"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie
Adres:
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
Telefon:
(22) 627 18 71
Fax:
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Misją Forum jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.
Do głównych działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu należy:
1. Promowanie odpowiedzialnego biznesu poprzez doroczną konferencję Forum Odpowiedzialnego Biznesu (wcześniej pod nazwą "Odpowiedzialny biznes"; od roku 2001); Targi Dobrych Praktyk CSR (w 2005 i 2008 roku); Portal www.odpowiedzialnybiznes.pl (ok. 8 tys. odwiedzin na stronie miesięcznie); Newsletter Respo (blisko 800 odbiorców); Publikacje o odpowiedzialnym biznesie; współpracę z mediami (Forbes, Harvard Business Review, Manager Magazine, Gazeta Prawna, Marketing w Praktyce i inne).
2. Wspieranie firm we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu poprzez Program Partnerstwa- kompleksowy program współpracy z firmami, który obejmuje profesjonalną debatę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, warsztaty, spotkania, newsletter, konsultację i wspólne projekty, oraz Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie - cykl spotkań poświęconych różnym aspektom CSR z udziałem przedstawicieli trzech sektorów.
3. Wspólne działanie z biznesem na rzecz społeczeństwa - wspieranie rozwoju przyszłych kadr menedżerskich i promowanie odpowiedzialności jako standardu funkcjonowania w biznesie i w życiu poprzez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu - ogólnopolską sieć organizacji studenckich i Ambasadorów CSR zaangażowanych w promowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
4. Analizowanie i rozwijanie odpowiedzialnego biznesu Forum pokazuje nowe trendy i buduje sprzyjający klimat społeczny i polityczny dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu poprzez przygotowywanie i wydawanie dorocznego Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce (31 marca 2009 zostanie ogłoszona kolejna, siódma już edycja); Projekty badawcze - "Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza" dla Komisji Europejskiej i UNDP, Menadżerowie 500 i inne publikacje i badania.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
W ramach programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu Forum od 2004 prowadzi współpracę ze studentami i organizacjami studenckimi z uczelni w całej Polsce. Dotychczas odbyło się 5 edycji LOB, w czasie których zorganizowano łącznie blisko 200 wydarzeń - konferencji, szkoleń, paneli dyskusyjnych - na uczelniach w największych miastach Polski. Działania dotarły do ponad 7 tysięcy odbiorców. Wszystkie inicjatywy mają na celu zapoznawanie studentów - a czasem również licealistów - z ideą odpowiedzialnego biznesu i pokrewnymi tematami, oraz zachęcanie do odpowiedzialnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa bądź zarządzania własnością innych. Poprzez nasze działania wspieramy także pośrednio rozwój świadomości konsumenckiej.


Podwieczorek przy CSR

Zasięg terytorialny działań:
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Spotkania odbywają się w charakterze podwieczorków, które ze swoim nieformalnym, kawiarnianym klimatem umożliwiają otwartą dyskusję na kontrowersyjne tematy związane z CSR.. Gośćmi podwieczorków są praktycy i teoretycy, menadżerowie i właściciele firm, przedstawiciele małego, średniego i dużego biznesu oraz inni CSR sceptycy i CSR entuzjaści. Rozmowy te, a także bezpośredni kontakt z gośćmi stanowią dla studentów źródło inspiracji.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu

Zasięg terytorialny działań:
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
To skierowana do studentów i absolwentów konferencja poświęcona CSR, stanowiąca unikalne miejsce spotkania i wzajemnej inspiracji przedstawicieli świata biznesu i zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego biznesu młodych ludzi. Wypełniają ją wysokiej jakości szkolenia, warsztaty, symulacje i dyskusje, co pozwala w krótkim czasie zaznajomić się z koncepcją CSR i narzędziami do jej wdrażania, a przede wszystkim motywuje do poszukiwania własnych ścieżek odpowiedzialności
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Konkurs dla studentów ?Mam ? posiadam ? odpowiadam?.

Zasięg terytorialny działań:
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Konkurs ma charakter otwarty, kierowany jest do szerokiego grona studentów i studentek. Uczestnicy mają przygotować krótki, kilkuminutowy film, który będzie ich odpowiedzią na hasło-tytuł konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród planowane jest podczas gali finałowej 20 listopada 2009 w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Cykl wykładów edukacyjnych

Zasięg terytorialny działań:
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
W październiku i listopadzie planujemy przeprowadzić na 17 uczelniach w całej Polsce wykłady poświęcone zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście wpływu na gospodarkę prywatną oraz skuteczności ekonomicznej i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. Wykłady prowadzone będą przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaproszonych akademików.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Gala finałowa ?Mam-posiadam-odpowiadam?

Zasięg terytorialny działań:
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Podczas gali nagrody dla laureatów konkursu ?Mam-posiadam-odpowiadam? wręczy Minister Skarbu Państwa ? Aleksander Grad. Podczas gali odbędzie się również dyskusja panelowa nt. ?CSR jako odpowiedzialność za własność?, w której wezmą udział przedstawiciele, świata polityki, biznesu i organizacji pozarządowych.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Ambasadorzy CSR

Zasięg terytorialny działań:
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Ambasadorami są studenci z różnych uczelni w całej Polsce, których zadaniem jest przede wszystkim promowanie i upowszechnianie idei CSR w swoich środowiskach lokalnych.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Fundusz grantowy

Zasięg terytorialny działań:
Rodzaj pomocy:
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
W ramach funduszu grantowego Pracownia Lokalnych Działań CSR wspiera finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest propagowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe, konkursy i inne inicjatywy. O dofinansowanie przez LOB mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe i stowarzyszenia młodzieżowe.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

?CSR jako odpowiedzialność za własność? w ramach Ligii Odpowiedzialnego Biznesu

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
ogólnopolski
Rodzaj pomocy:
cykl wykładów edukacyjnych
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Młodzież w wieku 28-30 lat ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży studiującej. Planowana liczba odbiorców ? 1300 osób.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt ?CSR jako odpowiedzialność za własność? to inicjatywa, która zachęca i inspiruje do odpowiedzialności w szerokim kontekście ? etycznym, społecznym, środowiskowym. Na projekt składa się cykl działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu rozumianej jako odpowiedzialność względem całego społeczeństwa, pracowników, społeczności lokalnej, innego rodzaju interesariuszy jak również pod względem etycznym. Poprzez ogólnopolską konferencję nt CSR oraz cykl wykładów edukacyjnych w wybranych ośrodkach akademickich na terenie całej Polski projekt ma dotrzeć do środowiska akademickiego, przede wszystkim do studentów, ale również do akademików, zapoznając ich z tematyką oraz zachęcając do włączenia się w dyskusje i działania związane z odpowiedzialnością przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Wieloaspektowa odpowiedzialność stanowi bowiem naszym zdaniem wyznacznik skuteczności gospodarki prywatnej i warunkuje zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 12.10
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera -13.10
Uniwersytet Śląski w Katowicach - 14.10
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej - 15.10
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 16.10
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - 19.10
Uniwersytet w Białymstoku - 20.10
Uniwersytet Łódzki - 21.10
Politechnika Częstochowska - 22.10
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - 23.10
Uniwersytet Gdański - 26.11
Politechnika Gdańska - 27.11
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 28.10
Politechnika Poznańska - 29.10
Uniwersytet Wrocławski - 03.11
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 04.11
Uniwersytet Warszawski - 05.11
Gala finałowa w Ministerstwie Skarbu Państwa - 20.11


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS