"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2020-08-25

Komunikat 28/2020: Rząd nowelizuje budżet, ale nie podaje informacji o stanie finansów państwa

Synteza:

 • Przedstawiona przez rząd nowelizacja budżetu państwa nie zawiera informacji o szeregu państwowych funduszy celowych (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) ani o innych kluczowych instytucjach jak NFZ czy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, co uniemożliwia rzetelną ocenę stanu finansów publicznych.
   
 • ​Przewidywany przez rząd rekordowy deficyt ponad 109 mld zł jest zaplanowany z bardzo dużym zapasem, jeśli wziąć pod uwagę deficyt 16 mld zł na koniec lipca. Jest to uzasadnione w sytuacji dużej niepewności co do wpływu pandemii na gospodarkę na jesieni, ale też daje rządowi duże pole do ogłoszenia później wyników znacznie lepszych od zapisanych w ustawie.
   
 • Według nowelizacji dochody z podatków i składek w 2020 roku będą o ponad 60 mld zł niższe od zakładanych we wcześniejszych planach:

  - Dochody podatkowe budżetu państwa mają spaść o 40 mld zł, z czego za 26,5 mld zł ma odpowiadać spadek dochodów z VAT. Spadek dochodów silniejszy od spadku aktywności gospodarczej oznaczać będzie ponowny wzrost luki VAT, przed czym jako FOR wielokrotnie ostrzegaliśmy. Mniejsze o 6 mld zł wpływy budżetowe z PIT i CIT oznaczają, że niższe będą także dochody samorządów (o ponad 2 mld zł).

  - Dochody składkowe FUS mają spaść o prawie 17 mld zł, co będzie efektem niższych o 10 mld zł wpływów ze składek oraz zwolnienia mikro i małych firm z ZUS, przekładającego się na ubytek dochodów w kwocie 7 mld zł.

  - W uzasadnieniu nowelizacji pominięto podawane normalnie w ustawach budżetowych informacje o dochodach FP czy FGŚP, również zależących od sytuacji na rynku pracy.
   
 • Wydatki budżetu państwa mają być o prawie 73 mld zł wyższe od uprzednio planowanych. jednak największe działania antykryzysowe są realizowane przez PFR i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, których limit wydatków wynosi 200 mld zł (!). Natomiast ze wspomnianych 73 mld zł największą część stanowi dotacja do Funduszu Solidarnościowego (26,5 mld zł), która najpewniej posłuży do sfinansowania trzynastej i czternastej emerytury w przyszłym roku, co pozwoli wtedy na sztuczne obniżenie wydatków budżetu państwa na ten cel.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR
aleksander.laszek@for.org.pl