"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2016-09-19

Analiza 14/2016: Upolitycznienie spółek Skarbu Państwa pod dyktando związków zawodowych – przykład PKP Cargo S.A.

Analiza 14/2016: Upolitycznienie spółek Skarbu Państwa pod dyktando związków zawodowych – przykład PKP Cargo S.A.

Od  02.07.2015 r. Skarb Państwa stracił 759 mln zł na spadku wartości akcji PKP CARGO S.A. Przyszli emeryci oszczędzający w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) stracili 814 mln zł.

PKP CARGO S.A. jest zdominowane przez  związki zawodowe - ok. 87% załogi należy do minimum jednego związku zawodowego (ZZ). 02.07.2015 r. powstał spór zbiorowy, w którym ZZ domagały się podwyżki pensji brutto o 460 zł. Od tego dnia wartość Spółki spadła o 2,3 mld zł (-60,36%). Załodze została przyznana podwyżka w kwocie 200 zł brutto lecz ZZ nie wyraziły zgody na polubowne zakończenie sporu. 16.03.2016r. nowy Zarząd zawarł porozumienie z ZZ godząc się na postawione warunki, co będzie kosztować Spółkę dodatkowo 122,7 mln zł rocznie. W ciągu tygodnia od ogłoszenia porozumienia cena  akcji spadła  z 55,10 zł na 42,18 zł (-12,92 zł; -23,45%).

Nowy Zarząd nie realizuje Strategii Rozwoju PKP CARGO S.A. na lata 2016 - 2020 uchwalonej w 4Q'2015. Strategia zakładała zdobywanie rynku krajowego poprzez min. program przejęć innych przewoźników. Zarząd poinformował o odstąpieniu od umowy nabycia Orlen KolTrans oraz ZCP Euronaft Trzebinia, tym samym rezygnując z udziałów w stabilnym rynku przewozu paliw płynnych. Nowy Zarząd nie zmienił Strategii, jednak Prezes Libiszewski wypowiedział się jednoznacznie na temat odejścia od pionowego zarządzania Spółką i powrotu do przewozów rozproszonych, co jest sprzeczne z formalnie obowiązującą Strategią.

Przed wprowadzeniem sporu zbiorowego, wysoka wartość PKP CARGO S.A. była rezultatem poprawy wyników operacyjno – finansowych Spółki. Na poprawę sytuacji Spółki pozytywnie wpłynęły: optymalizacja procesu przewozowego, optymalizacja struktury zatrudnienia oraz przejęcie czeskiego przewoźnika kolejowego - AWT B.V.

Nowy właściciel (Zarząd PKP S.A.) przywraca dominację związków zawodowych w PKP CARGO S.A. jak i w całej Grupie PKP. Po wstecznej zmianie Statutu PKP CARGO S.A. czynni funkcyjni członkowie ZZ znów mogą zasiadać w Radzie Nadzorczej (RN) pomimo oczywistego konfliktu interesów. Zniesiony został także wymóg posiadania wykształcenia magisterskiego lub równorzędnego dla kandydatów załogi na członka RN i członka Zarządu.

Nowy Zarząd wycofał powództwo o ustalenie nieistnienia sporu zbiorowego, które poprzedni Zarząd wniósł z uwagi na niezgodny z prawem, w opinii Zarządu, sposób prowadzenia sporu oraz brak wyczerpania przesłanek do zaistnienia sporu zbiorowego zapisanych w Ustawie.

PKP S.A. sprzedały przez GPW 66,99% akcji PKP CARGO S.A. w dwóch transzach (10.2013 i 06.2014) za łączną kwotę ponad 2 mld zł, zachowując w całości kontrolę nad Spółką. Kwota osiągnięta ze sprzedaży pakietu przewyższa całą dzisiejszą wartość PKP CARGO S.A. (1,8 mld zł).

 


W mediach:

Upolitycznienie PKP Cargo pod dyktando związków zawodowych – analiza FOR, KurierKolejowy.eu24.09.2016. 


Kontakt do autora:
Wojciech Zając
e-mail: [email protected]
 

Zobacz również:
analizy