"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2008-09-02

Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce.

Czego (nie)uczą polskie szkoły?                              System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce.

Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce.

Zobacz również:
raportyedukacja
Komentarze:
Pomijając drobny fakt, że 4 strona jet pusta, nie jest uwypuklona teza o wartości kształcenia przedszkolnego i klas najniższych - to od nich zależy najgłębsze ukształtowanie dzieci w zakresie zainteresowania wiedzą i nauką - paradoksalnie, nauczyciele dla tej grupy wiekowej dzieci są mało doceniani płacowo (ale też wymagania wobec nich nie są całkiem racjonalne). Ogólnie brak sprzężenia zwrotnego w całym procesie edukacji - brak możliwości oceny nauczycieli przez rodziców i uczniów - a tym samym eliminacji osób nieprzydatnych. Przedmiot tej pracy stara się pominąć wpływ płci ( dla mężczyzn unikanie poboru do wojska ), presję społeczną ( jak rodzice mają wyższe wykształcenie, to dzieci też powinny ), i awans społeczny ( my nie mieliśmy, ale nasze dzieci będą miały wykształcenie wyższe ). Podstawy logiczne tej analizy, wskazują na posiadany przez Autorów system wartości - nie zdefiniowany niestety na początku pracy. Czy wartością jest wiedza sama w sobie (moim zdaniem tak), czy jej sprzedaż na rynku? Oczywiście, jak 20%(lub więcej) studentów studiuje politologię lub stosunki międzynarodowe ( w większości na uczelniach prywatnych - płacisz czesne to masz dyplom ), to mamy problem - języków się tam nie nauczyli. Upadek kształcenia w naukach ścisłych bierze początek przed 30 laty. Ogólnie, brak poważania i gratyfikacji dla nauczycieli nauk przyrodniczych, jako potencjalnych silnych wrogów socjalistycznej PRL. Teza o opłaceniu przywilejów pracowniczych jest mocno wątpliwa (1.1.1) - każdy chce skorzystać z okazji oferowanych przez garbaty system, ale "nie ma darmowych obiadów", co więcej , nie ma uzasadnienia dla utrzymywania tych przywilejów w tak rabunkowej, zaburzającej ocenę wyboru formie. Ups, dowiedzieliśmy się, że pracownik bez pracodawcy jest bezrobotnym. Jak pracodawca nie osiągnie zysku, to nie będzie pracy dla pracowników - ile razy trzeba powtarzać te truizmy? Można oczywiście zatrzymać populację na miejscu, podając kroplówkę zapomóg. 1.2. - Statystycznie tak, ale to nie zależy na wprost od wykształcenia. Raczej od kultury w we wszystkich formach, co jest trudniejsze do badań socjologicznych. Teza - osoby z wykształceniem średnim porównywane z osobami o wyższym wykażą większą zależność zarobków od kultury życia i pracy niż od wykształcenia. ( podpowiem pierwszy czynnik do badań - palenie tytoniu ).
Piotr, 2008-09-06 02:00:56, wysłano z adresu IP: 81.219.126.158
Charakter FOR, obywatelski, powoduje, że oczekiwałem czegoś innego. To co raport opisuje jest dobre, ale... Edukacja rzutuje nie tylko zatrudnienie, ale wszystkie aspekty życia. Biorąc pod uwagę tylko trzy wymiary, w których człowiek powienien wykazać się kompetencjami 1) rodzina i inni bliscy, 2)praca, 3) państwo (kolejność nie ma znaczenia) trzeba by spojrzec na edukację inaczej. Edukacja jednowymiarowa ( np. przygotowująca do pracy, a taki jest tradycyjne podejście do edukacji w Polsce) jest nieefektywna. Złe funkcjonowanie "kęgu bliskich" złe funkcjonowanie państwa, wynikające z podstawowych nieumiejętności, przekłada się na słabe efekty na polu pracy. Jest to jeden z podstawowych braków naszej gospodarki (czynniki rozwoju). Raport FOR powinien uwzględniać chocby te trzy aspekty edukacji. Ograniczenie się do kontekstu pracy, to jego duża wada. Ten raport nie nadaje się do reformowania naszej edukacji (od przedszkola do studiów wyższych). Nie "widzi" on "umiejętności negocjacyjnych", "rozwiązywanie konfliktów" itd, itd. Jest sporo "umiejetności", które sie w Polsce ignoruje wręcz, a które są podstawowe dla wszystkich obszarów życia. Taki rapot jest wręcz konieczny dla Nas jeśli chcemy się cywilizacyjnie rozwijać. Podoba mi się pragmatyzm raportu, to że nie wychodzi od ideologii, która usztywnia od razu wszystko.
BOGHAD, 2008-09-29 13:53:46, wysłano z adresu IP: 194.181.60.194
Wyślij

Wspierają nas