"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2019-07-08

Opinia KOS 20(7)/2019 ws. delegowania prokuratora Mariusza Krasonia

Warszawa, 8 lipca 2019 r.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego wobec prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie Mariusza Krasonia, oddelegowanego z dniem 8 lipca 2019 r. do pełnienia obowiązków służbowych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu.

Prokurator Mariusz Krasoń jest jednym z inicjatorów, podjętej w połowie maja 2019 r., przez Zgromadzenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie uchwały sygnalizującej m.in.:

  • brak realnego rozwiązania problemu wynagradzania urzędników i pracowników prokuratury,
  • brak adekwatnych działań zmierzających do poprawy sytuacji kadrowej prokuratorów, zwłaszcza w obliczu licznych długotrwały delegacji,
  • ograniczania niezależności prokuratorów, zarówno w wymiarze ustawowym, jak i faktycznym odnoszącym się do sposobu sprawowania funkcji nadzorczych poprzez wpływanie na ich decyzje procesowe z pominięciem obowiązującej drogi służbowej.

Podkreślenia wymaga fakt, że wskazana uchwała została przyjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Już na początku czerwca br. w sprawie tej Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego zainicjował czynności wyjaśniające, przystępując do przesłuchań prokuratorów uczestniczących w Zgromadzeniu. Zostały one odebrane przez krakowskie środowisko prokuratorskie jako zmierzające do ustalenia inicjatorów podjętego wystąpienia.

Komitet Obrony Sprawiedliwości postrzega wydanie przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego aktu władczego, skutkiem którego doświadczony prokurator zostaje z dnia na dzień przeniesiony prawie 300 km od swojego miejsca zamieszkania, do jednostki usytuowanej dwa szczeble niżej w hierarchicznej strukturze prokuratury, jako szykanowanie i wymierzenie sankcji, którą zainteresowany powinien dotkliwie odczuć. Co więcej tryb podjęcia decyzji kadrowej wskazuje na to, że ma ona charakter natychmiastowej reakcji na aktywność podejmowaną przez prokuratora Mariusza Krasonia.

Praktyka zarządzania długotrwałych delegacji bez uwzględnienia sytuacji osobistej prokuratora delegowanego nie pozostaje praktyką odosobnioną. Aktualne kierownictwo tej instytucji stara się w ten sposób dyscyplinować prokuratorów wyróżniających się niezależnością, aby nie podejmowali krytyki działań swoich przełożonych.

Zauważyć należy, że zarówno przepisy dopuszczające długotrwałe delegowanie prokuratora poza wyznaczone mu miejsce służbowe, jak i praktyka stosowania tej instytucji są niezgodne z europejskimi standardami i zasadami kształtującymi status prokuratora, przyjętymi przez Komitet Ministrów Rady Europy.

Nagłe oddelegowanie prokuratora Mariusza Krasonia do jednostki niższego szczebla, której siedziba jest w znacznym oddaleniu od jego miejsca zamieszkania, Komitet Obrony Sprawiedliwości uznaje za niedopuszczalną formą wywierania nacisku na prokuratora, ingerującą w jego życie prywatne i rodzinne.


Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów