"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2022-04-29

Pozaeuropejska ustawa sankcyjna – mroźna groźba politycznych decyzji

Synteza:

  • Podpisana przez Prezydenta ustawa sankcyjna może prowadzić do arbitralnych i politycznych decyzji o mrożeniu majątków firm oraz osób fizycznych.

  • Podstawą do dokonania wpisu na czarną listę podmiotów, wobec których stosuje się wybrane sankcje, może być decyzja administracyjna o natychmiastowej wykonalności zawierająca jednozdaniowe uzasadnienie.

  • Minister Spraw Wewnętrznych jest upoważniony do ograniczenia zakresu przedstawionego uzasadnienia ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny – grozi to naruszeniem interesu podmiotu skarżącego taką decyzję.

  • Ustawa sankcyjna nie zakłada pogłębionej współpracy międzynarodowej, wyłącza również obowiązek informowania innych państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej o stosowanych na jej podstawie sankcjach.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]