"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2016-07-04

Komentarz FOR do „Programu Budowy Kapitału”, przedstawionego 4 lipca 2016 r. przez wicepremiera M. Morawieckiego

Komentarz FOR do „Programu Budowy Kapitału”, przedstawionego 4 lipca 2016 r. przez wicepremiera M. Morawieckiego
 • Przekształcenie OFE w IKE – jednoznaczne uznanie środków zgromadzonych w OFE za środki prywatne to właściwy kierunek.  Brak jeszcze szczegółów propozycji. Ograniczenie tych funduszy do krajowych akcji,  będzie szkodliwe dla przyszłych emerytów.
   
 •  Duża pula środków w OFE stanowi pokusę dla polityków. Ewentualne przejęcie środków w OFE przez sektor publiczny zwiększy i tak nadmierne upolitycznienie gospodarki.
   
 •  Zapowiedź przeniesienia części środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej, to zapowiedź nacjonalizacji. Taki transfer może  prowadzić do wzrostu wydatków publicznych kosztem wzrostu długu ukrytego i większych obciążeń finansów publicznych w przyszłości.
   
 •  Sam pomysł Pracowniczych Programów Kapitałowych jest dobrym kierunkiem, ale kluczowe będą rozwiązania szczegółowe. Obawy budzi rola przewodnia państwowego Polskiego Funduszu Rozwojowego, do którego wszyscy będą automatycznie zapisywani. Dopiero po 2 latach pojawi się możliwość wyboru innej instytucji zarządzającej oszczędnościami.
   
 •  Pozostałe pomysły rządu dotyczące wzrostu oszczędności  i inwestycji (obniżenie podatku Belki, dedykowane obligacje), stoją w sprzeczności z innymi  działaniami rządu (podatek bankowy, wzrost konsumpcji finansowanej wzrostem długu publicznego, obniżenie wieku emerytalnego).