"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie
Adres:
ul. Kalatówki 6, 02-702 Warszawa
Telefon:
(22) 843 85 36
Fax:
(22) 899 29 86
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Programy dla szkół ponadgimnazjalnych:
? Moje finanse ? przekazują uczniom kompleksową wiedzę z zakresu finansów
? Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo ? uczniowie zakładają i prowadzą szkolne miniprzedsiębiorstwa
? Dzień przedsiębiorczości ? dzięki kilkugodzinnym praktykom w wybranych firmach młodzież zapoznaje się ze specyfiką wymarzonego zawodu.
? Ekonomia w szkole ? program przekazuje kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii, biznesu i przedsiębiorczości
? Zarządzanie firmą ? komputerowa symulacja procesów gospodarczych, w której uczniowskie zespoły-firmy konkurują ze sobą w wirtualnej rzeczywistości
? Banki w akcji ? przybliża problematykę działalności bankowej poprzez udział uczniów w grze decyzyjnej symulującej funkcjonowanie banku komercyjnego
? Ad Rem ? Ogólnopolski Konkurs Debat o Gospodarowaniu ?AD REM? jest konkursem wiedzy ekonomicznej
Programy dla gimnazjów:
? Ekonomia na co dzień ? uczniowie poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne, zasady funkcjonowania w gospodarce rynkowej
? Przedsiębiorczość ? młodzież realizuje przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły lub lokalnej społeczności
Programy dla szkół podstawowych:
? Od grosika do złotówki ? pierwszy program edukacji finansowej skierowany do uczniów kształcenia zintegrowanego; wprowadza zagadnienia z dziedziny samodzielnego podejmowania decyzji o oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy
Programy skierowane do wszystkich typów szkół:
? Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości ? służy wypromowaniu tych szkół, które podejmują działania na rzecz kształtowania przedsiębiorczych postaw uczniów i jak najlepszego przygotowania ich do funkcjonowania w dorosłym życiu, w realiach gospodarki rynkowej.
? Otwarta firma ? projekt organizowany w ramach ŚTP w Polsce; wpisuje się w realizację zadań szkoły na każdym etapie edukacyjnym. W szkole podstawowej i gimnazjum polega na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na terenie przedsiębiorstw według przygotowanych scenariuszy. W szkole ponadgimnazjalnej to zajęcia dydaktyczne z proponowanego zestawu modułów tematycznych, realizowane w szkole przez nauczyciela wspólnie z przedstawicielem lokalnego biznesu.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.
Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide ? najstarszej i najszybciej rozwijającej się organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi. Organizacje Junior Achievement działają w ponad stu krajach.
Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy młodych ludzi.


Od grosika do złotówki

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
ogólnopolski
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Progrma dla szkół podstawowych
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Pierwszy program edukacji finansowej skierowany do uczniów kształcenia zintegrowanego; wprowadza zagadnienia z dziedziny samodzielnego podejmowania decyzji o oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Ekonomia na co dzień

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
ogólnopolski
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Program dla gimnazjów
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Uczniowie poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne, zasady funkcjonowania w gospodarce rynkowej
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
ogólnopolski
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Program skierowane do wszystkich typów szkół
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Służy wypromowaniu tych szkół, które podejmują działania na rzecz kształtowania przedsiębiorczych postaw uczniów i jak najlepszego przygotowania ich do funkcjonowania w dorosłym życiu, w realiach gospodarki rynkowej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Otwarta firma

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
ogólnopolski
Rodzaj pomocy:
Edukacja:
- wycieczki edukacyjne do firm i instytucji funkcjonujących w najbliższej okolicy szkoły (moduł dla szkół podstawowych i gimnazjów)
- spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu, organizowane w szkole (moduł dla szkół ponadgimnazjalnych)
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (7-19 lat)
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Ideą projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej polskich szkół o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, wejścia na rynek pracy i nawiązania współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS