"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Adres:
65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23 p.114
Telefon:
(68) 327 18 81
Fax:
(68) 327 18 81
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
OPZL zrzesza ponad 200 firm z całego województwa Lubuskiego niezależnie od ich wielkości lub branży. OPZL jest członkiem PKPP Lewiatan i ważnym partnerem instytucji regionalnych i krajowych. OPZL prowadzi Punkt Konsultacyjny PK dla przedsiębiorców i osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jako jedyne stowarzyszenie przedsiębiorców w regionie świadczy bezpłatne usługi informacyjne.
Z bezpłatnych konsultacji mogą korzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę: absolwenci szkół średnich i wyższych, osoby bezrobotne, rolnicy itd. Konsultanci OPZL udzielają informacji skąd wziąć środki na utworzenie lub rozwój firmy. Beneficjenci otrzymają również odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: podejmowania działalności gospodarczej (krok po kroku), formy prawnej, opodatkowania, umów w obrocie gospodarczym, zatrudniania pracowników, rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej itp.
Prowadzenie bezpłatnych konsultacji jest możliwe dzięki uczestnictwu OPZL w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości finansowanym przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konsultanci OPZL prowadzą także dyżury poza siedzibą Punktu Konsultacyjnego w Zielonej Górze, dyżury realizowane są w Świebodzinie, Żarach, Żaganiu oraz w Nowej Soli. Szczegółowe informacje i zapisy na konsultacje dostępne są pod numerem tel. 068 327 18 81, e-mail: [email protected].


Lubuskie Punkty Konsultacyjne

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
ogólnopolski
Rodzaj pomocy:
- Bezpłatne usługi informacyjne dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą i dla przedsiębiorców.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Wszyscy beneficjenci od 18 roku życia bez względu na płeć, wiek, status na rynku pracy.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Promowanie przedsiębiorczości i wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Czas trwania projektu 1.09.2008r. ? 30.06.2011r.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS