"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2015-12-07

Kinga Mierzyńska

Kinga Mierzyńska

Absolwentka prawa. Ukończyła kurs z zakresu kreowania marki, marketingu oraz public relations małych oraz dużych biznesów na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w marketnigu prawniczym, public relations i nowych technologiach.

W ramach pełnionych obowiązków realizuje zadania z zakresu zintegrowanej komunikacji (zewnętrznej i wewnętrznej), przygotowuje materiały informacyjne (tj. treści komunikatów, artykułów do różnych kanałów komunikacyjnych online i offline, m.in. strona internetowa, media społecznościowe, newsletter), tworzy grafiki i animacje, redaguje teksty, opracowuje materiały oraz prezentacje do celów promocyjno-informacyjnych, współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w obszarze komunikacyjnym, prowadzi strony internetowe i media społecznościowe FOR, współpracuje z zewnętrznymi podwykonawcami, współpracuje z mediami oraz monitoruje prasę branżową.

Autorka czasopisma "In§piracja dla Prawnika*, który postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie wpisany został do Rejestru Dzienników i Czasopism (PR 21172).

Zainteresowana ochroną praw dzieci i praw człowieka, praworządnością, marketingiem prawniczym i rozwojem osobistym.

Kontakt:
e-mail:kinga.mierzynska@for.org.pl
Twitter:@kingamierzynska

Telefon: +48 668 510 076