"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Artykuły ekonomiczne

http://sticerd.lse.ac.uk/publications/
Artykuły m.in. o tematyce społeczno-ekonomicznej oraz realizowane we współpracy z London School of Economics. W publikacjach dotknięte są problemy związane z wykluczeniem społecznym, zagadnienia poruszane przez ekonomię rozwoju, a także informacje na temat Japonii.

http://www.blackwell-synergy.com/cookieabsent.html
Serwis internetowy z artykułami o tematyce naukowej, społecznej i z zakresu nauk humanistycznych.

http://www.doaj.org/
Zbiór artykułów na temat biznesu, zarządzania i ekonomii głównie po angielsku ale także m.in. po francusku, hiszpańsku czy włosku. Na stronie są też publikacje związane z takimi naukami jak matematyka, biologia, chemia, fizyka, astronomia i nauki społeczne.

http://ideas.repec.org/
Artykuły, książki o tematyce ekonomicznej. Ponad 450 tys. pozycji do pobrania w pełnej wersji.

http://econpapers.repec.org/
Artykuły, książki i rozdziały książek o tematyce ekonomicznej, które w większości są darmowe i w pełnej wersji. Autorami publikacji są przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, wydziałów szkół wyższych oraz instytucji odpowiedzialnych za decyzje gospodarcze w poszczególnych krajach.

http://www.nber.org/papers
Książki, artykuły i inne materiały zebrane przez National Bureau of Economic Research prezentujące takie zagadnienia jak migracja ludności, rola instytucji, ubezpieczenia społeczne.

http://www.cato.org/
Strona internetowa Cato Institute, zajmującego się promocją gospodarki wolnorynkowej. Można tu znaleźć informacje o działalności organizacji i publikacje tematyczne, blogi, a także dokonać zakupów książek propagujących wartości wyznawane przez przedstawicieli instytutu.

http://www.oecd.org/findDocument/0,3354,en_2649_33733_1_1_1_1_1,00.html
Materiały edukacyjno-informacyjne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Można z nich uzyskać informacje o konferencjach i spotkaniach naukowych, prognozach ekonomicznych, raporty problemowe oraz dane statystyczne dotyczące takich zagadnień jak oszczędności, stopy procentowe oraz kursy walutowe.

http://www.imf.org/external/pubind.htm
Międzynarodowy Fundusz Walutowy prezentuje badania, raporty i inne materiały naukowe m.in. o problematyce ogólnoekonomicznej i finansowej. Publikacje dotykają wielu problemów m.in. bezrobocia, systemu podatkowego, rynku pracy, opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych.

http://www.worldbank.org/reference/
Strona oferuje możliwość internetowego zakupu niektórych publikacji Banku Światowego na temat rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz darmowy dostęp do dokumentów i większości publikacji Banku.

http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/py1986-7.htm
Artykuły znanych ekonomistów takich jak G. Mankiw i W. Nordhaus, a także linki do stron o tematyce ekonomicznej, organizacji naukowych oraz zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Yale.

http://proquest.umi.com/pqdweb?TS=1122547447&clientId=44387&RQT=317&cfc=1
Zbiór różnotematycznych dokumentów i publikacji, które zostały zamieszczone w światowych czasopismach, magazynach i gazetach.

http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dp_papers.htm
Baza publikacji naukowych poruszająca takie tematy jak polityka pieniężna, handel zagraniczny, globalizacja, transformacja gospodarcza, rynki pracy i Unia Europejska. Opracowania zostały zaprezentowane na konferencjach i seminariach naukowych. (płatny)

http://www.centralbanking.co.uk/
Raporty na temat działalności banków centralnych, zarządzania długiem publicznym w różnych krajach świata oraz kwestii związanych z finansami międzynarodowymi. (płatny)

http://www.jstor.org/
Baza czasopism naukowych obejmujących wiele dziedzin ze świata nauki takich jak biznes, prawo, nauki humanistyczne i przyrodnicze. (płatny)