"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2022-02-18

Antyunijna manipulacja danymi w przekazie Polskich Elektrowni narusza interes konsumentów

Synteza:

 • Zgodnie z treścią przekazu kampanii „edukacyjno-informacyjnej” Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie z lutego 2022 r. za 60% kosztów produkcji energii w Polsce (a co za tym idzie jej ceny) odpowiadają koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej;
   
 • Liczni przedstawiciele Komisji Europejskiej wskazują, iż narracja kreowana przez TGPE jest „myląca”;
   
 • W związku z emisją kampanii TGPE mogło dojść do naruszeń praw konsumentów, w szczególności zakazu nieuczciwych praktyk rynkowych (wprowadzających w błąd) oraz zakazu naruszenia zbiorowego interesu konsumentów;
   
 • Kampania mogła również doprowadzić do naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (prezentowanie nieprawdziwych lub wprowadzające w błąd informacji o wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach);
   
 • Według doniesień medialnych Fundacja Frank Bold zawiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk wprowadzających odbiorców w błąd.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]