"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2019-11-20

Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych ws. wyroku TSUE z dn. 19.11.2019 r.

APEL

W związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej, podkreślamy, że pełne wykonanie orzeczenia jest obowiązkiem wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazujemy, że państwo członkowskie UE, które nie przestrzega standardów dotyczących niezawisłości sądów krajowych nie może uczestniczyć w ponadnarodowej integracji europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości uważa bowiem niezawisłość sędziowską za element wartości praworządności w rozumieniu art. 2 TUE, która jest nieodzowna dla funkcjonowania systemu prawnego Unii Europejskiej, a także do tego, by inne państwa członkowskie i instytucje unijne miały zaufanie do polskich sądów i do polskiego systemu sądowniczego.

Jeżeli wyrok TSUE nie zostanie zrealizowany szybko i w zgodzie ze standardami europejskimi, zasadą pewności prawa, a także z poszanowaniem praw obywateli, którzy pokładali zaufanie w polskim systemie sądownictwa, to nieuchronnie dojdzie do bezprecedensowego chaosu w systemie prawnym. Orzeczenia polskich sądów nie będą przede wszystkim korzystać z zasady wzajemnego zaufania i uznawania w innych państwach członkowskich UE.

Wskazujemy na to, że na prezesach sądów, sędziach, a także na ustawodawcy, KRS i pozostałych władzach państwowych ciąży ogromna odpowiedzialność, by w jak najszybszym czasie wykonać wyrok TSUE, by zagwarantować bezpieczeństwo prawne wszystkich obywateli UE.

Amnesty International Polska
Archiwum Osiatyńskiego
Członkowie Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. S. Batorego
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX SUPER OMNIA”
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Wolne Sądy

Pełna treść stanowiska znajduje się w pliku do pobrania poniżej.