"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Elbląska Izba Przemysłowo - Handlowa
Adres:
ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg
Telefon:
(55) 236 11 10
Fax:
(55) 236 11 10
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Pomoc w tworzeniu nowych biznesów, rozwijanie przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków dla wzmocnienia pozycji sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze miasta Elbląg i regionu elbląskiego.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Dwa projekty w ramach ZPORR Promocja Przedsiębiorczości Działanie 2.5.
Projekty były ukierunkowane miedzy innymi na ludzi młodych i obejmowały: 1) szkolenia w zakresie prowadzenia własnego biznesu, doradztwo indywidualne oraz dofinansowanie przedsięwzięć biznesowych.
Realizacja projektu własnego PARP: Punkty Konsultacyjne w ramach Krajowego Systemu Usług dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.


Punkty Konsultacyjne w ramach Krajowego Systemu Usług

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Cały kraj
Rodzaj pomocy:
Informacja, doradztwo, szkolenia, dofinasowanie
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Dla każdego ? niekiedy stosuje się pewne kryteria. Obsłużyliśmy ok. 2000 klientów.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Informacja, doradztwo, szkolenia, dofinasowanie
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Braniewska Akademia Mikroprzedsiębiorcy

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Powiat elbląski i braniewski
Rodzaj pomocy:
Informacja, doradztwo, szkolenia, dofinasowanie
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Dla każdego ? niekiedy stosuje się pewne kryteria. Obsłużyliśmy ok. 2000 klientów.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Informacja, doradztwo, szkolenia, dofinasowanie
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Elbląska Akademia Mikroprzedsiębiorcy

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Powiat elbląski i braniewski
Rodzaj pomocy:
Informacja, doradztwo, szkolenia, dofinasowanie
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Dla każdego ? niekiedy stosuje się pewne kryteria. Obsłużyliśmy ok. 2000 klientów.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Informacja, doradztwo, szkolenia, dofinasowanie
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS