"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie
Adres:
ul. Sokoła 4a/2, 35-010 Rzeszów
Telefon:
(17) 853 27 24
Fax:
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Doradztwo, szkolenia, warsztaty aktywizacji zawodowej, treningi interpersonalne, indywidualne spotkania
z psychologiem, staże zawodowe, szkolenia z rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności, wymiana młodzieży.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Naszą misją jest realizacja działań na rzecz rozwoju lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania potencjału zasobów ludzkich w regionach. Dostarczamy umiejętności, wiedzę i informację - najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój regionalny i lokalny.


Szkolenie komercyjne: ?Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. podkarpackie
Rodzaj pomocy:
Szkolenie
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
liczba ok.30, osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą, kurs cyklicznie raz w miesiącu
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Przekazanie słuchaczom kursu podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej m.in. w zakresie zagadnień prawnych i księgowych, marketingu i promocji, sporządzania oraz prowadzenia dokumentacji i opracowywania biznes planów.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Ad 6. ? nabór ciągły

Biznes na start-Wałbrzych

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. dolnośląskie
Rodzaj pomocy:
Start-up
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
liczba 80, 12 mikroprzedsiębiorstw osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe w gminach wiejskich, miejsko- wiejskich i miastach do 25 tys.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zameldowanych na terenie województw., poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
01.11.2008 r. ? 31.07.2010 r.

Szansa dla młodych - specjaliści e-biznesu

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. mazowieckie
Rodzaj pomocy:
Szkolenie
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
liczba 72, osoby do 25 roku życia pozostające bez pracy z województwa mazowieckiego
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Zaktualizowanie oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby młode w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i Internetu,- zwiększenie możliwości uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym, poprzez zwiększenie umiejętności korzystania z technik informatycznych,- zwiększenie konkurencyjności na lokalnym rynku pracy,- rozwinięcie umiejętności interpersonalnych poprzez trening interpersonalny.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
01.09.2008 r. ? 31.12.2009 r.

Zaprojektuj swoją przyszłość zostań grafikiem komputerowym

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. łódzkie
Rodzaj pomocy:
Szkolenie
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
liczba 30, Osoby w wieku 18-25 lat pozostające bez zatrudnienia i zarejestrowane w PUP, w tym długotrwale bezrobotne, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą i mieszkają na terenie powiatu Zgierskiego
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zameldowanych na terenie województw., poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
01.01.2009 r. ? 31.12.2009 r.

Biznes na start-Lublin

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. lubelskie
Rodzaj pomocy:
Start-up
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
liczba 80, 13 mikroprzedsiębiorstw osoby pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo, zameldowane na terenie woj. lubelskiego i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zameldowanych na terenie województw., poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
02.03.2009 r. ? 30.11.2010 r.

Biznes na start-Rzeszów

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. podkarpackie
Rodzaj pomocy:
Start-up
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
liczba 80, osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym dla osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy jako bezrobotne; zameldowanych na terenie województwa podkarpackiego
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zameldowanych na terenie województw., poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
02.05.2009 r. ? 31.12.2009 r.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS