"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
Adres:
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Telefon:
(12) 628 28 45
Fax:
(12) 632 47 95
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
W CTT PK łączymy naukę z biznesem, wspieramy innowacyjne rozwiązania, realizujemy międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Ułatwiamy przedsiębiorcom i instytucjom badawczym kontakty technologiczne, tworzymy układy partnerskie i pomagamy przygotować wnioski do PR i FS.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Dużym sukcesem okazał się projekt "Start w biznesie - nowe szanse, nowe kożliwości", w ramach którego co roku oko. 20 młodych ludzi tworzy własne firmy, na które otrzymują półroczne wsparcie pomostowe oraz jednorazowe dotacje inwestycyjne.
Naszą mocną stroną jest również nasz Punkt Konsultacyjny - czyli.:
1) pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej
2) pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
3) informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych,
4) inne informacje
Młode osoby mogą również skorzystać z usług Małopolskiego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct.
Osoby odwiedzające punkt - oprócz informacji i publikacji, mają zapewniony bezpłatny dostęp telefoniczny i elektroniczny do Centrum Kontaktowego Europe Direct w Brukseli, możliwość przekazania do Komisji Europejskiej swoich opinii, pytań i uwag oraz bezpłatny dostęp do stron internetowych o tematyce europejskiej.
W ramach różnego rodzaju prowadzonych przez nas projektów można skorzystać z szeregu bezpłatnych szkoleń, wziąć udział w ciekawych akcjach (np. Dzień Europy, Noc Naukowców) oraz uzyskać mnóstwo materiałów i informacji o tematyce europejskiej.


Start w biznesie, nowe szanse ? nowe możliwości

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Stałe zameldowanie na terenie województwa małopolskiego gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców
Rodzaj pomocy:
Kompleksowe, jednocześnie bezpłatne przeszkolenie z zakresu prowadzenia własnej firmy, zagadnienia z cyklu jak prawidłowo prowadzić księgowość, jak borykać się z problemami natury prawnej, ale również ? jak skutecznie się prezentować, pozyskiwać Klienta i negocjować z kontrahentami. Uczestnikom projektu, którzy złożą najlepsze biznes plany przyznane zostanie wsparcie w postaci dotacji w kwocie maksymalnie 40tyś zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł na pierwsze 6 lub 12 miesięcy działalności. Ponadto bezpłatne członkostwo w Klubie Młodego Przedsiębiorcy.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Osoba ucząca się w wieku do 24 lat, stałe zameldowanie na terenie województwa małopolskiego gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt skierowany jest do osób które czują w sobie "żyłkę" przedsiębiorczości i chciałyby "zawalczyć" o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Wrzesień 2010 ? druga już edycja projektu


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS