"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
Adres:
Ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin
Telefon:
(91) 449 43 54
Fax:
(91) 449 43 54
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Oferujemy pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Prowadzimy działalność usługową i promocyjną w zakresie ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, badań i rozwoju, komercjalizacji wiedzy oraz przedsiębiorczości akademickiej. Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii świadczy kompleksowe usługi z zakresu przedsiębiorczości na rzecz osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Wspiera rozwój innowacji i komercjalizacji pomysłów opartych na wiedzy i nowych technologiach. Oferuje fachowe porady, indywidualne doradztwo z wykwalifikowaną kadrą naukową z zakresu przedsiębiorczości, zagadnień prawnych i finansowo- księgowych. Centrum organizuje szereg szkoleń z zakresu zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej oraz działań marketingowych. Ponadto przygotowuje konkursy na najlepszą pracę magisterską i doktorską gdzie oprócz nagrody pieniężnej laureaci mogą uzyskać pomoc w procesie komercjalizacji pomysłu i pozyskiwaniu funduszy na jego realizacji. Jednocześnie centrum oferuje pomoc w poszukiwaniu ofert stypendialnych oraz w aplikowaniu o stypendia i środki finansowe na badania. Organizuje wyjazdy na stypendia zagraniczne.


?Kreator innowacyjności ? wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Województwo zachodniopomorskie
Rodzaj pomocy:
? szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dotyczące szerokiej gamy zagadnień m.in. abc przedsiębiorczości, badania rynkowe, techniki prezentacyjne, przygotowanie biznesplanu, prawo własności intelektualnej, negocjacje biznesowe, rynki kapitałowe.
? indywidualne doradztwo dotyczące zagadnień prawnych, finansowo-księgowych, reklamy i marketingu i analizy ekonomiczno-finansowej
? pomoc w pozyskiwaniu środków na założenie firmy ? warsztaty poświęcone pozyskiwaniu kapitału z seed, venture capital.
? kojarzenie start-upów z inwestorami (seminaria, spotkania, prezentacje biznesowe, warsztaty z inwestorem).
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
? studenci
? doktoranci
? absolwenci
? pracownicy naukowi
? inni pracownicy uczelni
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
? doprowadzenie do powstania nowych firm,
? identyfikacja nowych technologii na uczelni nadających się do komercjalizacji
? przeprowadzenie cyklu szkoleń
? realizacja usług doradczych
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
?Kreator innowacyjności? ? trwa od 1.09.2009 do 31.09.2010

?Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Województwo zachodniopomorskie
Rodzaj pomocy:
? szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dotyczące szerokiej gamy zagadnień m.in. abc przedsiębiorczości, badania rynkowe, techniki prezentacyjne, przygotowanie biznesplanu, prawo własności intelektualnej, negocjacje biznesowe, rynki kapitałowe.
? indywidualne doradztwo dotyczące zagadnień prawnych, finansowo-księgowych, reklamy i marketingu i analizy ekonomiczno-finansowej
? pomoc w pozyskiwaniu środków na założenie firmy ? warsztaty poświęcone pozyskiwaniu kapitału z seed, venture capital.
? kojarzenie start-upów z inwestorami (seminaria, spotkania, prezentacje biznesowe, warsztaty z inwestorem).
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
? studenci
? doktoranci
? absolwenci
? pracownicy naukowi
? inni pracownicy uczelni
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
? doprowadzenie do powstania nowych firm,
? identyfikacja nowych technologii na uczelni nadających się do komercjalizacji
? przeprowadzenie cyklu szkoleń
? realizacja usług doradczych
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
?Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART? ? trwa od 1.10.2008 do 31.12.2010


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS