ze środków europejskich na kwotę ponad 14 milionów złotych, które jest przeznaczone na promowanie idei aniołów biznesu w Polsce oraz rozwój biznesowych kompetencji inwestorów i pomysłodawców (Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3 - Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP).

Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
LBA jest największą w Polsce siecią Aniołów Biznesu. Działa przy PKPP Lewiatan (www.pkpplewiatan.pl) od 4 lat. Zajmuje się kojarzeniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwestorami poszukującymi nowych, ciekawych projektów, mających duży potencjał wzrostu.


Podnoszenie kompetencji pomysłodawców i wsparcie inwestycyjne

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
ogólnopolski
Rodzaj pomocy:
Oferowane są dwie ścieżki wsparcia:
I. Podnoszenie kwalifikacji (w ramach projektu):
- szkolenia przygotowujące do transakcji kapitałowych (biznes plan, pitching, negocjacje)
- szkolenia na temat możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania (rynek Business Angels, środki unijne, fundusze, kredyty)
- seminaria na temat możliwości komercyjnego wykorzystania technologii i uzyskania wsparcia Aniołów Biznesu
- seminaria dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, pokazujące jak założyć własną działalność gospodarczą i skorzystać ze wsparcia kapitałowego Aniołów Biznesu
- seminaria przygotowujące przedsiębiorców do transakcji kapitałowych (od pomysłu, poprzez biznesplan, negocjacje, umowę inwestycyjną, monitoring transakcji do wyjścia z inwestycji),
- kilkumiesięczne cykle konferencji dla przedsiębiorców połączone z konkursami biznesplanów
- seminaria informacyjne na temat możliwości komercyjnego wykorzystania nowoczesnych technologii
II. Finansowanie start-upów (w ramach Lewiatan Business Angels)
- podnoszenie kwalifikacji pomysłodawców i inwestorów finansowane ze środków europejskich w ramach projektu PKPP Lewiatan (w ramach projektu finansowego z EFRR)
- wsparcie inwestycyjne ciekawych pomysłów biznesowych przez Aniołów Biznesu (w ramach Lewiatan Business Angels)
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Pomysłodawcy - osoby posiadające ciekawe pomysły biznesowe, zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji (w ramach tematyki projektu) oraz osoby poszukujące finansowania swoich pomysłów (LBA).
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Lewiatan Business Angels jest największą siecią Aniłów Biznesu w Polsce. Zrzesza grupę doświadczonych inwestorów, poszukujących ciekawych pomysłów biznesowych, bez względu na branżę.
Korzystanie ze szkoleń oferowanychw projekcie daje możliwość bezpłtanego uzyskania wiedzy od najlepszych fachowców, często zagranicznych. Osoby przygotowane w ten spsoób mają dużo większą szansę na pozyskanie inwestora dla swojego przedsięwzięcia.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.lba.pl.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS